Publicerad den

Metoder och instrument för mätning av inneklimat

Nordtec Inomhusklimat

Publicerades 2022-12-09

Metoder och instrument för mätning av inneklimat

Nordtec Inomhusklimat

Vad är egentligen ett bra inneklimat? Å ena sidan kan människor ha olika upplevelser av vad som är acceptabelt när det gäller temperatur och drag. Det vi kallar för termisk komfort. Å andra sidan finns fysikaliska mätbara storheter som lufttemperatur, strålningstemperatur från ytor, luftrörelser, luftfuktighet och så vidare.

I den här artikeln går vi bland annat igenom vad en vistelsezon är och ger exempel på några vanliga mätningar som utförs vid utredningar av inomhusklimatet. Vid klagomål börjar man normalt med att kontrollera några av ovannämnda mätstorheter. Därefter görs en mer utförlig utredning om mätvärdena över- eller understiger vissa gränser.

Vistelsezon

Vistelsezonen är den del i ett rum där krav ställs på termisk komfort för människans välbefinnande. Vistelsezonen begränsas av två horisontella plan 0,1 meter respektive 2,0 meter över golvet. På sidorna begränsas vistelsezonen av vertikala plan 0,6 meter från ytterväggarna. Framför fönster och dörrar är avståndet dock 1 meter.

Mätpunkter
Lufttemperaturen och den operativa temperaturen mäts på minst två ställen i det aktuella rummet, dels 1 meter framför ett fönster 0,6 meter över golvet, dels i ett hörn 0,6 meter från vardera väggen och 0,6 meter över golvet.

termiskt klimat sektion bbr 46
Bilden visar en vistelsezon i ett rum sett från sidan med angivna mått. Källa: boverket.se
termiskt klimat plan bbr 47
Bilden visar en vistelsezon i ett rum sett uppifrån med angivna mått. Källa: boverket.se

Inledande kontroll

För att få en första uppfattning om det termiska inomhusklimatet utförs en inledande kontroll av lufttemperaturen i lokalen. Beroende på klagomålet kan kontrollen kompletteras med en enkel mätning av luftfuktigheten.

pop lufttemperatur

Lufttemperatur
Lufttemperaturen kan mätas med en vanlig lufttermometer, men det kan också vara en god idé att använda en datalogger eftersom den registrerar mätvärden under en längre tid. 

radiator

Värmeelement
För låg eller för hög rumstemperatur kan ha enkla orsaker. En snabb kontroll av värmeelementen visar om det behövs en översyn av det vattenburna värmesystemet.

luftfuktighet

Luftfuktighet
Med hjälp av en givare för luftfuktighet går det att konstatera om luften är för torr. Dessa givare är dessutom ofta kombinerade med en sensor för samtidig mätning av lufttemperaturen.

Utförlig kontroll

En utförligare utredning kan innehålla uppmätning och bedömning av operativ temperatur och hur mycket den operativa temperaturen skiljer sig mellan olika mätpunkter,  golvtemperatur och även luftrörelser på grund av drag eller kallras.

Operativ temperatur
Operativ temperatur är medelvärdet av lufttemperaturen och medelstrålningstemperaturen från omgivande ytor. Genom att beräkna den operativa temperaturen kan man beskriva hur temperaturen upplevs

Den operativa temperaturen mäts ofta med en globgivare. Det är en praktisk och enkel metod som ger ett tillräckligt bra mått på den kombinerade effekten av lufttemperatur och strålningsvärme. En globgivare består av en temperatursensor inuti ett luftfyllt svartmålat klot.

testo 925 temperatur yta

Golvtemperatur
För golvytor finns ofta både undre och övre temperaturgränser. Enligt Boverkets byggregler bör golvtemperaturen under vistelsezonen vara lägst 16 ºC (i hygienrum lägst 18 ºC och i lokaler avsedda för barn lägst 20 ºC) och kan begränsas till högst 26 ºC.

Enligt FoHMFS* mäts golvtemperaturen genom att man tar medelvärdet av fyra mätningar inom en kvadrat på 30×30 cm på samma mätplatser där övriga mätningar görs. 

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om temperatur inomhus

Luftrörelser
Med hjälp av en draggivare går det snabbt att konstatera om det finns luftrörelser eller kallras i vistelsezonen. Det går också att använda indikatorrök för att se om det finns några luftrörelser.

Enligt Boverkets byggregler bör lufthastigheten i ett rums vistelsezon inte beräknas överstiga 0,15 m/s under uppvärmningssäsongen och lufthastigheten i vistelsezonen från ventilationssystemet inte överstiga 0,25 m/s under övrig tid på året.

Exempel på några av våra mätinstrument

Mätset med testo 440 dP och globgivare och draggivare

Mätset med testo 440
Vid utförliga kontroller av den termiska komforten behövs ofta mätningar av operativ temperatur och drag. Det här mätsetet klarar båda dessa uppgifter.

Läs mer

IR-termometer testo 830-T2 kit

Mätset med IR-termometer
Innehåller testo 830-T2. För alla typer av temperaturmätningar, till exempel på väggar, fönster, radiatorer och golv. Minigivare samt luft- och vätskegivare medföljer.

Läs mer 

testo 925 perspektiv

Temperaturmätare testo 925
Ett verkligt basinstrument för temperatur­mätning – robust, flexibelt och noggrant. Alla temperaturgivare av typ K kan anslutas och även kabelfria radiogivare.

Läs mer

testo 440 CO2 mätset - 0563 4405 - Miljö 3

Vistelsezon och termisk komfort

Applikation: Lufttemperatur – golvtemperatur – operativ temperatur – luftfuktighet – luftrörelser

Mätlösning: testo 400, testo 440, IR-termometer testo 830-T2, testo 925

Relaterade applikationssidor

Byggklimat

Med ett optimalt klimat får du bygget klart i tid

Se alla kundberättelser

Kontaktpersoner

Mats Landin

KUNDSERVICE OCH FÖRSÄLJNING

Mats Landin

Ansvarsområde: Bygg, VVS, Inneklimat

mats.landin@nordtec.se
031-704 10 85
031-704 10 70