Kalibrering av tryckmätare

KALIBRERING TRYCK

Kalibrering av tryckmätare

Labbkalibrering tryck
kalibrering av över-/undertryck
kalibrering av differenstryck

Vi är ackrediterade för över-/undertryck i området -0,90 … +150 bar. Med hjälp av en WIKA tryckgenerator kalibrerar vi över- och undertryck på manometerställ samt andra tryckmätande instrument och givare.

Vi är också ackrediterade för differenstryck i området -1 000 Pa till + 1 000 Pa. Vi erbjuder kalibrering av differenstryck både i vårt labb och på plats hos dig. För att utföra ackrediterad kalibrering av instrument som mäter differenstryck använder vi en högnoggrann pneumator.

Vi kan också utföra den årliga kontrollen av arbetsmanometerställ enligt SKN (Svensk Kylnorm).

Om det behövs punkter utanför dessa intervall är vår kalibreringspartner Testo Industrial Services (TIS) sedan många år tillbaka ackrediterade av tyska DAkkS för tryckkalibreringar på hög nivå. De erbjuder ett stort urval av kalibreringspunkter för relativt och absolut tryck på både spårbarhets- och ackrediteringsnivå. 

OBS! Om du vill boka en fältkalibrering, på plats i dina lokaler, behöver du ta kontakt med oss på 031-704 10 70 eller kalibrering@nordtec.se. Det går också bra att skicka en förfrågan via vårt formulär.

Boka kalibrering
Svarta tavlan med tryckfakta

Fakta om tryck

Läs faktaartikeln om mätstorheten tryck, olika metoder för att mäta tryck, olika typer av givare och mätinstrument etc.

Service-verkstaden

Boka service?

Behöver du lämna in dina mätinstrument eller givare på service? Klicka på knappen nedan för all information som behövs.


Kalibreringspriser

Se aktuell prislista för kalibrering av givare och instrument för de vanligaste mätstorheterna.