Ackrediterad kalibrering

Temperaturalibrering testo 104

ACKREDITERAD LABBKALIBRERING

Högnoggranna testmetoder väntar dina instrument.

I vårt toppmoderna, fullutrustade laboratorium i Göteborg har vi kapacitet att ta emot och kalibrera tusentals givare varje månad. Vi kalibrerar de allra flesta mätinstrument av alla fabrikat.

Ackrediteringsmärke

Vi är godkända av det svenska ackrediteringsorganet Swedac för labbkalibrering inom följande mätområden:

  • Temperatur: -100 … +1200 °C
  • Fukt: 5 … 95 %RH (vid 15 … 40 °C) samt 10 … 95 %RH (vid 0 … 70 °C) – låg mätosäkerhet!
  • Över-/undertryck: -0,90 … +150 bar
  • Differenstryck: -1 000 … +1 000 Pa
  • Lufthastighet: 0,3 … 40 m/s
  • Luftflöde: 10 … 1 500 l/s – unika i Sverige!

Detta innebär att vi kan kalibrera en stor mängd temperatur- och fuktmätare, tryckmätande instrument och givare som exempelvis manometerställ samt differenstryckmätare, anemometrar och andra luftmätningsinstrument.

Kalibrering av ännu fler mätstorheter

Tillsammans med Testo Industrial Services (TIS) har vi tillgång till omkring 300 kalibreringsmetoder. Det innebär att vi kan utföra ackrediterad kalibrering av uppemot 50 mätstorheter så som som varvtal, ljus, ljud, volt, ampere och ohm.

Kalibrering landningssida Linda

Beställningar och frågor

Om du vill beställa kalibrering klickar du här för att komma till vår kalibrerings- och serviceportal Access. Undrar du över något? Du är alltid välkommen att ringa 031–704 10 88 eller mejla till vår kalibreringsavdelning. Läs artikeln om vårt fullutrustade kalibreringslabb i Göteborg här.


Mätstorheter som vi kalibrerar

Här är de mätstorheter som vi kalibrerar i vårt labb i Göteborg. Vilka instrument och mätstorheter behöver du kalibrera? Hör av dig så gör vi vårt bästa för att lösa just ditt kalibreringsbehov.

Temperatur

Vi tar emot alla sorters temperaturmätare och dataloggrar där vi har möjlighet att läsa ut ett resultat. För dessa kalibreringar använder vi oss av en jämförelsemätning i vätska alternativt temperaturkammare. 

Fukt

Vi tar emot de flesta typer av fuktmätande instrument, dataloggrar, transmittrar och tryckdaggpunktsmätare och kan utfärda ett brett spektra av kalibreringsbevis och certifikat.

Tryck

Vi är ackrediterade för över-/undertryck och även differenstryck. Det innebär att vi kan kalibrera manometerställ och andra tryckmätande instrument/givare samt differenstryckmätare av alla fabrikat.

Lufthastighet

Vår senaste ackreditering från Swedac! Med en vindtunnel erbjuder vi ackrediterad kalibrering av instrument som mäter luft. Kalibreringsspannet för lufthastighet är minst sagt imponerande: från 0,3 till 40 (!) m/s.

Luftflöde

Vår ackrediterade kalibrering av luftflöden gör oss unika i Sverige. Vi använder vår stora vindtunnel för att mäta värden för till- och frånluft för mätstosar. Mätområdet är från 10 till 1 500 liter per sekund.

Gaser

Vi utför spårbar kalibrering för CO2 för gasnivåer som används vid luftkvalitets- och säkerhetsmätningar. Därutöver kalibrerar vi även O2, CO, NO, NO2 och SO2 som analyseras i olika förbränningsanläggningar (vi kalibrerar endast rökgasinstrument från Testo). Vi använder bara certifierade gaser och kalibrerar fasta mätpunkter.


Mappning med Saveris-givare

Mappning

Temperaturkartläggning eller ”mappning” som det ofta kallas görs för att säkerställa att temperaturnivåerna håller sig inom vissa gränsvärden på olika ställen i ett och samma utrymme.

Systemvalidering

Validering

Validering handlar om att vi går igenom, testar och dokumenterar att mätsystemet matchar din kravspecifikation och är rätt installerat samt att alla viktiga funktioner fungerar som de ska.


Relaterade artiklar