Publicerad den

Om hälsofarlig radon och effektiv radonmätning

Nordtec applikation Celsicom radon

Publicerades 2023-09-29

Om hälsofarlig radon och effektiv radonmätning

Radon är en radioaktiv gas som kan påverka vår hälsa. I Sverige finns det uppskattningsvis 400 000 bostäder med för höga radonhalter. Hur farlig är då radon och hur kartlägger man om det är en för hög radonhalt för att snabbt kunna sätta in åtgärder?

– En sak är säker: höga radonnivåer vill man upptäcka så snart som möjligt. Det har vi tagit fasta på när vi utvecklat vår radonmätare, säger Stefan Carlsson, vd på Celsicom.

Radon är en radioaktiv gas som uppstår när grundämnet radium sönderfaller i berggrunden. Så kallade radondöttrar knoppar sedan av och fastnar på damm som vi andas in och får ner i lungorna. Radon ger den högsta exponeringen av joniserande strålning (elektromagnetisk strålning med hög energi).

Det kan finnas radon i marken under och runt omkring en byggnad. Det är den vanligaste källan till radon. I övrigt kan radon uppmätas i byggnadsmaterial som betong, tegel och lättbetong samt i hushållsvatten. Framför allt i bergborrade brunnar eller kallkällor. Höga radonhalter i kommunalt vatten är ovanligt.

Referensnivåer och risker

Referensnivån för radon i Sverige är på 200 becquerel per kubikmeter (Bq/m3). Vid högre radonhalter bör fastighetsansvariga agera snabbt och vidta åtgärder för att reducera halterna så mycket som möjligt.

Långvarig exponering av förhöjda radonnivåer ökar riskerna för att utveckla lungcancer. Det är framför allt rökare som ligger i riskzonen att drabbas. Uppskattningsvis cirka 500 lungcancerfall per år kan troligtvis härledas till radon i bostäder, enligt Strålsäkerhetsmyndigheten.

Stefan Carlsson, VD på Celsicom

Stabila och pålitliga radonvärden inom en timme.

Det gör att du snabbt kan sätta in åtgärder för radonsanering.

Stefan Carlsson

VD på Celsicom

Hur du upptäcker radon

Radon varken luktar eller syns. Mätning är det enda sättet att upptäcka och kartlägga om det förekommer radon i en byggnad. Du bör mäta kontinuerligt mellan den 1 oktober och den 30 april, det vill säga under eldningssäsongen. Mätningen bör göras under minst två månader – dygnet runt i olika väderlekar för att fånga upp variationer när det gäller temperatur, vindförhållanden, ventilationssystem, vädring och så vidare. Ju längre mätperiod, desto noggrannare mätvärden får du.

Det är bra att genomföra radonmätning med jämna mellanrum. Framför allt bör du mäta radon om det är tio år sedan den senaste mätningen gjordes och om byggnaden har genomgått en ombyggnation eller renovering.

Fyra olika mätningar av radon

Strålsäkerhetsmyndigheten har tagit fram metodbeskrivningar för radonmätning i bostäder och på arbetsplatser. I dessa beskrivningar poängteras att alla utrymmen ska användas som vanligt under mätningen. Till exempel att inställningar för värme och ventilation är precis som vanligt. Det finns i huvudsak fyra olika mättyper som alla utförs under olika tidsperioder: långtidsmätning, uppföljande mätning, korttidsmätning och momentan mätning. Här beskrivs dessa metoder i korta ordalag.

Långtidsmätning är den övergripande metoden för radonmätning i bostäder och på arbetsplatser. Den görs med spårfilmsdosor som placeras ut för att fånga upp radondöttrar (se förklaring ovan) under en mätperiod på minst två månader. Resultaten av mätningen skickas sedan till ett labb för analys.

Uppföljande mätning görs i de fall då långtidsmätningen tros ha överskattat radonhalten på exempelvis en arbetsplats. Som ett komplement görs då en uppföljande mätning under minst sju dygn och fem arbetsdagar för att även få fram mätdata under kvällar och nätter (då många vanligtvis minskar eller stänger av ventilationen, vilket kan leda till att radonhalten ökar) för att få en mer rättvisande bild av radonhalten. 

Korttidsmätning är ett alternativ i de fall då en långtidsmätning av någon anledning inte kan genomföras. Kan väljas för att mäta radonhalten på arbetsplatser med tidsbegränsade arbetsperioder. Mätningen ska pågå i minst fem arbetsdagar. Korttidsmätning kan också användas för att ge en fingervisning om en pågående radonsanering fortlöper enligt plan.

Momentan mätning är en direkt mätning av radonhalten under arbetstid. Mätningen görs under en kort tidsperiod, vanligtvis ett par timmar. Mätosäkerheten vid momentan mätning är större än för de andra mätmetoderna.

”Stabila och pålitliga radonvärden inom en timme”

Celsicom har under flera år utvecklat och lanserat en rad smarta mätboxar för olika mätstorheter. En av dessa är radonmätaren Celsicom THR600 (läs mer nedan).

– Den är ett jättebra komplement till långtidsmätning av radon. Boxen är enkel att köra i gång. Och du har stabila och pålitliga radonvärden inom en timme. Det gör att du snabbt kan sätta in åtgärder för radonsanering, säger Stefan Carlsson, vd på Celsicom.

Han tillägger att Celsicom-boxen även ett mycket värdefullt verktyg under en sanering.

–  Du kan följa processen timma efter timma och se om dina åtgärder är verkningsfulla. Helt enkelt säkerställa att saneringen fortlöper enligt plan och radonhalten därmed sjunker successivt.

Detta behöver du för att börja mäta radon

Snabb och noggrann kartläggning

Celsicom THR600 är en direktuppkopplad mätbox för driftsäker, molnbaserad mätning av radon på distans. Alla mätdata skickar via en egen, driftsäker frekvens i mobilnätet. Det gör att du när som helst kan se aktuella radonvärden i mobilen, surfplattan eller datorn. Mätboxen uppfyller Strålsäkerhetsmyndighetens krav för radonmätning. Den kan även mäta temperatur och relativ luftfuktighet.

Läs mer om THR600

Trygg, obegränsad molnlagring av mätdata

Dina radonvärden (och eventuella mätningar av temperatur och luftfuktighet) sparas automatiskt i molntjänsten Celsiview. Alla mätdata spara i molnet så länge ditt abonnemang fortlöper. Boxen har också ett backupminne vid eventuella svackor i mobiltäckningen. I Celsiview kan du enkelt få fram medelvärden på radonnivåer samt skapa snygga rapporter i Excel- och pdf-format.

Läs mer om Celsiview

Upptäck övriga Celsicom-mätboxar

Produktfamiljen Celsicom erbjuder även mätboxar för noggrann mätning och analys av andra mätstorheter som temperatur, fukt och differenstryck för att säkerställa säkra och optimala miljöer i många olika branscher.

Företag verksamma inom exempelvis byggnation, fastigheter, fuktskadehantering och livsmedelsindustrin har stor nytta av de flexibla och precisa Celsicom-mätboxarna. Oavsett om du behöver säkerställa inomhusluft, övervaka arbetsplatsförhållanden eller uppfylla kritiska miljöparametrar så kan Celsicom hjälpa dig att göra det med högsta noggrannhet och tillförlitlighet.

Nyfiken på användarvänliga, driftsäkra och mångsidiga Celsicom? Läs mer här!

Radon

Applikation: Radon och effektiv radonmätning

Mätlösning: Celsicom THR600 och Celsiview

Relaterade kundberättelser

Byggklimat

Med ett optimalt klimat får du bygget klart i tid

Se alla kundberättelser

Kontaktpersoner

Mats Landin

KUNDSERVICE OCH FÖRSÄLJNING

Mats Landin

Ansvarsområde: Ventilation, Bygg, Klimat

mats.landin@nordtec.se
031-704 10 85
031-704 10 70