Ventilation och inneklimat

Toppbild ventilation och inneklimat

VENTILATION OCH INNEKLIMAT

Vägen till bra klimat, låga energiförluster och god driftsekonomi

Servicetekniker och fastighetsskötare står dagligen inför en rad utmaningar. Det handlar om att säkerställa bra ventilation och behagliga temperaturer – och samtidigt minimera riskerna för kostsamma läckage och hälsovådliga innemiljöer.

Vi har ett brett sortiment av smidiga och noggranna handinstrument för mätning av olika mätstorheter och förhållanden som påverkar inneklimatet.

Produkter som hjälper dig att ta ett helhetsgrepp om alla miljöer för att skapa bästa tänkbara klimat för människor och produkter.

Utforska även vårt erbjudande för ackrediterad kalibrering och service.

Kalibrering visar dina ”riktiga” mätvärden

Missa inte att kalibrera din mätutrustning. Det ger svar på hur dina mätvärden förhåller sig till värden från högnoggrann referensutrustning. Och innebär samtidigt att du uppfyller Livsmedelsverkets krav och kriterierna för ISO-certifieringar. Vi erbjuder ackrediterad kalibrering av en stor mängd mätstorheter. Välj mellan labb- eller fältkalibrering.

Fältkalibrering

Mätlösningar för effektiva system och bra komfort

Driftskostnader, energiförbrukning, användarkomfort… det finns många saker att överblicka och hantera. Detta kräver effektivisera system och processer. Hur löser man då detta på bästa sätt? Vi har ett stort utbud av högnoggrann mätteknik från Testo och kan ge support så att du kan tackla dina dagliga uppgifter. Du får helt enkelt bästa tänkbara förutsättningar för att jobba effektivare och få optimalt anpassade inneklimatsystem.

Vi är din kompletta partner för alla tänkbara mätuppgifter inom fastighetsskötsel. Titta in i huset här nedan och få en glimt av vad vi kan hjälpa dig med.

Ventilation and A/C systems
Thermography
Electrical installations
Indoor air and comfort
Refrigeration systems
Thermography
Heating systems
Thermography
Maintenance
Data-Monitoring
Thermography
Office building

Ventilations- och luftkonditioneringssystem

Ett bra inneklimat är en självklarhet på dagens företag. Avancerade ventilations- och luftkonditioneringssystem säkerställer bästa tänkbara förhållanden på arbetsplatser. För att få dessa system att fungera optimalt krävs noggranna inställningar och kontinuerligt underhåll.

Luftflödesstosen testo 420

Balanserade ventilationssystem

 • Mäta flödet av tilluft
 • Kontrollera utflöde av luft i badrum och kök
 • Kontrollera temperatur och luftfuktighet

Inneklimat och komfortnivå

Här hittar du mätprodukter för att regelbundet kunna mäta och ha koll på kvaliteten på inneklimatet och komfortnivån i alla tänkbara miljöer.
Noggranna mätvärden möjliggör exakta inställningar av klimatparametrar, vilket resulterar i nöjda hyresgäster och personal som presterar på topp.

Mätning av luftkvalitet

Inneklimat

 • Utvärdera luftkvaliteten genom t.ex. koldioxidmätning
 • Koldioxidhalten ska inte överstiga 1000 ppm
Mätning av turbulensnivå

Turbulensnivå

 • Ger indikation på luftbyte och intensitet på luftflöden
 • Exakta mätningar av lufttemperatur och turbulens
Mätning av värmestrålning

Värmestrålning

 • WBGT-indexet används för att utvärdera arbetsplatser som påverkas av värmestrålning
 • I enlighet med DIN 33403 och ISO 7243
Mätning av komfortnivå

Komfortnivå (PMV/PPD)

 • Alla parametrar som ingår i en PMV/PPD-mätning
 • Bedömning av genomsnittligt klimatvärde
 • I enlighet med ISO 7730
Mätning av ljudnivå

Ljud

 • Få klarhet i ljudbilden i bostäder och på arbetsplatser
 • Upptäck oönskade, störande ljud från utrustning eller människor

Lokalisera energiförluster och överhettningar.

Lär dig mer om termografi och hitta värmekameran som passar dina behov.

Kombinerad värmebild och vanlig bild