Kalibrerings- och serviceorder

 

Fyll i och skriv ut formuläret nedan och bifoga det med de instrument/givare som ska kalibreras eller repareras.

Skicka dem sedan med företagspaket till vår godsmottagning:


Nordtec Instrument AB

Elof Lindälvs gata 13-15

414 58 Göteborg

Namn på den person som beställer kalibreringen eller servicen
Leveransadress
Adress dit instrument / givare ska skickas efter kalibrering eller service
Faktureringsadress
Adressen dit fakturan ska skickas efter kalibrering eller service
Ange företagets e-postadress för fakturor (pappersfakturor har en avgift på 29:-).
Ange ditt telefonnummer så att vi kan nå dig om det uppstår frågor kring din kalibrerings- eller serviceorder
Ev. ordernummer som fakturan ska vara märkt med.
Ange om du vill beställa en service eller en kalibrering (eller både och).
Service
Ange instrumentets eller givarens benämning
Beskriv hur felet visar sig eller vilken typ av service du vill ha utförd. Kostnadsförslag och eventuell skrotning är kostnadsfri, men frakt betalas av kunden.
Kalibrering
Om du väljer Nej nedan visas fler fält där du kan precisera vilka kalibreringar du vill ha utförda.

Förväntad leveranstid är 10 arbetsdagar efter mottagning. Ring till oss på telefon 031-704 10 70 om du behöver mer info.

Förväntad leveranstid är 2-3 arbetsdagar efter mottagning, pristillägg 50%. Ring till oss på telefon 031-704 10 70 för ytterligare information.

OBS! Det här alternativet gäller enbart kalibreringar som utförs hos Nordtec Instrument AB.

Om du kan vänta i minst två veckor innan du skickar in ditt instrument på kalibrering, går det att boka tid. Förväntad leveranstid är 2-3 arbetsdagar efter den bokade tiden. Ring till oss på telefon 031-704 10 70 om du behöver mer info.

OBS! Det här alternativet gäller enbart kalibreringar som utförs hos Nordtec Instrument AB.

Ange ett datum minst 2 veckor fram i tiden.
Ange önskade kalibreringar i fälten nedan. Om fälten inte räcker till kan du skapa så många formulär du behöver.
Kalibrering 1
Ange hur många instrument / givare som denna kalibrering avser
°C
Ange vid vilken temperatur fuktkalibreringen ska utföras, om du väljer alternativet Fria punkter ovan
%RH
Ange dina önskade mätpunkter här om du väljer alternativet Fria punkter ovan
Pa/bar
Ange dina önskade mätpunkter här om du har valt alternativet Fria punkter ovan
°C
Ange dina önskade mätpunkter här om du har valt alternativet Fria punkter ovan
m/s
Ange dina önskade mätpunkter här om du väljer alternativet Fria punkter ovan
Kalibrering 2
Ange hur många instrument / givare som denna kalibrering avser
°C
Ange vid vilken temperatur fuktkalibreringen ska utföras, om du väljer alternativet Fria punkter ovan
%RH
Ange dina önskade mätpunkter här om du väljer alternativet Fria punkter ovan
Pa/bar
Ange dina önskade mätpunkter här om du har valt alternativet Fria punkter ovan
°C
Ange dina önskade mätpunkter här om du har valt alternativet Fria punkter ovan
m/s
Ange dina önskade mätpunkter här om du väljer alternativet Fria punkter ovan
Kalibrering 3
Ange hur många instrument / givare som denna kalibrering avser
°C
Ange vid vilken temperatur fuktkalibreringen ska utföras, om du väljer alternativet Fria punkter ovan
%RH
Ange dina önskade mätpunkter här om du väljer alternativet Fria punkter ovan
Pa/bar
Ange dina önskade mätpunkter här om du har valt alternativet Fria punkter ovan
°C
Ange dina önskade mätpunkter här om du har valt alternativet Fria punkter ovan
m/s
Ange dina önskade mätpunkter här om du väljer alternativet Fria punkter ovan
Kalibrering 4
Ange hur många instrument / givare som denna kalibrering avser
°C
Ange vid vilken temperatur fuktkalibreringen ska utföras, om du väljer alternativet Fria punkter ovan
%RH
Ange dina önskade mätpunkter här om du väljer alternativet Fria punkter ovan
Pa/bar
Ange dina önskade mätpunkter här om du har valt alternativet Fria punkter ovan
°C
Ange dina önskade mätpunkter här om du har valt alternativet Fria punkter ovan
m/s
Ange dina önskade mätpunkter här om du väljer alternativet Fria punkter ovan
Kalibrering 5
Ange hur många instrument / givare som denna kalibrering avser
°C
Ange vid vilken temperatur fuktkalibreringen ska utföras, om du väljer alternativet Fria punkter ovan
%RH
Ange dina önskade mätpunkter här om du väljer alternativet Fria punkter ovan
Pa/bar
Ange dina önskade mätpunkter här om du har valt alternativet Fria punkter ovan
°C
Ange dina önskade mätpunkter här om du har valt alternativet Fria punkter ovan
m/s
Ange dina önskade mätpunkter här om du väljer alternativet Fria punkter ovan
Ange numret på föregående kalibreringsbevis/certifikat