Uppgradering av Smartprobes-app

Uppgradering SmartProbes-app
Version 6.8.0.