Praktisk kurs i lufttäthetsprovning


Lufttäthetsprovning av byggnader
 

Beskrivning
 

Otäta fastigheter är ett stort problem när det gäller energi och komfort. ByggaL och standarden ISO9972 ställer idag krav på byggare och beställare när det gäller att säkerställa ett lufttätt klimatskal.  Att utföra en täthetsprovning är inte så komplicerat och ett utmärkt sätt för t.ex en byggare att kvalitetssäkra sitt arbete. Kursen kommer  att fokusera på att praktiskt genomföra en täthetsprovning och hur man lokaliserar eventuella luftläckage. I vår anpassade rapportmall får man snabbt och enkelt fram resultat. Denna rapportmall ingår i kursmaterialet.


Mål
 

Kursdeltagarna skall kunna utföra en lufttäthetsprovning enligt regelverket ByggaL och standarden ISO 9972 samt presentera mätresultatet i ett protokoll.
 

Målgrupp
 

Alla som vill säkerställa att klimatskalet är lufttätt utfört som t.ex byggare, konsulter, besiktningsmän, fastighetsförvaltare mm


 

Förkunskaper
 

Inga särskilda förkunskaper krävs.
 

Kommande kurser

Tisdag 20/3 2017   boka >
--------------------------------------------------

Lediga platser på fullbokade kurser kan uppstå vid avbokningar

 

Innehåll

 

• Grundläggande om lufttätt byggande
• Genomgång av begrepp, ByggaL och
   standarden ISO 9972

• Provtryckning relativt andra kontroll-

   metoder
• Felkällor vid mätning, noggrannhet och
   kalibrering
• Praktisk provtryckning och luftläckage-
   sökning med tillhörande rapport

 

Tid och Plats
 

Datum: se kommande kurser
Kursen hålls mellan 08.30 – 16.30 i Nordtecs lokaler i Göteborg

 

Utbildare
 

Civ. Ingenjör Lars Tobin från Anneling Tobin Consult AB.  Lars är specialiserad inom bygg- , energi- och innemiljöteknik och har många års erfarenhet som utbildare och konsult. Detta ger Lars en unik kunskap som kombinerar teori med praktiska tillämpningar.


Anmälan
 

Kan göras via E-post eller telefon.


Kursavgift
 

Heldagskurs 2.950:- inkl. kursmaterial, fika och lunch