Info om fältkalibrering

Kalibrering pågår
Ackrediterad fältkalibrering
Vad är fältkalibrering för något?

 

Fältkalibrering innebär att vi åker ut och kalibrerar instrument, dataloggrar och givare på plats i kundens lokaler. Anledningen till att många väljer denna lösning kan vara att det är praktiskt svårt att ta ned fast monterade givare från sina platser. Det kan också vara så att antalet givare är för stort eller att man inte kan vara utan dem under tiden som skulle behövas för kalibrering på ett externt laboratorium.

 

Väl på plats i kundens lokaler använder vi oss av olika metoder vid kalibreringen, som godkänts av Sveriges nationella ackrediteringsorgan – Swedac. Det innebär att vi kan erbjuda ackrediterad fältkalibrering av temperatur- och fuktmätande instrument.

 


 

Metod MM5.3 – Temperaturmätning med blockugn och vätskebad


En av de vanligaste metoderna heter MM5.3 och används bara för temperaturkalibrering. Med hjälp av en blockugn värmer vi ett vätskebad (bestående av olja) till en viss temperatur. Därefter mäter vi temperaturen i vätskebadet, dels med vår egen högnoggranna referensgivare och dels med kundens givare. Genom att jämföra värdena kan vi kontrollera hur nära mätvärdet från kundens givare ligger referensvärdet.

 

I denna blockugn går det att byta ut vätskeinsatsen mot ett torrblock. Det har borrade hål som passar till vissa givare. Hålen är mycket temperaturstabila, men passar tyvärr inte alla givare på marknaden. Därför använder vi oftast vätskebadet.

Blockugn med pågående kalibrering
Blockugn med pågående kalibrering av temperaturgivare i ett vätskebad.

 


 

Metod MM5.4 – Lufttemperatur och luftfuktighet


När det handlar om luftfuktighet och lufttemperatur har vi också en godkänd metod som heter MM5.4, där vi använder en så kallad huminator. Den har en sluten kammare i vilken det skapas en kontrollerad miljö med en viss temperatur- och/eller fuktnivå.

 

Huminatorn kan användas för att kontrollera fukt- och temperaturmätande instrument och givare, antingen genom att sticka in dem genom öppningar i locket eller genom att helt enkelt lägga in dem i kammaren. 

 

Vid fältkalibrering transporterar vi utrustningar som denna i robusta och tåliga specialväskor.

Fältkalibrering av en fukt- och temperaturgivare i en huminator.
Fältkalibrering av en fukt- och temperaturgivare i en huminator.

 


 

Metod MM5.15 – Jämförelsemätning med loggande referensinstrument


Vi har också fått en ny metod godkänd för jämförande mätning med hjälp av ett loggande referensinstrument. Den använder vi när kunden har svåråtkomliga eller fast installerade givare, kanske högt uppe på väggar etc, som inte enkelt kan tas ned för kalibrering.

 

Det vi gör rent praktiskt är att montera vårt loggande referensinstrument intill kundens givare. Efter en viss acklimatiseringstid läser vi av värdena från båda instrumenten och kontrollerar hur nära mätvärdena från kundens utrustning ligger våra egna referensvärden.

Fältkalibrering genom jämförelse med loggande referensmätare.

 


 

Kalibrering vid 0 °C (isbad i specialtermos)


På vissa fältuppdrag (bl.a. hos glassfabrikanter) kan det behövas temperaturkalibrering vid 0 °C. Då kan vi använda en välisolerad specialtermos som vi har fyllt med ett isbad. Vi mäter sedan temperaturen i isbadet med både vårt högnoggranna referensinstrument och med kundens givare. Därefter kan vi kontrollera hur nära givaren ligger mätvärdet från referensinstrumentet.

 

Isbad används också för att kontrollera om mätosäkerheten i våra referensgivare förändras efter en fältkalibrering. Vi kontrollmäter alltså med hjälp av isbad före och efter fältuppdraget.

 

Fältkalibrering av givare vid 0°C i en specialtermos fylld med ett isbad.
Fältkalibrering av givare vid 0°C i en specialtermos fylld med ett isbad.

 


 

Förberedelser inför en fältkalibrering
Bord med kalibreringsutrustning.
När vi åker ut på en fältkalibrering behöver vi ett bord att ställa vår utrustning på, tillräckligt med eluttag, inloggning till mätsystemets mjukvara etc.

 

Eftersom det kan se fullständigt olika ut hos olika kunder behöver vi en del information innan vi kommer på besök. Vi behöver bland annat veta givarnas placering och typ, för att veta vilken utrustning vi ska ta med oss och vilken sorts miljö det är frågan om (kyllager, forskningslabb, livsmedelsproducenter, glassfabrikanter...).

 

Innan vi åker ut på en fältkalibrering skickar vi därför ut ett infoblad till kunden där det står: ”Tänk på följande…”. Där informerar vi exempelvis om att det behövs ett fungerande eluttag och ett rullbord att ställa utrustningen på. Om det är en miljö där det finns hälsorisker kan vi behöva tillgång till olika typer av skyddsutrustning. 

 

Om det är ett kyllager kan vi behöva tillgång till varma jackor, mössor och vantar. Det är också viktigt att vi får tillgång till alla instrument och givare när vi kommer. Det blir onödiga kostnader för kunden om vår fälttekniker måste stå och vänta innan det går att komma åt utrustningen. Därför är det viktigt att personalen känner till var givarna sitter och att inget hindrar avläsningen.

 

Vi informerar också i förväg om att vi kan behöva inloggningsuppgifter till mätsystemets mjukvara.

 

Tveka inte att höra av dig till oss om du behöver hjälp med en fältkalibrering!

 

 


 

Läs intervjun med vår fälttekniker Linda: Läs mer

Se också vårt ackrediteringsintyg: Läs mer