Publicerad den

Lösningar för kontroll och fjärrövervakning av fuktkvot

Nordtec Fuktkvot Applikation

Publicerades 2022-12-11

Lösningar för kontroll och fjärrövervakning av fuktkvot

Nordtec Fuktkvot Applikation

Det talas ofta om fuktkvot, men var är det egentligen? Här går vi igenom vad fuktkvot är och tipsar om olika sätt att mäta detta innan och under bygget. Våra lösningar möjliggör snabb och pålitlig mätning av fuktkvot såväl på plats som på distans.

Fuktkvoten är förhållandet mellan vattnets vikt i en fukt träbit och vikten av samma träbit när det är helt torr. Eftersom vi i praktiken knappast kan väg olika virkesdelar på det här sättet i ett husbygge mäter vi i stället det elektriska motståndet mellan två stift som trycks eller slås in i virket (indirekt mätning).

Fuktkvoten i träreglar och träpaneler förändras mycket långsammare än luftfuktigheten, även om den på sikt strävar efter att utjämnas och bli densamma som i den omgivande luften. Den här långsamma processen har fördelen att en fuktkvotsmätning ger en klart bättre bild av träfukten i olika faser av husbygget, jämfört med att bara mäta luftfuktigheten.

Kontroll av fuktkvot i trä vid husbyggen

bollmann h di3 Fuktkvot
Bollmann fuktkvotsmätare

När virket levereras till byggplatsen kan man med fördel kontrollera fuktkvoten med en Bollmann fuktkvotsmätare utrustad med en slaghammare. Med detta instrument går det att ställa in både trätyp och trätemperatur för att få tillförlitliga mätvärden. Det är förstås en fördel om virket som levereras inte har varit utsatt för en fuktig miljö under någon längre tid, utan i stället har en lagom nivå. För låga nivåer – d.v.s. om träet är för torrt – kan leda till att träreglarna slår sig och blir skeva. I gran eller furu kan nivåer över 17 % å andra sidan leda till mögelangrepp och över 24 % kan till och med rötsvamp uppstå.

testo 606-1 ytfuktkvot
testo 606-1

Om luftfuktigheten har varit hög under de inledande byggfaserna kommer fuktkvoten i träet att öka, eftersom det strävar efter att nå samma nivå som i luften. När det är dags att stänga och väderskydda huskonstruktionen kan det alltså vara en god idé att kontrollera ytfuktkvoten (någon eller några centimeter in i reglarna). Detta ger en indikation på om det är säkert att “stänga in” träkonstruktionen eller om det behövs avfuktning (naturlig sådan eller med byggfläkt eller avfuktare). För sådana kontroller är en testo 606-1 perfekt. Det är en noggrann fuktkvotsmätare med karakteristikkurvor för t.ex. bok, gran, lärkträd, ek, tall och lönn. Den är dessutom liten nog att rymmas i fickan.

Behöver du fjärrövervaka avfuktningen av träkonstruktioner?

Celsicom telefon med Celsiview
Molntjänsten Celsiview

Visst vore det praktiskt att ha koll på avfuktningsläget i husbygget på distans? Speciellt om du har flera byggplatser igång samtidigt. Med ett Celsicom fjärrövervakningssystem försett med en eller flera trådlösa fuktkvotsgivare kan du läsa av fuktkvoten i träkonstruktionerna var du än befinner dig. Det räcker att du har med dig mobiltelefonen eller surfplattan. Bara logga in på molntjänsten Celsiview och titta på mätvärdena, i tabeller, staplar eller kurvor. Du behöver alltså inte ens besöka byggarbetsplatserna för att konstatera när det är dags för nästa fas i byggprojektet, utan risk för att bygga in fukt i konstruktionen och på sikt riskera stora problem.

Tillförlitlig dokumentation av mätdata

Eftersom systemet automatiskt samlar in alla mätdata till ett centralt ställe med tidsstämplar, platser och mätvärden kan du enkelt skapa rapporter som underlag för besiktningar och inspektioner.

Larm via mejl och sms (beroende på molntjänst)

Systemet kan dessutom larma om mätvärdena över- eller underskrider gränsvärden som du själv anger (kan också användas som avisering när t.ex. en avfuktning är klar). Du kan direkt i mobilen få indikationer på att något inte står rätt till, förslagsvis med tillägg av trådlösa givare som mäter luftfuktigheten, eftersom den reagerar mycket snabbare än fuktkvoten i byggmaterialet. Skulle det finnas ett inläckage av regn- eller markvatten, kan du åtgärda problemet innan fuktkvoten i träkonstruktionen hinner påverkas.

Läs mer om Celsicom Easy Connect

Fler instrument och lösningar

Det finns förstås andra mätinstrument och lösningar än de som vi föreslår ovan. Ställ din fråga i vårt frågeformulär eller ring till oss på 031-704 10 70 så hjälper vi dig med rådgivning och svarar på frågor.

testo 606 Fuktkvot

Fuktkvot

Applikation: Fuktkvot i trä

Mätlösning: Bollmann fuktkvotsmätare, testo 606-1, Celsicom

Relaterade kundberättelser

Fuktkvot

pH-värdet viktigt för hårdost i världsklass

Se alla kundberättelser

Kontaktpersoner

Thomas Ottosson

KUNDSERVICE OCH FÖRSÄLJNING

Thomas Ottosson

Ansvarsområde: Industri och stationära
applikationer

thomas.ottosson@nordtec.se
031-704 10 87
031-704 10 70