Kalibrering av tryckmätare

KALIBRERING AV TRYCKMÄTARE

Olika sorters noggranna tryckvärden är viktiga för både hälsa och produktivitet i alla tänkbara lokaler. För att utföra kalibrering av manometerställ och andra tryckmätande instrument använder vi tryckgeneratorerna WIKA och Addital, en pneumator och en vakuumpump.

ÖVER-/UNDERTRYCK

 • Ackrediterad kalibrering enligt ISO 17025
 • Labb- och fältkalibrering
 • Mätområde: –0,90 … +150 bar (labb)
 • Mätområde: –0,90 … +35 bar (fält)

ABSOLUTTRYCK NYHET!

 • Spårbar kalibrering
 • Labb- och fältkalibrering
 • Mätområde: +550 … +1 200 mbar (labb)
 • Mätområde: +100 … +3540 mbar (fält)

DIFFERENSTRYCK

 • Ackrediterad kalibrering enligt ISO 17025
 • Labb- och fältkalibrering
 • Mätområde: –1 000 … +1 000 Pa

VAKUUMKONTROLL

 • Spårbar kalibrering
 • Labbkalibrering
 • Labb- och fältkalibrering
 • Mätområde: 0 … 1100 mbar
testo 557 applikation

VI HJÄLPER DIG ATT EFTERLEVA SKN

Vi kan också utföra den årliga kontrollen av dina manometerställ enligt Svensk Kylnorm (SKN).

Testo Industrial services 2

SAMARBETE MED TESTO INDUSTRIAL SERVICES

Vår samarbetspartner Testo Industrial Services (TIS) är ackrediterade av tyska DAkks för tryckkalibrering på hög nivå. Det gör att TIS kan erbjuda ett stort urval av kalibreringspunkter för relativt och absolut tryck på både spårbarhets- och ackrediteringsnivå.

Frågor? Hör av dig!

Tveka inte att kontakta oss om du undrar över något kring kalibrering av din mätutrustning.

Våra aktuella priser

Se prislista för kalibrering av givare och instrument för de vanligaste mätstorheterna.

Svarta tavlan tryck

Lär dig om tryck

Ta del av fakta om mätstorheten tryck, läs om mätmetoder samt olika typer av mätinstrument och givare.

Boka service

Behöver du serva dina mätinstrument eller givare? Klicka nedan för att läsa om hur du lämnar in mätutrustning.

Fältkalibrering

Ska vi kalibrera hos dig?

För att boka fältkalibrering – hör av dig på 031-704 10 70, via mejl kalibrering@nordtec.se eller via vårt formulär.