Publicerad den

Mätning hjälper kyrkor att minimera kostsamma fuktskador

Celsicom Fukt i kyrka

Publicerades 2023-10-19

Mätning hjälper kyrkor att minimera kostsamma fuktskador

Celsicom Fukt i kyrka

Det finns många ställen i en kyrka som kan utsättas för fukt och göra att väggar och tak, inredning och utsmyckningar samt textilier och böcker tar skada. Allt fler församlingar och pastorat har systematiskt börjat att logga fukt och även temperatur för att undvika kostsamma fuktskador och samtidigt minimera uppvärmningskostnaderna.

Det är vanligt med mögel och andra mikroorganismer i kyrkor. Att sanera mikrobiell påväxt tar mycket tid och pengar i anspråk. För att motverka detta jobbar Svenska Kyrkan sedan många år aktivt med att säkerställa bra inneklimat i kyrkobyggnader. Som ett led i detta arbete har man tagit fram en omfattande handbok med fakta om och detektering av fukt i olika miljöer.

Ökat behov av mätteknik

”Fukt, det vill säga vatten, är den enskilt viktigaste faktorn som avgör om en kyrkobyggnad drabbas av mögel. Håller man fukten och vattenbelastningen i schack undviker man skador”, slås fast i handboken. Samtidigt konstaterar man att mögelproblemen inte ser ut att försvinna utan snarare tvärtom: klimatförändringarna med ökande regnmängder och varmare klimat förutspås att ge kyrkor merjobb när det handlar om att kontrollera och hantera fuktnivåer.

Handboken vänder sig till de som både planerar och utför drift, underhåll och tillsyn av kyrkor i församlingar och pastorat. Den är indelad i följande sju besiktningsronder: krypgrunden, mark och dränering, fasaden, vinden, yttertaket, byggnadens inre och i samband med förrättning.

Det är inte allt som syns eller luktar…

Det finns många källor till fukt, så som nederbörd och markfukt, läckage och luftfukt. Missfärgningar, fläckar samt flagande puts och färg kan indikera en fuktskada. Likaså kan en avvikande, frän lukt avslöja förekomsten av mögel. Men i påfallande många fall är mögelpåväxt tämligen anonym. Möglet varken syns eller luktar förrän påväxten är långt gången. Vid misstanke om mikrobiell påväxt rekommenderar därför Svenska kyrkan att adekvat mätutrustning används för att mäta och följa upp förekomsten av temperatur och relativ luftfuktighet (RF) på flera platser i kyrkan.

Vad orsakar då fuktproblemen i kyrkor och på vilka ställen bör man mäta? Öppna dörrar (exempelvis under somrarna), otätheter och utandningsluft från besökare under gudstjänster är några källor till när varm luft möter svala ytor (som kyrkoväggar) och ger upphov till kondens. Ytor som är av organiskt material eller som är smutsiga av kolpartiklar från brinnande ljus är en bra grogrund för mikrobiell påväxt.

Fuktlarm från mätning av mikroklimat

I en kyrka finns det många mikroklimat. Det är små, begränsade ytor där temperatur, luftomsättning och luftfuktighet kan avvika från klimatet i övriga delar av utrymmet. Dessa mikroklimat, som kan ha förhöjda fuktnivåer, hittas under kyrkobänkar och predikstolar, bakom altartavlor och inventarier placerade/infästa mot en yttervägg. Ett mikroklimat som är viktigt att hålla koll på är förvaring av mässhake, alba, röklin och andra klädesplagg. Textilier är känsliga och ska helst inte utsättas för högre relativ luftfuktighet än 50 procent RF. Många kyrkor använder mobiluppkopplade Celsicom TH600 för att mäta fukt i dessa och andra utrymmen. Om fuktvärdet överskrids får användaren ett automatiskt larm via sms eller mejl. Genom att även använda mätboxen Celsicom TC602 kan du utföra kompletterande mätningar och samköra dessa med mätdata från TH600 i molntjänsten Celsiview. Det ger dig RF-värdet på en yta i realtid, vilket gör att du snabbt ser om ytan är så kall och fuktig att det är hög risk för mögelpåväxt.

Fuktkvot i utsatta träkonstruktioner

Vattenläckage och varm luft som tränger in i tak- och golvkonstruktioner kan resultera i fuktiga miljöer och grogrund för mögel. Med hjälp av den uppkopplade mätboxen Celsicom MM611 har kyrkor möjlighet att snabbt och enkelt mäta fuktkvoten löpande. De får koll på vatteninnehållet i utsatta träkonstruktioner som tak- och golvbjälklag och kan på ett tidigt stadium detektera en skada som exempelvis har orsakats av inträngande vatten.

Temperaturmätning som sparar kostnader

Energibesparingar är ett prioriterat område i många verksamheter. Kyrkor är inga undantag. I många fall använder man sig av intermittent uppvärmning. Det vill säga, kyrkobyggnader värms i princip bara upp inför gudstjänster, bröllop, dop och andra ceremonier. Celsicom TH600 är en perfekt mätlösning även i detta sammanhang. Mätboxen ger svar på hur lång tid det tar att värma upp kyrkan. Detta kan hjälpa kyrkor att säkerställa perfekt tajmade, behagliga inneklimat till olika förrättningar och samtidigt minska uppvärmningskostnaderna.

Flytta och mät var du vill

Samtliga mätboxar i Celsicom-familjen är små och kompakta, driftsäkra och batteridrivna. Det tar bara några minuter att aktivera en box för att börja mäta. Boxarna kan placeras i princip var som helst och är enkla att flytta när ett nytt mätbehov uppstår.

Mätlösningar för fuktkontroll i kyrkor

Celsicom TH600 Applikationer

Celsicom TH600

Uppkopplad mätbox med integrerade sensorer för fukt och temperatur.

Läs mer om TH600

Celsicom TC602 Applikationssida

Celsicom TC602

Uppkopplad mätbox med två ingångar för externa temperaturtrådgivare.

Läs mer om TC602

Celsicom MM611 Applikationssida

Celsicom MM611

Uppkopplad mätbox för fjärrövervakning av fuktkvot i trä.

Läs mer om MM611

Molntjänsten Celsiview

Webbaserad molntjänst som ger dig möjlighet att se och dela med dig av uppdaterade mätdata, skapa rapporter, få gränsvärdeslarm – och en massa annat. Direkt i mobilen, surfplattan eller datorn.

Läs mer om Celsiview

Mer fakta om fukt

Olika faktorer påverkar luftfuktighetsmätningen. Vill du ta reda på vilka dessa är och vad du måste ta hänsyn till när man använder mätinstrument för luftfuktighet, läs mer på vår sida Fakta om fukt.

Telefon Celsiview screen kyrka kontor

Fjärrövervakning

Applikation: Loggning av fukt och temperatur, inneklimat

Mätlösning: Celsicom TH600

Relaterade kundberättelser

Byggklimat

Med ett optimalt klimat får du bygget klart i tid

Se alla kundberättelser

Kontaktpersoner

Mats Landin

KUNDSERVICE OCH FÖRSÄLJNING

Mats Landin

Ansvarsområde: Ventilation, Bygg, Klimat

mats.landin@nordtec.se
031-704 10 85
031-704 10 70