Fukt-Mät-Rätt - fördjupningskurs


Fukt-Mät-Rätt - fördjupningskurs
 

Beskrivning
 

Fukt kan skapa stora problem vid t.ex tillverkning, förvaring och transport av produkter. Rätt fuktighet blir allt viktigare när kvalitet- och effektivitetskraven ökar. En förutsättning för att komma till rätta med problemen är kunskap om hur fuktmekanik fungerar, hur vi kan mäta och framför allt hur vi praktiskt skall använda våra mätresultat. Kursen har som mål att på ett praktiskt orienterat sätt bringa klarhet i vilka olika mätmetoder som finns samt hur vi skall mäta och kalibrera för att få ett korrekt och pålitligt mätresultat. Som någon sa - “Att mäta är att veta”! Det gäller dock att mäta rätt och veta vad man skall göra med resultatet!


Mål
 

Att ge en fördjupad kunskap inom fuktberäkningar, mollierdiagrammets uppbyggnad och dess möjligheter, daggpunktsavståndsmätning, fördelarna med loggning för säkrare och mer informativa mätresultat samt databehandling.
 

Målgrupp
 

Främst alla som är involverade i kvalité, drift, underhåll, lager, transport, forskning och utveckling m.m.
 

Förkunskaper
 

Inga förkunskaper krävs
 

Kommande kurser

 

 

 

 

  • Fuktteori - fördjupad
  • Djuplodning i mollierdiagrammet
  • Loggning för säkrare mätning
  • Databehandling av mätresultat
  • Daggpunktsavstånd
  • Beräkningar inom fuktområdet

Tid och Plats
 

Datum: se kommande kurser
Kursen hålls mellan 08.30 – 16.30 i Nordtecs lokaler i Göteborg.

 

Utbildare
 

Civiling. Alf Andersen som är specialicerad inom fuktmätområdet har med sin erfarenhet som lärare (Chalmers), forskare, innovatör och konsult en unik kunskap som kombinerar teori med praktiska tillämpningar.


Anmälan
 

Kan göras via E-post eller telefon.


Kursavgift
 

Heldagskurs 2.950:- inkl. kursmaterial, fika och lunch