Dataloggrar

Översikt - dataloggrar för temperatur
Mini-datalogger för temperatur
Mini datalogger för temperatur
1-kanals temperaturdatalogger med intern givare
2-kanals temperaturdatalogger med extern givaringång
2-kanals temperaturlogger för termoelementgivare
1-kanals temperaturdatalogger med hög noggrannhet
2-kanals temperaturlogger för högnoggranna Pt100 givare
4 kanaler - för externa termoelementgivare typ K, T och J
4 kanaler - externa termoelementgivare med display
Temperaturdatalogger för transportövervakning 90-dagars
Temperaturdatalogger för transportövervakning 150-dagars
Temperaturdatalogger för transportövervakning
Temperaturdatalogger för transportövervakning ner till -80 °C
Produktbild
Tabell med tillgängliga tillbehör över utgångna dataloggrar