Ny kalibrerings- och instrumenthantering

Ny kalibreringsplattform
Ny plattform

 

Ny kalibrerings- och instrument­hantering

Nordtec satsar stort på kalibreringsområdet och har nu sjösatt en avancerad digital plattform för kalibrerings- och instrumenthantering.

 

Fördelar för dig
  • Målet med den nya plattformen är att vi på sikt ska kunna fyrdubbla antalet kalibreringsärenden per dag. Det innebär snabbare hantering av dina instrument och givare.
  • Originalet av alla certifikat och bevis kommer hädanefter att skickas ut i ett krypterat och låst PDF-format. Utskicket sker automatiskt via e-post, samtidigt som instrumenten skickas tillbaka till dig (eventuella utskrifter räknas som kopior).
  • Du kommer själv att kunna välja tidsintervall för dina kalibreringar. När det är dags för kalibrering kommer du automatiskt att få en påminnelse via e-post.
  • Från och med nu förser vi alla instrument med en QR-kod som vi kan skanna nästa gång de skickas in för kalibrering. Då hämtas alla uppgifter som behövs i ärendet automatiskt, vilket betyder att hanteringen på sikt kommer att bli effektivare och ledtiderna kortare.
  • Dessutom kan du nu själv skanna QR-koden på instrumentet med din smartphone, för att visa certifikatet eller beviset.
  • I normalfallet godkänner eller underkänner vi instrumenten enligt tillverkarens tekniska data. Nu finns dock möjligheten att begära en egen anpassad toleransnivå för dina instrument. Då ansvarar du själv för att korrektionen är acceptabel i just din applikation.
  • Ordererkännanden har en tydligare struktur i det nya systemet och minskar risken för missförstånd mellan dig och oss.
  • Vår e-postadress kalibrering@nordtec.se är i fortsättningen den enda som kommer att användas i vår kommunikation med dig. Genom att använda en enda kanal optimerar vi vårt kommunikationsflöde.
Ny prisstruktur

Prisstrukturen har omarbetats och i fortsättningen används en separat startkostnad för varje instrument. För det stora flertalet kunder innebär detta ingen större förändring. För dem som kalibrerar flera olika typer av givare till samma instrument kommer kostnaderna däremot att bli betydligt lägre.

Se under respektive mätstorhet på kalibreringens startsida för mer information om priser:

STARTSIDA KALIBRERING

 

Fuktkalibrering i labbet
Med effektivare hantering blir instrumenten inte långvariga på hyllan. Målet är att fyrdubbla antalet kalibreringsärenden per dag.

 

 


 

           STARTSIDA KALIBRERING