Industri

Branscher: industri

INDUSTRI

Mätteknik som säkrar din produktion.

Industriföretag är under ständig press när det handlar om att säkerställa problemfri tillverkning. Störningar under produktionen och undermålig produktkvalitet kan få långtgående ekonomiska konsekvenser. Hos oss hittar du mätlösningar för att minimera dessa risker. Vi har våra rötter inom svensk industri. I närmare 50 år har vi levererat mätinstrument och mätsystem som hjälpt många stora industriföretag att utvecklas och växa i en rad olika branscher.

Utforska mätteknik som gör att du kan öka effektiviteten och sänka kostnaderna.

Mätlösningar för förebyggande industriunderhåll

Förebyggande underhåll är en utmaning i varje produktionsanläggning.

Regelbundna inspektioner och justeringar i processer görs för att säkerställa en smidig produktion som uppfyller alla krav och där kostsamma stillestånd undviks och energikostnaderna minskar successivt.

Här hittar du mätinstrument för enkelt och effektivt underhåll. Utforska även vårt erbjudande för ackrediterad kalibrering och service.

Lagerarbetare industri
NordtecTillverkningsindustri

Tillverkningsindustrier

Fordonstillverkare, pappersbruk, plastindustrier, sågverk, tryckerier… dessa verksamheter brottas ofta med liknande utmaningar. Det handlar om att med hjälp av teknik och rutiner säkerställa smidiga flöden och jämn kvalitet. Optimala omgivande förhållanden är en nyckelfaktor i alla lägen. Vi har smarta mätinstrument och avancerade mätsystem som hjälper industrier inom olika branscher att skapa perfekta förutsättningar för råvaror, maskiner och personal.

Alla mätlösningar kännetecknas av robust design, hög prestanda och noggrann mätteknik. Tillsammans med vår ackrediterade labb- och fältkalibrering gör det att du uppfyller krav och standarder som EN 12830 samt ISO 9001 och ISO 14001.

Hör av dig så ser vi över dina behov och föreslår en mätlösning som ger dig en trygg produktion med utvecklingspotential. Kontakta Ove eller Amanda för ett samtal eller möte.

Läkemedelsindustrin

Säkra miljöer med rätt klimat för läkemedel är en ständig utmaning. Det gäller att ha koll på en rad olika mätparametrar för att säkerställa oföränderliga och säkra miljöer i alla lägen, vilket i slutändan bidrar till verkningsfulla läkemedel och hög patientsäkerhet. Vi har högnoggranna och användarvänliga mätsystem och mätinstrument för forskningslabb och produktionsanläggningar, apotek och sjukhus samt transporter och lager.

Alla mätlösningar genomsyras av avancerad mätteknik och hög datasäkerhet. Samtliga dataloggrar och system uppfyller de stränga kraven för GxP och CFR 21 Part 11 samt certifieringen EN 12830. Vår ackrediterade labb- och fältkalibrering hjälper dig att uppfylla ISO 9001 och ISO 14001.

Vi kan hjälpa dig med allt från behovsanalys, installation och validering till driftsättning, support och kalibrering av mätutrustning. Läs mer om våra mätlösningar för läkemedelsbranschen.

Läkemedelsindustrin
Livsmedelsindustrin

Livsmedelsindustrin

Både råvaror och färdig mat förtjänar den allra bästa omsorgen. Vi har mätlösningar för alla steg i processen. Allt från dataloggrar som övervakar i lager och tillverkningsprocesser och transportloggrar som följer med i lasten till termometrar för kontroller av ankommande varor och handinstrument under matlagning. Det gör att du kan säkerställa en hög kvalitet på och säkerhet för råvaror och mat.

Våra smidiga livsmedelsinstrument och avancerade mätsystem är HACCP-godkända och uppfyller kraven för EN 12830, EN 13485 och EN 13486. Därutöver erbjuder vi labb- och fältkalibrering som gör att du kan efterleva villkoren för ISO 9001.

Hur ser det ut på ditt företag, vad vill ni utveckla och förbättra? Hör av dig till Ove eller Amanda och berätta mer.

Energiproduktion och gruvor

Robust och noggrann mätutrustning är av yttersta vikt för verksamheter som kraftstationer, förbränningsanläggningar och gruvor. Det handlar bland annat om att snabbt kunna upptäcka överhettade maskiner eller komponenter samt mäta och få olika rökgasvärden. Allt för att säkerställa optimala processer och effektiv utvinning av råmaterial, låg miljöpåverkan och säkra arbetsmiljöer. Vi har mätlösningar som hjälper dig att uppnå detta.

Vad behöver du för att skapa en ännu mer kostnadseffektiv och hållbar verksamhet? Kolla in och inspireras av våra avancerade men lättanvända instrument för rökgasmätning.

Energi, gruvor, rökgas

Kalibrering visar dina ”riktiga” mätvärden

Missa inte att kalibrera din mätutrustning. Det ger svar på hur dina mätvärden förhåller sig till värden från högnoggrann referensutrustning. Samtidigt uppfyller du kriterierna för ISO 9001-certifiering och eventuella myndighetskrav. Vi erbjuder ackrediterad kalibrering av en stor mängd mätstorheter. Välj mellan labb- eller fältkalibrering.

Rökgasmätare testo 350 – Hållbarhet

Bra för klimatet. Och för din verksamhet.

Testos instrument för professionell industriell rökgasanalys ger dig möjlighet att utföra exakta mätningar och bestämma relevanta gränsvärden för en optimal förbränningsprocess. Ökad effektivitet innebär samtidigt att du sparar energi och minskar dina utsläpp.

Upptäck hållbar rökgasmätning som gynnar både vår miljö och din lönsamhet.

Utforska våra produkter

Värmekamera testo 890

Värmekameror

 • Detaljrik mätning – hittar dolda fel
 • Beröringsfritt och säkert på avstånd
 • Möjlighet att mäta under produktion

Se produkter

Branscher: industri elskåp

Elektriska mätinstrument

 • Mätning av ström, spänning och motstånd
 • Avancerad teknik – enkel användning
 • Säkra och noggranna mätningar

Se produkter

Branscher: industri, mätning av inneklimat

Klimatinstrument

 • Ett instrument för alla klimatparametrar
 • Stort urval av trådlösa givare
 • Färdiga, guidande mätmenyer

Läs om testo 400

Läs om testo 440 dP

Branscher: industri fjärrövervakning

Fjärrövervakning

 • Uppkopplade, avancerade mätsystem
 • Övervakning av temperatur, fukt, differenstryck, koldioxid och radon
 • Larmar via sms/mejl om gränsvärden överskrids

Läs om testo Saveris 2

Läs om Celsicom

Branscher: industri, växthus

Mångsidiga dataloggrar

 • Kompakta, tåliga och noggranna
 • Stor minneskapacitet för mätvärden
 • Behåller lagrade mätdata vid strömbortfall

Läs om testo 174 och testo 175

Branscher: industri, övriga mätinstrument

Övriga mätinstrument

 • Flexibel och effektiv mätning
 • Brett utbud av applikationer
 • Gratis mobilapp och molnlagring av mätdata

Läs om nya serien med kompakta, smarta instrument

Läs om trådlösa givarna testo Smartprobes

Mätlösningar för produktion och distribution av energi.

Att förebygga kostsamma funktionsfel och brister är A och O inom energiproduktion och i synnerhet när det handlar om energidistribution. Med hjälp av en värmekamera från Testo kan du snabbt och enkelt upptäcka och analysera termiska oregelbundenheter. Det säkerställer en effektiv produktion och god leveranssäkerhet.

Applikation värmekamera på kraftstation

Felsökning på kraftstationer

 • Överhettade komponenter i produktionen
 • Materialutmattning och kabelbrott
 • Olika slags defekter i elinstallationer
Applikation, värmekamera på solcellsinstallation

Felsökning på solcellsinstallationer

 • ”Hot spots” på grund av defekta moduler
 • Moduler med avbrott eller kortslutning
 • Överhettade kablar och uttag

Läs om våra mångsidiga, avancerade och lättanvända värmekameror. Vilken blir ditt nästa favoritinstrument?

Värmekameror