Fuktgivare

Högnoggrann referensfuktgivare

Högnoggrann

Högnoggrann referensgivare ±1 %RH, för fukt och temperatur. 0...100 %RH, -20...+70°C

Artikelnr: 
0636 9741
Pris: 
6 750:-
Mätområde:0 till 100 %RH (mätspets), -20 till 70°C
Systemnoggranhet:±1 %RH (10 till 90 %RH 15 till 30°C), ±2 %RH (övr. omr. plus Tkoefficient), ±0,4 °C (0 till 50°C), ±0,5 °C (övr. omr.)
t90 s:<12 vid 2 m/s
Anslutningskabel:Plug-in-huvud. Beställ även anslutningskabel 0430 0143
Det finns inga instrument som passar till den här givaren.