Kalibrering av lufthastighetsmätare

KALIBRERING AV LUFTHASTIGHETS- OCH LUFTFLÖDESMÄTARE

Visste du att vi kan kalibrera riktigt höga lufthastigheter? Uppemot 40 m/s – vilket troligtvis gör oss unika i Sverige. Likaså erbjuder vi kalibrering av luftflöden. Du får koll på dina ”rätta” mätvärden och kan säkra optimala innemiljöer där såväl människor som produkter mår bra.

LUFTHASTIGHET

  • Ackrediterad kalibrering enligt ISO 17025
  • Nyhet! Unikt i Sverige
  • Labbkalibrering
  • Mätområde: 0,3 … 40 m/s
Vindtunnel lufthastighetskalibrering

LUFTFLÖDE

  • Ackrediterad kalibrering enligt ISO 17025
  • Labbkalibrering
  • Mätområde: 20 … 1 500 l/s
  • Standard ackrediteringsbevis: 9 mätpunkter; 20 … 500 l/s
Vindtunnel luftflödeskalibrering

VINDTUNNEL

All kalibrering utförs i den 4,5 meter långa, avancerade vindtunneln.

Frågor? Hör av dig!

Tveka inte att kontakta oss om du undrar över något kring kalibrering av din mätutrustning.

Våra aktuella priser

Se prislista för kalibrering av givare och instrument för de vanligaste mätstorheterna.

Svarta tavlan lufthastighet

Fakta om lufthastighet / luftflöde

Ta del av fakta om mätstorheterna lufthastighet och luftflöde, läs om mätmetoder samt olika typer av mätinstrument och givare.

Boka service

Behöver du serva dina mätinstrument eller givare? Klicka nedan för att läsa om hur du lämnar in mätutrustning.

Access inloggning

Gör din bokning i Access

Access är vår webbportal för kalibreringsservice. Här bokar du enkelt kalibrering av dina instrument och givare.