Ventilationsmätteknik

 


Ventilation-Mät-Rätt

Beskrivning

Att mäta luftflöden med en acceptabel noggrannhet är inte fullt så lätt som man kan tro. Det finns olika mätmetoder som lämpar sig för olika applikationer och många felkällor som kan ställa till det.  Kursen är uppdelad i ett förmiddagspass med grundläggande ventilationsteori samt ett eftermiddagspass med praktiska mätövningar som utförs på en utbildningsanpassad ventilationsanläggning.


Mål

Kursdeltagarna skall känna sig trygga i val av lämplig mätmetod för applikationen samt hur en mätning skall utföras och dokumenteras.
 

Målgrupp

Alla som behöver mäta luftflöden inom fastighetsapplikationer och industri-processer.
Exempelvis fastighetsförvaltare, fastighetsskötare, drift- och underhållstekniker, kyl- och värmeinstallatörer mm.

 

Förkunskaper

Inga särskilda förkunskaper krävs.
 

Kommande kurser

Torsdag den 18/1 - 2018  boka

--------------------------------------------------

Lediga platser på fullbokade kurser kan uppstå vid avbokningar

  Innehåll

• Grundläggande ventilationsteori
• Praktiska beräkningsmodeller
• Felkällor vid mätning
• Dokumentering av mätresultat
• Rätt instrument, givare och mätmetod

  för uppgiften

 

Tid och Plats

Datum: se kommande kurser
Kursen hålls mellan 08.30 – 16.30 i Nordtecs lokaler i Göteborg

 

Utbildare

Ingenjör Anders Tennerhed från ECiS (Energy Concept in Sweden  AB).  Anders är specialiserad inom energi och ventilationsteknik och har många års erfarenhet av ventilationsmätteknik både som OVK-besiktningsman, certifierad energideklarerare, utbildare och konsult. Detta ger Anders en unik kunskap som kombinerar teori med praktiska tillämpningar.


Anmälan

Kan göras via E-post eller telefon.


Kursavgift

Heldagskurs 2.950:- inkl. kursmaterial, fika och lunch