Kalibreringsnyheter – september 2018

Jessica i kalibreringslabbet
Kalibreringsnyheter

 

Nyheter på kalibreringsfronten
Ny plattform – Fältkalibrering – Ny ackreditering – Mappning – Validering

 

Maria Almestål
Nordtecs labbchef, Maria Almestål, berättar om allt nytt som hänt på kalibreringsfronten under 2018.

 

Verksamheten är i full gång på Nordtec Instrument AB. På kalibreringsavdelningen är det hektiskt med många uppdrag från nya och gamla kunder. Maria Almestål är labbchef på Nordtec och vi har ställt några frågor om vad som hänt under 2018.

Kan vi få en lägesrapport från kalibreringsavdelningen?

– Många roliga saker händer på en gång nu! En ny kalibreringsplattform, nya tjänster som mappning och validering, ackrediterad fältkalibrering och snart kommer vi också att vara ackrediterade för tryck! 

Citat: Många roliga saker händer på en gång nu

Ny plattform

Maria har haft mycket att stå i under året och är särskilt entusiastisk när det gäller den nya plattformen för kalibrerings- och instrumenthantering.
– Bland annat kommer kunderna själva att kunna välja tidsintervall för sina kalibreringar.

– Dessutom kommer certifikaten att skickas ut automatiskt via mejl, samtidigt som vi skickar tillbaka instrumenten till kunden. Även påminnelser kommer att skickas ut automatiskt.

Med ett nytt system för att hantera allt som rör kalibrering undrar man om det inte kommer att innebära längre väntetider?

– Det blir precis tvärtom faktiskt. Alla instrument förses med en etikett som kan skannas nästa gång samma instrument kommer in igen. Då hämtas all information från en databas och vi behöver inte fylla i samma uppgifter varje gång.

– Vi ser verkligen fram emot det nya sättet att arbeta.

Finns det andra fördelar för kunderna med det nya systemet?

– Bland annat kommer det att finnas en ny beslutsregel. Normalt är det tillverkarens specifikationer som ligger till grund för om ett mätresultat ska godkännas eller inte.

– Men mätvärden som ligger på gränsen kommer nu att kunna godkännas eller underkännas av kunden.

– Kunden kommer också själv att kunna bestämma en toleransnivå och få ett eget anpassat certifikat. Det är en stor förändring.

– Överhuvudtaget kommer vi att ha mer kommunikation med våra kunder.

Tjänster ute på fältet

En annan nyhet under året är förstås fältkalibreringen. Nordtec åker alltså ut till sina kunder och kalibrerar direkt på platsen?

– Precis! Vi är nu ackrediterade för fältkalibrering av fukt och temperatur. Det är i första hand Linda som står för fältresorna, men jag kan vara med ibland också om det behövs. Vi reser inom hela Sverige och kalibrerar mätinstrument och system på plats i kundernas lokaler.

Mappning

Finns det andra tjänster som kan utföras ute på fältet?

– Javisst. Bland annat utför vi så kallad mappning. Det innebär att vi kartlägger temperaturvärden i olika punkter i exempelvis ett läkemedelslager. Temperaturen mitt i lokalen kan skilja sig avsevärt från andra punkter upp- eller nedtill på inner- och ytterväggar. Den här kunskapen är avgörande för att kunna lagra temperaturkänsliga produkter.

Validering

Förutom mappning utför Nordtec också validering av testo Saveris CFR-system ute på fältet. Vad är det för system? Och vad är validering för något?

– testo Saveris är ett övervakningskoncept med extra hög mätdatasäkerhet. Mätvärdena hanteras lokalt i en egen programvara, som finns i en kvalitetssäkrad CFR-version.

– Validering innebär att vi åker ut till kunden och kontrollerar att Saveris-systemet uppfyller kravspecifikationen. Allt från antal tecken i lösenordet till korrekt loggning och rapportering av mätvärden.

Tryckkalibrering

Kalibreringslabbet är nu utrustat för att ta emot mätinstrument och manometerställ för tryckkalibrering och kontroll. Kan du berätta lite om det?

– Kylfirmor kan ju själva kontrollera sina arbetsmanometerställ mot ett särskilt referensställ som förvaras på en skyddad plats och som regelbundet måste lämnas in för kalibrering.

– Men för att spara tid och pengar kan man i stället lämna in sina arbetsmanometerställ till Nordtec för årlig kontroll enligt SKN (Svensk Kylnorm).

– Vi är väldigt glada över att nu kunna erbjuda den tjänsten!

Citat: Snart kommer vi också att vara ackrediterade för tryck
Nordtec är också på gång att bli ackrediterade för tryckkalibrering. Vad innebär det?

– Nordtec har ju länge varit ackrediterade för temperatur och fukt, men vi arbetar för att också bli ackrediterade för tryck. Vi hoppas ha allt klart till början av 2019, men redan nu kan vi ta emot instrument och givare för vanlig spårbar kalibrering.

Avslutningsvis, finns det fler nyheter som kan vara värda att nämna?

– Ja, bland annat kommer kalibrering av yttemperaturer från och med nu att utföras med hjälp av doppmätningar.

– Riggen för ytanliggning kommer dock att finnas kvar, så det går att få kalibreringen utförd med den i stället för med doppmätning.

– Som vanligt går det förstås bra att höra av sig om det är något man undrar över. Men det är ju inte direkt någon nyhet!

 


Startsida kalibrering