Fuktgivare

Fuktgivare med kabelseparerad sensor

Flexibel givare

Givare med kabelseparerad sensor för mätningar i trånga utrymmen. 0...100 %RH, -20...+125°C

Artikelnr: 
0628 0013
Pris: 
9 845:-
Mätområde:0 ... 100 %RH, -20 till 125°C
Systemnoggranhet:±2 %RH (2 ... 98 %RH), ±0,4 °C (0 ... 50 °C), ±0,5 °C (övr. omr.)
t90 s:20
Anslutningskabel:Plug-in-huvud. Beställ även anslutningskabel 0430 0143
Det finns inga instrument som passar till den här givaren.