Termografikurs


Termografikurs 

grundkurs för fastighet, bygg och industri
 

Beskrivning

Värmekameran är ett fantastiskt verkyg för att analysera klimatskalet på en fastighet eller för den delen hitta snedbelastningar i t.ex. elcentraler och maskiner. Att använda en värmekamera är enkelt men att få fram en värmebild som visar det man är ute efter är inte fullt så lätt. Det svåra är att veta vilka omgivningsfaktorer som påverkar resultatet och hur detta skall hanteras. Som någon sa- ”Att termografera är enkelt”! Det gäller dock att veta för-utsättningarna och vad det är man ser.


Mål

Kursen ger kunskap om hur en värme-kamera fungerar och vilka omgivnings-faktorer som påverkar resultatet och hur detta skall hanteras. Kursen har som mål att kursdeltagarna skall kunna känna sig trygga i hur man skall ta en informativ värmebild och sedan kunna analysera bilden på ett korrekt sätt.
 

Målgrupp

Alla som har eller är på gång att skaffa en värmekamera och vill informera sig om värmekamerans möjligheter och begränsningar.
 

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs
 

Kommande kurser

Tisdagen 21/11 - 2017  boka >

-----------------------------------------------------

*Lediga platser på fullbokade kurser kan uppstå vid avbokningar

  Innehåll
  • Teori
  • Vad kan man få ut av en värmekamera
  • Vanliga fel vid termografering
  • Byggnadstermografering enligt standarden SS EN 13187
  • Praktisk termografering och utvärdering av resultatet
Tid och Plats

Datum: se kommande kurser
Kursen hålls mellan 09.00 – 16.30 i Nordtecs lokaler i Göteborg

 

Utbildare

Civilingenjör Lars Tobin från Anneling Tobin Consult AB. Lars är specialiserad inom byggnadsteknik och har mer än
20 års erfarenhet av byggnads-termografering både som utbildare och konsult. Detta ger Lars en unik kunskap som kombinerar teori med praktiska tillämpningar.


Anmälan

Kan göras via E-post eller telefon.


Kursavgift

Heldagskurs 2 950:- inkl. kursmaterial, fika och lunch.

Vid köp av en testo värmekamera
ingår grundkursen utan kostnad.