Termografikurs


Termografikurs 

grundkurs för fastighet, bygg och industri
 

Beskrivning
 

Värmekameran är ett fantastiskt verkyg för att analysera klimatskalet på en fastighet eller för den delen hitta snedbelastningar i t.ex. elcentraler och maskiner. Att använda en värmekamera är enkelt men att få fram en värmebild som visar det man är ute efter är inte fullt så lätt. Det svåra är att veta vilka omgivningsfaktorer som påverkar resultatet och hur detta skall hanteras. Som någon sa- ”Att termografera är enkelt”! Det gäller dock att veta förutsättningarna och vad det är man ser.


Mål
 

Kursen ger kunskap om hur en värmekamera fungerar och vilka omgivningsfaktorer som påverkar resultatet och hur detta skall hanteras. Kursen har som mål att kursdeltagarna skall kunna känna sig trygga i hur man skall ta en informativ värmebild och sedan kunna analysera bilden på ett korrekt sätt.
 

Målgrupp
 

Alla som har eller är på gång att skaffa en värmekamera och vill informera sig om värmekamerans möjligheter och begränsningar.
 

Förkunskaper
 

Inga förkunskaper krävs
 

Kommande kurser

Tisdagen 21/11 - 2017  boka >

-----------------------------------------------------

*Lediga platser på fullbokade kurser kan uppstå vid avbokningar

  Innehåll
  • Teori
  • Vad kan man få ut av en värmekamera
  • Vanliga fel vid termografering
  • Byggnadstermografering enligt standarden SS EN 13187
  • Praktisk termografering och utvärdering av resultatet
Tid och Plats
 

Datum: se kommande kurser
Kursen hålls mellan 09.00 – 16.30 i Nordtecs lokaler i Göteborg

 

Utbildare
 

Civilingenjör Lars Tobin från Anneling Tobin Consult AB. Lars är specialiserad inom byggnadsteknik och har mer än  20 års erfarenhet av byggnadstermografering både som utbildare och konsult. Detta ger Lars en unik kunskap som kombinerar teori med praktiska tillämpningar.


Anmälan
 

Kan göras via E-post eller telefon.


Kursavgift
 

Heldagskurs 2 950:- inkl. kursmaterial, fika och lunch.

Vid köp av en testo värmekamera ingår grund-kursen utan kostnad.