Kalibreringslabbet fyller 40 år

Kalibreringslabbet
Kalibrerings­historia

 

 
Kalibreringslabbet fyller 40 år!
 

Nordtecs kalibreringslabb är ackrediterat enligt ISO 17025 och har en verksamhet som utvecklas i allt snabbare takt. De senaste åren har stora satsningar gjorts på att effektivisera hanteringen och utöka ackrediteringen med fler mätstorheter och metoder.

Nordtec började ta emot kalibrerings­uppdrag redan i slutet av 1970-talet. På den tiden handlade det enbart om temperaturmätare, som kontrollerades med hjälp av högnoggranna kvicksilver­termometrar. I början av 1980-talet utökades sedan verksamheten med en liten vindtunnel för kontroller av luftflödesmätare och vinghjulsanemometrar. Fuktmätande instrument kunde kontrolleras med hjälp av så kallade fuktburkar.

Externa samarbetspartners

På 1990-talet växte kalibrerings­verksamheten ytterligare och Nordtec började använda sig av externa samarbetspartners, som till exempel Bofors, där man hade en stor kalibreringsavdelning.  

 

Med hjälp av sådana partners kunde Nordtec utföra spårbara kalibreringar. Det innebär att metoderna som används är dokumenterade och spårbara till en RMP (en nationell ”riksmätplats”). I Sverige finns ett antal RMP, som drivs av RISE (ett statligt oberoende forskningsinstitut).

Vi snabbspolar fram till 2010. Det året fick Nordtec sin ackreditering enligt ISO 17025 av Swedac (Sveriges nationella ackrediteringsorgan) för kalibrering av mätstorheterna temperatur och fukt. Det var en milstolpe som betydde att Nordtec kunde erbjuda ackrediterade kalibreringar i egen regi. Denna kvalitetsstämpel innebar också att fler kunder kunde vända sig till Nordtec, speciellt i branscher där ackrediterad kalibrering är ett krav.

Nutid

Nu är vi framme vid 2020 och Nordtecs kalibreringstjänster utvecklas i allt snabbare takt. Hanteringen har blivit digitaliserad vilket har effektiviserat verksamheten dramatiskt.

Ackrediteringen har utökats med fler metoder, bland annat för ett större temperaturmätområde och över-/undertryck, vilket innebär att vi kan erbjuda ackrediterad kalibrering av manometerställ och andra tryckmätande instrument och givare.

Nordtec erbjuder dessutom idag flera olika fälttjänster som till exempel fältkalibrering (ackrediterad för fukt och temperatur), mappning (temperaturkartläggning av lager och lokaler) samt validering av stora mätsystem efter installation och driftsättning.

Kalibreringsportalen Access

Fyrtio år efter de första kalibreringarna passerar Nordtec nu ytterligare en milstolpe när kalibreringsportalen Access har lanserats. I Access kan våra kunder lägga sina kalibreringsordrar direkt i vårt digitala kalibrerings- och instrumenthanteringssystem. Läs mer om det här. ■

 

I Nordtecs kalibreringsportal Access kan du lägga dina kalibreringsordrar direkt i vårt digitala kalibrerings- och instrumenthanteringssystem.

 


 

Länkar:

Registrera en kalibreringsorder

Läs om kalibreringsportalen Access

Till kalibreringens huvudsida

Se vårt ackrediteringsintyg