Publicerad den

Följ betongens hållfasthet i realtid – var du än befinner dig

Celsicom gul box TC603 betonggjutning

Publicerades 2022-12-07

Följ betongens hållfasthet i realtid – var du än befinner dig

Celsicom gul box TC603 betonggjutning

Sedan länge har fjärrövervakningssystemet Celsicom kunnat användas för att på distans och i realtid hålla koll på betongtemperaturer vid gjutning. Det har gått att följa den initiala temperaturökningen på grund av cementens kemiska reaktion och den efterföljande temperatursänkningen när betong börjat härda klart.

Själva mätningen går till på samma sätt som förut. Termoelementtrådar gjuts in i ett antal mätpunkter i betongen och mätvärden skickas trådlöst till molntjänsten. Även omgivande lufttemperatur registreras.

Vad är det som är så revolutionerande?

Den stora nyheten är att ingen basstation behövs med de nya gula Celsicom Easy Connect-boxarna. Varje box har ett eget SIM-kort som sänder data direkt till molnet via Telianätet Narrowband-IoT. Resultatet är mycket bättre täckning och störningsfri överföring av mätdata till molntjänsten.

Användaren också kan välja vilket betongrecept som används. Från en databas hämtas dels en kurva för cementreaktionens temperatur­beroende och dels en hållfasthets­kurva. Även kundspecifika recept kan läggas in i databasen. Med hjälp av dessa indata kan sedan Celsiview visa betongens hållfasthet, vid den aktuella omgivande lufttemperaturen.

Inga speciella beräkningsprogram behövs

Den som ansvarar för gjutningen kan med andra ord se hur långt härdningsprocessen har hunnit och vilken hållfasthet betongen har i varje mätpunkt, utan att använda speciella beräkningsprogram. Det är bara att plocka upp mobilen ur fickan och logga in på Celsiview.

betongrecept
Välj hållfasthetsklass och betongrecept i molntjänsten för att visa hållfasthetskurvan.

Vad behövs för att följa betongens hållfasthet i mobilen?

Det som behövs specifikt förutom den gula betongdatorn för att följa betongens hållfasthet är ett molntjänstkonto med tillval för hållfasthetsberäkning. Molntjänstkostnaden, inklusive datatrafik, för loggning av betonghållfasthet är 59 kronor per månad för en mätbox.

Det går att ansluta två trådgivare till varje TC603. Efter ha loggat in på kontot (och efter att ha valt rätt betongrecept i molntjänsten) visas hållfasthetskurvan direkt i mobilen eller datorn. 

TC603 har dessutom 1 inbyggd intern givare för omgivningstemperatur.

Hur går en hållfasthetsmätning till?

Gör så här efter att du kopplat dina givare till ditt Celsiview-konto och valt betongrecept (tjänsten kräver tillvalet Hållfasthetsberäkning):

1. Gjut in trådgivarna i betongen, exempelvis en i betongplattans mitt och en vid kanten nära formen.

2. Anslut trådgivarnas andra ände till polskruvarna på TC603 och stäng locket.

3. Klart! Nu överförs värdena löpande till molntjänsten och du kommer att kunna följa hållfasthetskurvan i mobilen eller datorn, var du än befinner dig.

Byggcement välj recept
I molntjänsten Celsiview finns det ett flertal färdiga betongrecept att välja mellan.

Vilka är de största fördelarna med att kunna följa betonghållfastheten på distans?

Enkelheten – i ett slag behövs plötsligt inga krångliga beräkningsprogram. Med Celsicom är det bara att logga in på molntjänsten Celsiview via mobil eller dator och direkt se vilken hållfasthet betongen har i olika mätpunkter.

Fjärrövervakning – du behöver inte befinna dig på byggplatsen. Det räcker att ha tillgång till en dator eller en mobil med internetuppkoppling för att se kurvorna. Dessutom kan flera personer i projektet enkelt få tillgång till mätdatan.

Bättre byggtidsplanering – du slipper resa fram och tillbaka om du ansvarar för flera arbetsplatser samtidigt där betonggjutningar pågår.

Integrering i egna verktyg – via Celsicoms API finns det möjlighet att integrera mätdata i dina egna projektverktyg.

Exempel på temperatur- och hållfasthetskurva i Celsiview

Betonghållfasthet kurva 70 procent
Celsicom Easy Connect – Gula boxen

Fjärrövervaka betongen

Applikation: Betongtemperaturer vid gjutning

Mätlösning: Direktuppkopplade och molnbaserade Celsicom Easy Connect

Relaterade kundberättelser

Bygg

NCC har full koll på gjutningarna för Västlänken

Se alla kundberättelser

Kontaktpersoner

Thomas Ottosson

KUNDSERVICE OCH FÖRSÄLJNING

Thomas Ottosson

Ansvarsområde: Industri och stationära
applikationer

thomas.ottosson@nordtec.se
031-704 10 87
031-704 10 70