Köpinformation och villkor

 

Beställning
Beställning kan göras direkt från denna hemsida eller tas emot via telefon / E-post. Det är viktigt att vi får all information som krävs för att genomföra en korrekt registrering/leverans. T.ex. beställarens referens, ev. beställningsnummer, leveransadress, fakturaadress etc.

 

Priser
Angivna priser på Nordtec´s hemsida gäller exklusive moms, emballage och frakt. Priserna är baserade på våra leverantörers gällande listpriser, fraktkostnader samt aktuell valutakurs. Vi förbehåller oss rätten till prisjusteringar vid förändring av någon av dessa faktorer.

 

Betalning
Efter godkänd kreditkontroll gäller normalt betalningsvillkor med 30 dagar netto. Vid överskridande av betalningstiden debiteras normal dröjsmålsränta.

 

Leverans från Nordtec
Gäller fritt Nordtec’s lager i Göteborg. Leverans sker med Postens företagspaket. Lagervaror skickas normalt nästa arbetsdag, om beställningen görs före kl. 15.00 en vardag.

 

Reklamation
Om varan är skadad vid ankomst skall mottagaren direkt anmäla detta till transportören samt till Nordtec inom senast 3 dagar. Det åligger även köparen att ankomstkontrollera varan med avseende på felaktigheter eller felexpediering. Vid reklamation står kunden för returfrakt till Nordtec Instrument AB, med Postens företagspaket eller likvärdig tjänst.

Påseende
Vid leverans av artiklar till påseende, faktureras dessa automatiskt vid påseende-periodens slut. Vid retur av ”påseenden” svarar kunden för returfrakten. Om skador har uppkommit på artiklar som returneras, debiteras kunden för kostnad att återställa varan till ursprungligt skick.

 

Garanti
De flesta av produkterna på hemsidan har 2-3 års garanti. Den gäller dock inte vid felaktig hantering, normal förslitning eller för förbrukningsmaterial. Särskilda produktgarantier ingår i produktbeskrivningen.

 

Leveranser till Nordtec
För snabbaste och säkraste leveranser till Nordtec av t.ex. retur-, service- och kalibreringsärende – skicka med företagspaket till adressen:

 

Nordtec Instrument AB
Elof Lindälvs gata 13-15
414 58 Göteborg

 

Bifoga era uppgifter såsom företagsnamn och returadress. Även namn och telefonnummer så vi lätt kan nå er vid eventuella frågor.

 

IML-2009
I övrigt gäller försäljning, leverans, produktansvar m.m i enlighet med de allmänna leveransbestämmelserna iIML-2009