Byggnadens klimatskal

 

Byggnadens klimatskal

 

Beskrivning

Klimatskal är det som omsluter byggnaden: tak, fönster, väggar, dörrar med mera. Klimatskalet har stor inverkan på energianvändningen eftersom en stor del av värmeförlusterna sker genom klimatskalet. Under dagen går vi igenom beräkningar av transmission genom väggar, dörrar, golv, tak och fönster samt av luftläckage genom otätheter i klimatskalet samt köldbryggor. Påverkan av solinstrålning samt fönster och solskydd kan bestämmas med hjälp av etablerade nyckeltal.


Mål

Målet är att belysa byggnadens olika förlustposter och hur klimatskalet samverkar med installationssytemet och då indirekt hela byggnadens energibalans. Detta ger då en god grund för att på ett rätt sätt nyttja och förstå de energiberäkningsprogram som finns på marknaden. 

 

Målgrupp

För de som ”normalt inte räknar” på byggnadsskalet men som vill kunna göra generaliserande överslagsberäkningar för att förstå betydelsen av olika förlustposter hos byggnadsskalet. Exempelvis konsulter, fastighetsförvaltare, drifttekniker m.m.

 

Förkunskaper

Förtrogen med grundläggande matematiska beräkningar.

 

Kommande kurser

Intresseanmälan >>

--------------------------------------------------

Lediga platser på fullbokade kurser kan uppstå vid avbokningar

 

Innehåll

  • U-värdesberäkningar

  • Beräkning av köldbryggor

  • Beräkning av luftläckage och ofrivillig ventilation

  • Energibalans för ett fönster

  • Beräkning av en byggnads ”förlustfaktor”

  • Vad krävs enligt Boverkets föreskrift BEN?

Tid och Plats

Datum: se kommande kurser
Kursen hålls mellan 08.30 – 16.30 i Nordtecs lokaler i Göteborg

 

Utbildare

Civ. Ingenjör Lars Tobin från Anneling Tobin Consult AB eller Ingenjör Anders Tennerhed från ECiS (Energy Concept in Sweden  AB) .  Både Lars och Anders är specialiserade inom energi- och Innemiljöteknik och har många års erfarenhet som utbildare och konsulter. Detta ger både Lars och Anders en unik kunskap som kombinerar teori med praktiska tillämpningar.


Anmälan

Kan göras via E-post eller telefon.

 


Kursavgift

Heldagskurs 2.950:- inkl. kursmaterial, fika och lunch