Bygg, fastigheter och infrastruktur

Toppbild bygg och fastigheter

BYGG, FASTIGHETER OCH INFRASTRUKTUR

Smarta mätboxar för byggnaders hela livscykler.

Byggherrar, underentreprenörer, förvaltare och konsulter… alla brottas med tuffa utmaningar under en fastighets olika faser. Lösningen på många av deras dagliga problem är… en liten box. Celsicom är namnet på en unik serie av avancerade, lättanvända och driftsäkra mätboxar för fjärrövervakning av många olika mätstorheter. Utöver husbyggen har Celsicom även vunnit mark inom infrastrukturprojekt (läs mer nedan).

Det finns Celsicom-boxar för alla tänkbara behov: mätning av hållfastheten i betonggjutningar, övervakning av fukt i material och miljöer under byggen, mätning vid sanering av fuktskador, mätning av inneklimatparmetrar som temperatur, luftfuktighet, radon och koldioxid… för att ge några exempel. Serien av mätboxar med nya användningsområden utvecklas kontinuerligt.

Utforska även vårt erbjudande för ackrediterad kalibrering och service.

Kalibrering visar dina ”riktiga” mätvärden

Missa inte att kalibrera din mätutrustning. Det ger svar på hur dina mätvärden förhåller sig till värden från högnoggrann referensutrustning. Och innebär samtidigt att du kvalitetssäkrar viktiga arbetsmoment och innemiljöer samt gör att du uppfyller kriterierna för ISO-certifieringar. Vi erbjuder såväl ackrediterad som spårbar kalibrering av en stor mängd mätstorheter. Tusentals instrument kalibreras varje månad i vårt labb.

Betongdatorer på bygge

Se när betongen är färdig

 • Ha alltid tillgång till viktigt mätvärden
 • Se hur betonghållfastheten utvecklas direkt i mobilen
 • Få meddelande när betongformar kan rivas

Celsicom TC603 – noggrann, robust betongdator

Ha byggklimatet under uppsikt

 • Aktuell överblick av torkprocesser
 • Få info för att vidta åtgärder
 • Korta ledtiderna mellan arbetsmoment
 • Håll allt tajtare deadlines

Celsicom TH600 – temperatur och fukt

Övervakning av byggklimat
Fuktsanering med Celsicom

Full koll på byggfukt och fuktsanering

 • Skaffa perfekt överblick av mätvärden
 • Slipp tidsödande mellankontroller
 • Få input för att säkerställa bra torkprocesser
 • Jobba effektivt och spara kostnader

Celsicom TH601A – temperatur och fukt

Full koll på byggklimat, tittar ut genom fönster

För ett optimalt inneklimat

 • Undersök klagomål effektivt
 • Åtgärda hälsovådliga innemiljöer
 • Få alla att må bra och prestera optimalt
 • Minska energikostnaderna
Kontorsbild

Hur är radonhalten?

 • Radon i inneluft är ett stort problem
 • Cirka 500 personer får cancer varje år
 • Kan bara upptäckas genom mätning
 • Uppfyll Strålsäkerhetsmyndighetens krav

Celsicom THR600 – radon, fukt och temperatur

Molntjänsten Celsiview

Smidiga, säkra molntjänsten Celsiview

 • Mätvärden sparas automatiskt i molnet
 • Spara hur mycket och hur länge du vill
 • Se värden i mobilen/surfplattan när som helst
 • Abonnemang: 22–34 kr/mån per mätbox

Den gula mätboxen i Celsicom-familjen, TC603, är en uppskattad lösning inom infrastrukturprojekt. Här är några exempel på projekt där denna robusta och noggranna betongdator har sparat tid och minskat kostnader.

Sliperstillverkning på Sateba

Uppskattad av betongsliperstillverkare

 • Kostnadsbesparande investering
 • Enkelt hålla koll på betongstatus
 • ”Imponerande batteritid!”
NCC bygger Västlänken

Effektiviserar byggandet av Västlänken

 • 35 boxar övervakar under jorden
 • Uppdaterad gjutningsdata i mobilen
 • ”Vi får mycket pålitliga hållbarhetskurvor”