IR-temperaturmätare

Översikt - portabla IR-temperaturmätare
Prisvärd IR-temperaturmätare
Mångsidig IR-temperaturmätare för externa givare
Mätset med IR-temperaturmätare och snabb luftgivare
Mätset - IR-temperaturmätare med snabb luft/vätskegivare och mini-ytgivare
IR-temperaturmätare med liten mätyta och tvåpunktslaser
Mätset - IR-temperaturmätare med snabb luft/vätskegivare och mini-ytgivare
IR-temperaturmätare med liten mätyta och 4-punktslaser
IR-temperaturmätare för beröringsfri mätning upp till 1500 °C
Special-IR-temperaturmätare med integrerad ytfuktmätning
Lufttemperaturmätning samt yttemperaturmätning med IR-teknik i ett och samma instrument
Kombinationstermometer - IR och insticksmätning
IR-temperaturmätare för livsmedel
"Allt i ett"-temperaturmätare för livsmedel
Snabb och exakt IR-temperaturmätare för livsmedel
IR-temperaturmätare - precisionsmätning
Professionell IR-mätare med fuktmätning
Trådlös IR-temperaturgivare