Industri

Branscher: industri

INDUSTRI

Mätteknik som säkrar din produktion.

Industriföretag är under ständig press när det handlar om att säkerställa problemfri tillverkning. Störningar under produktionen och undermålig produktkvalitet kan få långtgående ekonomiska konsekvenser. Vi har mätlösningar som hjälper dig att minimera dessa risker. Utforska mätinstrument och mätsystem som gör att du kan öka effektiviteten och sänka kostnaderna.

Mätlösningar för förebyggande industriunderhåll

Förebyggande underhåll är en utmaning i varje produktionsanläggning.

Regelbundna inspektioner och justeringar i processer görs för att säkerställa en smidig produktion som uppfyller alla krav och där kostsamma stillestånd undviks och energikostnaderna minskar successivt.

Här hittar du mätinstrument för enkelt och effektivt underhåll.

Utforska även vårt erbjudande för ackrediterad kalibrering och service.

Kalibrering visar dina ”riktiga” mätvärden

Missa inte att kalibrera din mätutrustning. Det ger svar på hur dina mätvärden förhåller sig till värden från högnoggrann referensutrustning. Och innebär samtidigt att du uppfyller Livsmedelsverkets krav och kriterierna för ISO-certifieringar. Vi erbjuder ackrediterad kalibrering av en stor mängd mätstorheter. Välj mellan labb- eller fältkalibrering.

Värmekamera testo 890

Värmekameror

 • Detaljrik mätning – hittar dolda fel
 • Beröringsfritt och säkert på avstånd
 • Möjlighet att mäta under produktion

Se produkter

Branscher: industri elskåp

Elektriska mätinstrument

 • Mätning av ström, spänning och motstånd
 • Avancerad teknik – enkel användning
 • Säkra och noggranna mätningar

Se produkter

Branscher: industri, mätning av inneklimat

Klimatinstrument

 • Ett instrument för alla klimatparametrar
 • Stort urval av trådlösa givare
 • Färdiga, guidande mätmenyer

Läs om testo 400

Läs om testo 440 dP

Branscher: industri fjärrövervakning

Fjärrövervakning

 • Uppkopplade, avancerade mätsystem
 • Övervakning av temperatur, fukt, differenstryck, koldioxid och radon
 • Larmar via sms/mejl om gränsvärden överskrids

Läs om testo Saveris 2

Läs om Celsicom

Branscher: industri, växthus

Mångsidiga dataloggrar

 • Kompakta, tåliga och noggranna
 • Stor minneskapacitet för mätvärden
 • Behåller lagrade mätdata vid strömbortfall

Läs om testo 174 och testo 175

Branscher: industri, övriga mätinstrument

Övriga mätinstrument

 • Flexibel och effektiv mätning
 • Brett utbud av applikationer
 • Gratis mobilapp och molnlagring av mätdata

Läs om nya serien med kompakta, smarta instrument

Läs om trådlösa givarna testo Smartprobes

Mätlösningar för produktion och distribution av energi.

Att förebygga kostsamma funktionsfel och brister är A och O inom energiproduktion och i synnerhet när det handlar om energidistribution. Med hjälp av en värmekamera från Testo kan du snabbt och enkelt upptäcka och analysera termiska oregelbundenheter. Det säkerställer en effektiv produktion och god leveranssäkerhet.

Applikation värmekamera på kraftstation

Felsökning på kraftstationer

 • Överhettade komponenter i produktionen
 • Materialutmattning och kabelbrott
 • Olika slags defekter i elinstallationer
Applikation, värmekamera på solcellsinstallation

Felsökning på solcellsinstallationer

 • ”Hot spots” på grund av defekta moduler
 • Moduler med avbrott eller kortslutning
 • Överhettade kablar och uttag

Läs om våra mångsidiga, avancerade och lättanvända värmekameror. Vilken blir ditt nästa favoritinstrument?

Värmekameror