ISO 9001 kräver kalibrerad mätutrustning

Är du ISO 9001-certfierad och använder mätteknik i din verksamhet? Då behöver du troligtvis kalibrera din mätutrustning. Annars riskerar du att få en anmärkning vid en inspektion och skyndsamt behöva åtgärda felet för att inte äventyra din ISO 9001-certifiering.

Det här säger ISO 9001

Här kan du läsa ett utdrag från villkoren för ISO 9001. Följande text är hämtad från avsnittet 7.1.5.2 Spårbarhet vid mätning:

”När spårbarhet vid mätning är ett krav, eller när organisationen anser det vara en viktig del i att skapa förtroende för mätresultatens giltighet, ska mätutrustning:

a) med förutbestämda intervall, eller före användning, kalibreras och/eller verifieras mot mätnormaler som är spårbara till internationella eller nationella normaler. I de fall inga sådana normaler finns ska grunderna för kalibreringen eller verifieringen bevaras som dokumenterad information;

b) vara identifierad så att dess status kan avgöras;

c) skyddas mot justeringar, skada eller försämring som skulle göra kalibreringsstatus och efterföljande mätresultat ogiltiga.

Om mätutrustning befinns vara olämplig för sitt avsedda ändamål ska organisationen avgöra om giltigheten hos resultat från tidigare mätningar påverkas negativt, samt i nödvändig utsträckning vidta lämpliga åtgärder.”

Vad innebär detta för dig?

Om mätning är ett viktigt inslag i din verksamhet måste du alltså kalibrera instrument, loggrar och givare. Vidare bör det vara en ackrediterad kalibrering utförd av ett företag som är certifierat enligt ISO 17025 av det svenska tillståndsorganet Swedac. Det faktum att kalibreringen är ackrediterad gör den spårbar. Det innebär att den kan härledas till en högnoggrann nationell och internationell mätstandard. Sist men inte minst: kalibreringen ska göras regelbundet. Du bestämmer själv hur ofta men de allra flesta väljer att kalibrera sin utrustning en gång per år.

Fabriksprotokoll vs. ackrediterad kalibrering

Alla instrument och givare som du köper av oss kommer med ett fabriksprotokoll. Det är ett dokument som visar att mätutrustningen har genomgått noggranna funktionstester i samband med tillverkningen och att den levererar noggranna mätningar. Det finns dock ingen spårbarhet i fabriksprotokollet.

Varför ingår då inte ackrediterad kalibrering som standard vid ett köp? Framför allt vill vi ge dig valfrihet. Dessutom tycker vi inte att du ska betala för mer än du behöver. Det finns färdiga kalibreringspaket som kan läggas till vid köpet av våra instrument. Dessa kalibreringspaket innehåller förutbestämda och vanligt förekommande mätpunkter. Samtidigt vet vi att mätpunkter är väldigt individuella och därför inte passar alla. Om det är så för dig har du alltid möjlighet att välja kalibrering av de mätpunkter som används i just din verksamhet. Hör av dig så hjälper vi dig (se kontaktuppgifter nedan).

Välj de mätpunkter som du behöver

Du kan så klart välja att köpa ett instrument utan kalibrering, det vill säga med enbart fabriksprotokoll, och låta oss kalibrera instrumentet efter en viss tids användning (i vårt labb eller på plats hos dig). Men vår rekommendation är att du köper till kalibrering från början för att få svar på hur noggrant ditt instrument verkligen mäter jämfört med vår högnoggranna referensutrustning.

Hur väljer man då vilka mätpunkter som ska kalibreras? Det handlar helt enkelt om att identifiera vilka värden som är extra intressanta och viktiga i din verksamhet. Om du exempelvis bara vill kontrollera att grillad kyckling har en kärntemperatur på +72 °C, så räcker det med en kalibrering av just den mätpunkten. Men om du kanske i stället använder en termometer i ett stort intervall, låt säga mellan –18 °C och +120 °C, så behöver du välja ett antal mätpunkter där det är extra viktigt med noggranna mätresultat.

Bild för ISO 9001

Undrar du över något?

Mejla till kalibrering@nordtec.se eller ring oss på 031–704 10 88 om du känner dig osäker på valet av mätpunkter eller har andra frågor om kalibrering.

Om du vill beställa kalibrering klickar du här för att komma till vår kalibrerings- och serviceportal Access.