Beslutsregel

Kvalitetsmanual för kalibrering – Bilaga 10

1. Allmänt

För att kunna säkerställa att ett kalibreringsresultat överensstämmer med specifikationer eller gränsvärden tillämpar Nordtec Instrument AB en beslutsregel där vi tar hänsyn till den tillåtna avvikelsen från produktens specifikation tillsammans med mätosäkerheten från vår egen metod.

Kunder har möjlighet att ange en annan avvikelse för sitt instrument än den som tillverkaren anger. I så fall kommer metodens mätosäkerhet att viktas mot denna avvikelse istället för tillverkarens.


2. Begrepp som används i beslutsregeln

BegreppSymbolFörklaring
Tillåten avvikelseSvart streckDet som specifikationen från kund eller tillverkaren av instrumentet säger att instrumentet skall klara.
Nominellt värdeRött streckReferensens värde (efter att korrektion skett)
Mätosäkerhet metodBlåa streckMetodens mätosäkerhet för aktuell kalibrering
Aktuellt mätvärdeXUppmätt mätvärde för kalibreringsobjektet
Godkänt värdeGrön bockBeslutsregeln tillämpas med godkänt värde
Underkänt värdeRött kryssBeslutsregeln tillämpas med underkänt värde
Ovisst värdeGul punktBeslutsregeln kan ej tillämpas. Värdet ligger på gränsen och kunden beslutar om det ska godkännas eller ej.

3. Matematisk förklaring

En matematisk beräkning står grund för vår beslutsregel. För att förenkla förståelsen kring detta väljer vi att visa vår beslutsregel schematiskt istället för i långa uträkningsformler.


Figur 1. Godkända mätvärden

Godkända mätvärden

Vi godkänner alla kalibreringar där metodens mätosäkerhet är mer än 70% innanför den tillåtna avvikelsen.
 

Det innebär att alla exempel i figur 1 är godkända värden och markeras i våra bevis/certifikat med symbolen Grön bock.


Underkända mätvärden
Figur 2. Underkända mätvärden.

Underkända mätvärden

Underkännande sker då metodens mätosäkerhet är mer än 70% utanför den tillåtna avvikelsen (med andra ord är mätosäkerheten för metoden mindre än 30 % innanför den tillåtna avvikelsen).

 

Det innebär att alla exempel i figur 2 i detta fall är underkända och markeras i våra bevis/certifikat med symbolen  Rött kryss.


Beslutsregel figur 3
Figur 3. Mätvärden där beslutsregel ej kan tillämpas.

Mätvärden där beslutsregel ej kan tillämpas

Vi har även fall där beslutsregeln inte går att tillämpa. Exempel på dessa hittar du i figur 3. Mätosäkerheten för metoden är större än den tillåtna toleransen som är angiven. Eller metodens mätosäkerhet är precis utanför med bara 60% innanför godkänt värde. För alla dessa fall tar Nordtec Instrument inga beslut själva. Vi kontaktar kunden som får besluta om de anser att instrumentet behöver justeras eller inte. Eftersom vi handhar väldigt många kunder som har olika toleranser i sina verksamheter vill vi ha en nära kontakt med kunden för att förstå deras behov.

 

Dessa mätvärden markeras i bevis/certifikat med symbolen Gul punkt.