testo Saveris

testo Saveris Cockpit-enhet
  • testo Saveris Cockpit-enhet - 0572 0222
  • testo Saveris Cockpit-enhet - 0572 0222
  • testo Saveris Cockpit-enhet - 0572 0222
  • testo Saveris Cockpit-enhet - 0572 0222

testo Saveris Cockpit-enhet

Utökar Saveris-systemet även för transport
  • Display för att visa larm och systemdata
  • Stort dataminne
  • Utskrift av mätdata med hjälp av IR-skrivare
  • Integrerat backup-batteri
  • Upp till 8 givare kan anslutas
  • Trådlös anslutning, USB- och IR-interface

Saveris Cockpit-enhet ger föraren all information om mätvärdena under
transporten, utan avbrott. Om gränsvärden överskrids varnas föraren
omedelbart. Alternativt kan alla mätresultat skrivas ut vid
godsöverlämningen med hjälp av IR-skrivaren på Cockpit-enheten.

 

Artikelnr: 
0572 0222
Pris: 
4 695:-
Det finns inga givare till den här artikeln.
Det finns inga tillbehör till den här artikeln.

Tekniska data – testo Saveris Cockpit-enhet

PDF-broschyrer om testo Saveris Cockpit-enhet

Broschyr om Saveris Katalog 2011

Ladda hem >

3.25 MB