Mappning

Mappning av lager

Mappning i lager och lokaler

Temperaturkartläggning, temperaturmappning eller bara “mappning”… kärt barn har som bekant många namn. Oavsett vad det kallas så handlar det om att säkerställa att temperaturnivåerna i utrymmen håller sig inom vissa gränsvärden.

Varulager, logistikcenter och läkemedelsproduktion är några av många verksamheter som enligt lag behöver genomföra och dokumentera temperaturmappningar. Men hur går då en mappning till? Jo, så här i stora drag.

Förstudie och förberedelser

– För att kunna göra en tillförlitlig mappning börjar vi alltid med att noggrant studera alla ritningar. Vi väger in areor, volymer, utformning av hyllplatser och andra viktiga parametrar. Därefter räknar vi ut var alla mätpunkter ska placeras. Dels för att säkerställa en jämnt fördelad mätning av hela lagerytan. Dels för att identifiera och ha koll på eventuella problemområden som ytor vid fönster och dörrar där temperaturerna markant kan skilja sig från övriga delar av utrymmet, berättar Maria Almestål, labbchef på Nordtec.

Ett grunddokument skapas och skickas till kunden för godkännande av alla mätpunkter. All dokumentation sker på engelska för att alla på internationella företag och myndigheter ska kunna ta till sig informationen.

Mätning och mappning

Innan mätningen körs i gång görs alltid en termografering för att lokalisera eventuella svaga punkter i utrymmena. Resultaten sammanställs i ett appendix till slutrapporten.

För att komma åt och mäta högt uppe på hyllor och pallställ behöver mappningspersonalen ibland en stege eller skylift i vissa utrymmen. Det är upp till kunden att se till att dessa och andra hjälpmedel finns på plats när mappningen ska äga rum.

Till skillnad från andra aktörer på marknaden så följer Nordtec hela mätprocessen online och kan upptäcka minsta risk för avvikelser. Vi sätter även upp loggrar som hjälper kyltekniker att ställa in kylrum korrekt inför mappningen, för att på så vis slippa just onödiga avvikelser. Och vid önskemål kan vi förse dig som kund med preliminära mätkurvor, så att även du är uppdaterad under mappningen.

Kontroll och utförlig rapport

– Dagen efter avslutad mätning monterar vi ner alla loggrar och gör även då en ackrediterad kalibrering för att säkerställa att alla mätinstrument har fungerat problemfritt under hela mappningen, säger Maria Almestål.

Under en eller två veckor efter mappningen (hur lång tid det tar beror på hur omfattande mappningen är) analyseras resultaten och sammanställs i en rapport på engelska. I den framgår temperaturvariationerna i alla mätpunkter samt en sammanställning av den varmaste och kallaste platsen i varje utrymme.