Autoklavloggrar för livsmedel

Autoklavloggrar för livsmedel
Autoklavloggrar

För livsmedel

 

Autoklavloggrar
för pastöriserings-, steriliserings- och frystorkningsprocesser

 

testo 191:

Livsmedelssäkerhet

Regelbunden övervakning och dokumentering av temperatur och tryck i termiska processer är avgörande för kvaliteten och säkerheten hos de livsmedel som processas. För att hjälpa dig med denna viktiga uppgift utvecklade vi HACCP-loggersystemet testo 191. Tack vare lång erfarenhet av att utveckla innovativ mätteknik för livsmedelssäkerhet vet vi vad som är viktigt inom detta känsliga område: tillförlitlig teknik med högsta precision, sömlös integrering i dina processer och ökad effektivitet i det dagliga arbetsflödet.

 

Det ytterst effektiva och pålitliga loggersystemet för pastöriserings-, steriliserings- och frystorkningsprocesser består av dataloggrar och en proffsprogramvara för testo 191. Alla beståndsdelarna ger dig effektivt stöd vid övervakning av process- och kvalitetsparametrar, vilket garanterar att dina system fungerar korrekt och uppfyller alla lagstadgade krav på dokumentation.

 

 


Dataloggrar, programvara, multifunktionsväska:

Översikt över systemkomponenterna.

 

HACCP-dataloggrarna finns i en tryckmodell och fyra temperaturmodeller. De är robusta, hållbara och tillförlitliga. Batterikåpan är gängad, vilket innebär att batterierna kan bytas säkert på några sekunder, utan några verktyg.

 

Tack vare loggerns hermetiskt förslutna konstruktion är den fortfarande 100% tät även efter att batteriet har bytts ut.


 

Multifunktionsväskan till testo 191 fullbordar systemet. Den är robust, smart och praktisk och används inte bara för att förvara dataloggrarna, utan möjliggör också konfigurering och utläsning.

 

En programmerings- och utläsningsenhet är installerad i alla väskor. Det innebär att upp till 8 dataloggrar kan konfigureras och läsas ut samtidigt.

Dataloggarna konfigureras och läses ut med hjälp av en proffsprogramvara för testo 191. Och allt utan att behöva en 400-sidig instruktionsmanual eller komplicerade menyer. I stället finns guidade processer, praktisk datavisualisering och en innovativ rapportfunktion.

 

Med ett musklick skapar du rapporten, som hämtar parametrarna från den senaste mätningen, så att du snabbt och effektivt kan uppfylla kraven på att tillhandahålla dokumentation utan att behöva återställa alla rapportparametrar varje gång.

 


Konfigurering, utläsning, transport:

Multifunktionsväskan.

Flexibel att använda, praktisk att hantera och mycket robust – transportväskan för testo 191-loggrarna har många imponerande funktioner. Förutom säker förvaring erbjuder de också snabb konfigurering och utläsning av loggrarna med en särskild proffsprogramvara för testo 191.

 

Effektivare

I väskan kan upp till åtta testo 191-loggrar konfigureras och läsas ut samtidigt.

 

Mer praktisk

Programmerings- och utläsningsenheten är permanent installerad i väskan. Så du behöver inte flytta loggrarna fram och tillbaka mellan en transportväska och en programmerings-/ utläsningsenhet.

 

Säkrare

Dataloggrarna är säkert skyddade mot skador i den robusta väskan.


Överraskande enkel:

Programvaran

HACCP-loggrarna programmeras och läses ut med testo 191-programvaran för proffs. När vi utvecklade programvaran såg vi till att bara integrera funktioner som du verkligen behöver, så att du kan arbeta så snabbt och enkelt som möjligt. Tydliga steg-för-steg-instruktioner och varningar vid kritiska punkter möjliggör intuitiv och självförklarande användning – även av nybörjare. Tidskrävande utbildningar i att använda programvaror och 400-sidiga instruktionsmanualer tillhör numera det förflutna.

 

 

1. Programmering av dataloggrar

 

 • Konfigurera via USB i multifunktionsväskan
 • Konfigurera varje logger individuellt eller överför en konfiguration till upp till 8 loggrar
 • Definiera startkriterier på ett flexibelt sätt: inte bara med datum och tid, utan också med tröskelvärdet temperatur
 • Definiera mätcykeln

 
2. Läsa ut dataloggrar

 

 • Läs ut via USB i multifunktionsväskan
 • Visning av resultaten från enskilda loggrar eller alla loggrar, som diagram eller tabell
 • Delvis utläsning möjlig: tidsintervallet kan väljas fritt
3. Visualisering av mätdata

 

 • Analysera partiella områden av mätningen med precision, med en enkel zoomfunktion
 • Enklare val av mätpunkter med hjälp av hårkors
 • Kommentera data: gör anteckningar direkt i diagrammet och inkludera dem i PDF-rapporten
 • Använd tidsmarkeringar, till exempel för att enkelt markera och kommentera hållfaser
4. Definiera beräkningar

 

 • Automatisk avdödning och mättat ångtryckstest
 • F-0-, F-70- och F-90-värden kan förinställas
 • Automatisk och manuell beräkning av hållfasen
 • A-0- och C-0-värden
5. Definiera acceptanskriterier

 

Support med hjälp av exempelvyer samt förklaring av enskilda process­parametrar (t.ex. temperatur­intervall, minsta hålltid eller längsta acklimatiseringstid).

 

6. Analysera resultat

 

 • Översikt över de inställda acceptanskriterierna
 • Omedelbar indikering av om en mätning lyckades eller inte 
 • Direkt åtkomst för att anpassa acceptanskriterierna
 • Diagram- och tabellvisning av mätvärden
 • Välj mätvärdesstatistik på tidsmarkeringar, med hjälp av hållfaser för beräkning av mätkurvor.

 

7. Visualisering av mätplatsen

 

 • Mätpunktsordning för felfri dokumentation
 • Ladda upp egna bilder av systemet
 • Märkta loggrar kan tilldelas den faktiska positionen i autoklaven
 • Visning av temperatur, uppmätt över tid under systemdrift

 


Utrustad för alla utmaningar:

testo 191 HACCP-loggrar i praktiken.

Temperaturmätning på burk:
testo 191-T1 + stativ

Temperaturmätning direkt i livsmedel:
testo 191-T1

Temperaturmätning i en burk/flaska med loggern externt monterad: testo 191-T2 + burk- och flaskfäste

Mätning av omgivningstemperatur:
testo 191-T1 fästklämma och fästband (fästband ingår ej i leveransen)

Temperaturmätning i särskilt djupa burkar/flaskor:
testo 191-T3 + burk- och flaskfäste

Temperatur- och tryckmätning för sterilisering i autoklaver:
testo 191-T1 + testo 191-P1

Beroende på applikation kan du ändra storleken på loggern med hjälp av vårt flexibla batterikoncept.

Temperaturmätning vid frystorkning:
testo 191-T3/-T4 + hållare för frystorkgivare


Snabba, effektiva, pålitliga:

Kort om fördelarna.

Spara tid
 
 • Ingen ställtid behövs för att mäta med testo 191-loggrarna (t.ex. för kabelbussningar eller tätningar).
 • Dataloggrarnas batterier kan bytas snabbt och säkert.
 • Du kan programmera och läsa ut upp till åtta dataloggrar samtidigt i multifunktionsväskan.
 • Den intuitiva mjukvaran och rapporten som skapas med ett musklick sparar tid när du utvärderar och dokumenterar mätdata.
Mät effektivare
 
 • Utrustad för varje mätuppgift: det intelligenta batterikonceptet innebär att du kan justera loggerns storlek i det lediga utrymmet.
 • De långa, böjliga givarna till testo 191-T3/-T4 mäter även på svåråtkomliga platser.
 • Med testo 191-T4 kan du mäta två värden eller mäta  temperaturskillnader med bara en logger.
Lita på din utrustning
 
 • Den innovativa designen garanterar 100% täthet efter att batteriet har bytts ut.
 • Högkvalitativa material och innovativ konstruktion gör testo 191-loggrarna mycket robusta och slitstarka.

 


 

Nordtec och Testo:

Två starka partners inom mätteknik.

 

Nordtec är Testos representant i Sverige sedan 40 år och har en mycket fördjupad kunskap över hela produktsortimentet. Nordtec är därför en komplett plattform som lokalt svarar på alla de behov av rådgivning, produktansvar, service, utbildning m.m. som krävs för trygga och professionella inköp. Kombinationen Testo och Nordtec ger mycket större trygghet än en vanlig katalogbeställning. Nästan säkert har vi stött på just ditt mätbehov tidigare och kan därför rekommendera det optimala instrumentkonceptet, som ger den bästa lösningen till den lägsta kostnaden.

 

Testo KG, med huvudkontor i Lenzkirch, Tyskland, är en av världsledarna inom bärbar och stationär mätteknik. Över 3 000 anställda arbetar inom forskning, utveckling, produktion och marknadsföring för Testo i fler än 33 dotterbolag runt om i världen. Mätteknikföretaget levererar ytterst noggranna mätinstrument och innovativa lösningar för hantering av morgondagens mätdata till över 650 000 kunder över hela världen. Testo-produkter hjälper till att spara tid och resurser, skydda miljön och människors hälsa samt förbättra kvaliteten på varor och tjänster.

 

 


 

Få hjälp av en produktspecialist: Kontaktperson: Niklas Persson
Industri – Livsmedel – Life Science
niklas@nordtec.se

031 - 704 10 75

 

 


 

Du kan ställa frågor via vårt frågeformulär

 

Fråga oss

 

Mer information – tekniska data, tillbehör, broschyr m.m.

 

Läs mer