Fältuppdrag

Fältupdrag
Fältuppdrag

 

Fältarbete
Fältkalibrering – Mappning – Validering

 

Linda Wiman jobbar som fälttekniker hos Nordtec Instrument. När kunder beställer exempelvis en fältkalibrering, packar Linda ned den utrustning som behövs, tar sig ut till kunden och genomför kalibreringen där.

Vilken typ av kunder beställer tjänster som ska utföras på plats hos dem?

– Alla möjliga. Glassfabrikanter, läkemedelsföretag, livsmedelsproducenter, livsmedelsgrossister med stora lager, sjukvården och många fler….

Vilka tjänster utför Nordtec ute hos kunder?

– Det är i första hand fältkalibrering, mappning och validering. 

Fältkalibrering

Varför åka ut till kunderna? Är det inte enklare att utföra kalibreringar i vårt eget labb?

– Att företagen vill att vi kommer till dem istället för att skicka in sina givare eller dataloggrar till oss, beror oftast på att de inte kan vara utan dem. Det kan också vara så att de är fast monterade och att det inte är praktiskt möjligt att ta loss dem. Då kommer vi ut och genomför kalibreringen på plats hos kunden. Det är det som kallas fältkalibrering.

Vågar man verkligen flytta på känsliga labbutrustningar? Hur vet man att de fungerar som de ska efter en sådan transport?

– Innan vi åker ut på en fältkalibrering gör vi en jämförelsemätning i ett isbad. Sedan gör vi om samma mätning när vi är tillbaka på kontoret igen, för att se om mätnoggrannheten har förändrats.

– När det gäller fuktgivare använder vi så kallade fuktburkar, för att mäta noggrannheten före och efter kundbesöket.

Finns det några geografiska gränser?

– Vi reser inom hela Sverige. Ofta är det förstås till storstadsområdena, Stockholm, Göteborg och Malmö, men vi reser dit kunden finns.

Men det behövs väl avancerad utrustning på fältuppdragen?

– Beroende på uppdrag behövs olika mycket utrustning. Är det för mycket och för tungt att klara själv, behöver vi vara fler som åker ut. Oftast är det i så fall Nordtecs labbchef, Maria Almestål, som följer med.

– Är det en ackrediterad fältkalibrering av både fukt och temperatur det rör sig om, blir det ganska mycket utrustning. Exempelvis har vi en fuktkammare med en egen stor specialväska på hjul. Sedan har vi en blockugn som behövs för temperaturmätningar. Den har en likadan stor väska.

– Däremot behövs det inte lika stora och tunga grejor om det är frågan om en jämförelsemätning.

Förberedelser

Vad behöver kunden göra före besöket?

– Vi skickar ut ett infoblad till kunden där det står: ”Tänk på följande…”.

– Exempelvis kan jag behöva ett fungerande eluttag och ett rullbord att ställa mina saker på. Det är också viktigt att personalen känner till var givarna sitter och att inget hindrar avläsningen.

 

Är det en ackrediterad fältkalibrering av både fukt och temperatur, blir det ganska mycket utrustning som ska med på resan.
Ordentlig varm klädsel i kyllager
Vid fältarbete i minus 20 grader behövs dunjackor, tjocka mössor och handskar.

 

– Det blir ju onödiga kostnader för kunden om jag måste stå och vänta i 2 timmar innan det går att komma åt en givare.

– Det är också viktigt att informera i förväg om att vi behöver kunna logga in i mätsystemets mjukvara. Det är ju sällan all personal hos kunden har en egen inloggning.

Skyddsutrustning

Behövs det särskilda skyddskläder vid fältuppdrag?

– Om vi exempelvis är ute på ett forskningslabb där det kan finnas risker för oss, får vi tillgång till skyddskläder.

– Eller om vi är i ett kyllager hos en livsmedelsgrossist. Då behövs stora dunjackor, mössor och vantar, därför att vi ska in i minus 20 grader och jobba.

– När det är riktigt känsliga miljöer kan vi ibland behöva heltäckande overaller, som inte ens får beröras på utsidan när man tar på sig dem. Lägg till dubbla handskar och en biodlarhatt, så förstår du hur det kan se ut, säger Linda och skrattar.

– Det händer att kundens labbrockar är alldeles för stora, så vi tar för säkerhets skull med egna engångsrockar för att det ska bli mer lättjobbat.

 


På plats hos kunden

Problemlösning

Hur blir du mottagen ute hos kunderna?

– Kunderna är alltid väldigt glada och tacksamma när jag kommer. Jag tror det beror på att vi är väldigt lösningsorienterade. Behövs det en fältkalibrering med kort varsel, så är vår inställning ”det är klart att vi löser det”.

– Det är samma sak när vi är ute på uppdrag. Om givaren har större diameter än normalt, har för kort kabel eller sitter fast i en maskin, så får man komma på lösningar och ta situationen som den är. Det är det jag gillar, att man aldrig vet vad som ska hända.

–Exempelvis satt loggern en gång i ett skyddat utrymme, men mätvärdena lästes ut på ett annat ställe. Det behövdes flera mätvärden, men det gick bara att läsa ut ett värde i taget genom att trycka på en knapp på loggern. Så jag fick ta på hårnät, tossor och skyddskläder och gå in och trycka på knappen. Sedan gå ut och ta av skyddskläderna, läsa av värdet och sedan på med skyddskläderna igen, in och trycka på knappen. Om och om igen.

– Just den händelsen gav orsak till stor munterhet på firman, säger Linda och skrattar.

– Men det är det som är det roliga! Varje nytt uppdrag är helt annorlunda!

Rapportering

Hur dokumenteras det hela? Rapporter skrivs i efterhand?

– Jag har med mig speciella protokoll där jag skriver in allting som inträffar under kalibreringen. Det kan vara oväntade händelser, mätresultat osv.

– Exempelvis om kunden har en vanlig sprittermometer, då kontrollerar jag den mot min referenstermometer där och då. Jag läser av, skriver ner värdena och skriver sedan ett kalibreringsbevis när jag kommit tillbaka till Nordtec. Det skickas sedan ut till kunden.


– När jag däremot gör en jämförelsemätning av givarna i ett övervakningssystem, som t.ex. testo Saveris, behöver jag ha tillgång till kundens system, för att logga in och läsa ut mätvärden. Alternativt om jag kan få en utskrift på mätvärdena.

– Jag noterar också saker som var givarna är placerade. Miljön runtomkring är avgörande för mätosäkerheten och olika givare har olika mätosäkerhet. En kan sitta nära ett fönster och en annan kan vara placerad i ett stängt rum där det är helt lugnt. 

 

Planering av arbete
Ute hos kunden behöver vi hjälp med att lokalisera givare och dataloggrar.

 

 


Andra typer av fältuppdrag

Mappning

Förutom fältkalibrering sysslar du också med mappning?

– Ja, mappning är något helt annat. Det kan vara så att ett lager eller logistikcenter hyr ut en lageryta till andra företag. Dessa kundföretag ställer då krav på temperaturnivåerna. Det kan röra sig om känsliga varor, som förstörs om det är för varmt på sommaren eller för kallt på vintern.

– Då beställer man en s.k. mappning, oftast innan produkterna transporteras till lagret, så att lagerföretaget kan visa sin kund att alla krav är uppfyllda.

Hur går en mappning till?

– Vid mappning sätter vi upp givare på olika platser. Vi följer ett schema som beskriver hur man ska gå tillväga. Det ska finnas givare på olika höjdnivå i lagret. Kunden ser till att det finns liftar, så att vi kan mäta även på högre höjder.

– I ett lager där vi utförde en mappning fanns det en bred inkörsport i bortre änden. Vår mappning visade att när porten öppnas i några minuter föll temperaturen så mycket i den änden av lagret att det inte gick att förvara känsliga varor där. Däremot gick det bra en bit ifrån porten. Där hann temperaturen aldrig sjunka under gränsvärdena.

 

– Vi rapporterar bland annat var de kallaste och varmaste punkterna finns någonstans. Sedan är det upp till kunden att godkänna eller underkänna de olika lagerplatserna. Det kanske är OK att temperaturen under takfönstren är för hög någon timme per dygn på sommaren, som ett exempel. Beroende på vad det är för produkter som lagras naturligtvis.

– Det ska också finnas givare där man misstänker att det kan finnas avvikande värden i exempelvis hörn, där det kan vara dragigt på grund av stora fönster. 

Validering

En del uppdrag handlar om validering. Vad är det för något?

– När en kund köper ett testo Saveris mätsystem, förkonfigureras det här på kontoret enligt kundens önskemål och sedan åker exempelvis Mattias och Niklas ut och installerar det och sätter upp alla givare etc.

– Valideringen går sedan ut på att vi åker ut en tid senare och kontrollerar att allt fungerar som det ska. Kunden kanske vill att vissa mätpunkter måste finnas och att ett larm går iväg via SMS eller e-post till rätt personer när ett gränsvärde över- eller underskrids. Byts lösenordet tillräckligt ofta? Allt det här och mycket mer testar vi.

 

Postat på Facebook

 

 


Mer om fältkalibrering
Startsida kalibrering