Kalibrering

Kalibrering

Håll koll på dina mätpunkter

Access är namnet på webbportalen för vår kalibreringsservice. Där har du möjlighet att boka kalibrering av instrument och givare samt se alla dina certifikat och bevis.

Boka kalibrering
Läs mer om Access
Kalibrering landningssida Linda

Ackrediterad labbkalibrering av många mätstorheter.

Vi erbjuder ackrediterad kalibrering i vårt fullutrustade laboratorium i Göteborg. Vi kalibrerar de allra flesta mätinstrument av alla fabrikat. I samarbete med Testo Industrial Services (TIS) har vi tillgång till 300 metoder för kalibrering av uppemot 50 mätstorheter. Med anda ord, vi kan hjälpa dig oavsett hur ditt kalibreringsbehov ser ut.

Prislista för alla mätstorheter

Fältkalibrering Linda rygg

Vill du att vi kalibrerar dina instrument på plats hos dig?

Fältkalibrering är en perfekt lösning för dig som av olika skäl inte kan montera ned och skicka i väg din mätutrustning för kalibrering i vårt labb. I stället kommer vi och kalibrerar loggrar och givare i dina lokaler, vilket medför minimala störningar i din verksamhet. Vi erbjuder ackrediterad fältkalibrering av flera mätstorheter.

Ackrediteringsmärke
ISO 9001-logotyp
ISO 14001-logotyp

Vi är certifierade enligt ISO 17025 (ackrediterad kalibrering), ISO 9001 (kvalitet) och ISO 14001 (miljö).

Allt om Kalibrering 2

Allt om kalibrering

Egenkontroll, spårbarhet, justering… Det finns mycket att ha koll på inom kalibreringsområdet. Här reder vi ut begreppen.

Nordtec Beslutsregel Kalibrering

Beslutsregel

För att kunna säkerställa att ett kalibreringsresultat stämmer överens med specifikationer eller gränsvärden tillämpar vi en beslutsregel.

Nordtec Beslutsregel Kalibrering

ISO-certifierad?

ISO 9001-certifierade företag har krav på sig att alla mätningar som är viktiga för verksamheten måste utföras med kalibrerade mätinstrument.

Allt om Kalibrering 2

Se beviset direkt i mobilen

Efter avslutad kalibrering sätter vi en etikett med en QR-kod på varje instrument. För att se det senaste beviset skannar du bara QR-koden med mobilen så får du upp det på skärmen direkt.

Nordtec Beslutsregel Kalibrering

Vi servar din mätutrustning

I vår serviceverkstad svetsar vi givare, kollar misstänkt läckage, byter ut trasiga kretskort och skärmar – för att bara nämna några vanliga serviceärenden.


Frågor & svar om kalibrering

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna som våra kalibreringskunder ställer.

Min IR-termometer visar alldeles fel! Vad har hänt?

– Det allra vanligaste felet är att emissionsfaktorn av misstag har ändrats i din IR-termometer. Olika material och ytor avger olika mycket värmestrålning och därför måste ditt instrument vara rätt inställt, beroende på vad det är som ska mätas. Standardinställningen som stämmer för de flesta material är E 0,95.

Varför får jag ett korrektionsvärde efter en justering? Då ska väl mätaren visa exakt rätt?

– Före en justering måste givaren eller instrumentet kalibreras för att se hur stort mätfelet är. Därefter utförs justeringen. Som avslutning behövs ytterligare en kalibrering för att se hur stort (eller snarare litet) mätfelet har blivit. Det kvarvarande mätfelet förs in som korrektionsvärde i kalibreringsbeviset. Det är ytterst sällan som mätfelet försvinner helt. Efter en justering i en punkt påverkas andra punkter i mätområdet, speciellt i temperatur- och fuktgivare. Därför behövs fortfarande ett korrektionsvärde i de olika punkterna.

Vad är det för skillnad på ackrediterad och spårbar kalibrering?

– En ackrediterad kalibrering utförs med en metod som är godkänd av Swedac, Sveriges nationella ackrediteringsorgan. En spårbar kalibrering utförs med liknande kvalitetskrav, med en spårbar referens som jämförelsemått, men metoden som används är alltså inte godkänd av Swedac.

Måste jag kalibrera mina instrument?

– Det beror på. Ofta är det lagar och myndigheter som kräver att instrument och givare ska kalibreras, men kraven kan också komma från den egna verksamheten eller de egna kunderna.
– Exempelvis har ISO 9001-certifierade industriföretag krav på sig att alla mätningar som är viktiga för verksamheten måste utföras med kalibrerade mätinstrument.
– Ett annat exempel är företag inom läkemedelsbranschen som ska uppfylla kraven på god tillverkningssed (GMP).
– För att ta reda på vilka kriterier som gäller inom just ditt område, kan det vara en god början att vända sig till sin branschorganisation. Företag på livsmedelsområdet kan besöka Livsmedelsverkets hemsida och titta under ”Branschriktlinjer”. Där finns det dokument att ladda hem om vad som gäller för allt från bagerier till bryggerier.

Hur vet man vilka mätpunkter som ska väljas för kalibreringen?

– Det är alltid beställaren som ansvarar för valet av kalibreringspunkter. Du behöver alltså själv identifiera vilka kalibreringspunkter inom mätområdet som ska kontrolleras. Om du enbart vill kontrollera att grillat kycklingkött har en kärntemperatur på +72 °C, så räcker det med att kontrollera just den punkten. Men om exempelvis en termometer används i ett intervall mellan -18 °C och +120 °C, behöver du välja ett antal mätpunkter där det är extra viktigt att mätresultaten är korrekta. Om du ändå har svårt att välja punkter finns det också standardbevis och standardcertifikat med ett antal vanliga mätpunkter.

Hur ofta måste jag kalibrera mina mätinstrument?

– Det allra vanligaste är att man kalibrerar sina mätinstrument en gång om året. Instrument som används ofta och i tuffa miljöer, kan dock behöva kalibreras oftare.

– På Swedacs hemsida står det så här:

För att få tillförlitliga mätinstrument ska man regelbundet kalibrera dem hos ett kalibreringslaboratorium. Kalibreringslaboratoriet jämför mätinstrumentet med ett korrekt mått, det vill säga en spårbar normal.

Våra certifikat

Här kan du ladda ned våra ISO-certifikat samt se vilka metoder, mätstorheter och mätområden vi är ackrediterade för.

Ackrediteringsmärke
ISO 9001-logotyp
ISO 14001-logotyp

Inte nöjd med kalibreringen?

På Nordtec är vi mycket måna om att hålla en hög servicenivå och att våra kunder ska vara nöjda. Om du inte är helt nöjd vill vi gärna att du hör av dig och berättar vad vi kunde ha gjort bättre.

Du är välkommen att slå oss en signal på telefon 031-704 10 70 eller att kontakta oss via e-post på nordtec@nordtec.se. Det går också bra att skicka ditt klagomål via vårt formulär.

Efter att ha tagit emot ett klagomål upprättar vi en avvikelserapport. Efter slutförd utredning återkommer vi till dig angående vilka åtgärder vi har vidtagit. Läs mer om vår rutin kring ditt ärende här.