Termografikurs med diplomering


Termografikurs 

praktisk fördjupningskurs för fastighetstermografi med diplomering
 

Beskrivning
Att teoretiskt veta hur man skall termografera är en sak men att kunna utföra ett termografiuppdrag i praktiken är något annat. Det är många detaljer som måste på plats som t.ex omgivningsförhållanden, reflektioner, konstruktionsförståelse m.m.

Denna unika heldagskurs är en fullmatad dag i praktisk termografering. Till vår hjälp har vi avancerade hus- och golvmodeller som återger de allra flesta brister och fel man kan stöta på vid termografering i en byggnad. Vi avslutar med att sammanställa våra reslutat i en termografirapport.


Mål
Känna sig trygg i hur man utför ett termograferingsuppdrag och sammanställer detta i en professionell rapport.

Efter godkänd kurs erhålls ett kursintyg. Vid inlämnande av godkänd termografirapport utfärdas ett diplom i fastighetstermografi. Utfärdare Lars Tobin på uppdrag av NordtecAkademin.

 

Målgrupp
Alla som vill lära sig att termografera i praktiken och kunna sammanställa resultatet i en professionell rapport.
 

Förkunskaper
Grundläggande kunskaper i termografering.


 

Kommande kurser


Torsdag 1/3 2017   boka >

----------------------------------------------------

Lediga platser på fullbokade kurser kan uppstå vid avbokningar

 

  Innehåll

  • Teori

  • Praktisk termografering

  • Skapa en termografirapport

  • Byggnadstermografering enligt standarden SS EN 13187

Tid och Plats
Datum: se kommande kurser
Kursen hålls mellan 08.30 – 16.30 i Nordtecs lokaler i Göteborg

 

Utbildare
Civilingenjör Lars Tobin från Anneling Tobin Consult AB. Lars är specialiserad inom byggnadsteknik och har mer än 20 års erfarenhet av byggnads-termografering både som utbildare och konsult. Detta ger Lars en unik kunskap som kombinerar teori med praktiska tillämpningar.


Anmälan
Kan göras via E-post eller telefon.


Kursavgift
Heldagskurs 2.950:- inkl. kursmaterial, fika och lunch