Tryck

Tryckkalibrering
Tryck­kalibrering
Kalibrering av tryckmätare och manometerställ

 

Vi är ackrediterade för över-/undertryck i området -0,90 ... +150 bar, vilket innebär att vi kan erbjuda ackrediterad kalibrering av manometerställ och andra tryckmätande instrument och givare. Vi är dessutom ackrediterade för differenstryck i området -1 000 Pa till + 1 000 Pa, vilket betyder att du också är välkommen med differenstryckmätare av alla fabrikat för ackrediterad kalibrering.


Vi kan också utföra den årliga kontrollen av arbetsmanometerställ enligt
SKN (Svensk Kylnorm)
.

 

Om det behövs punkter utanför dessa intervall är vår kalibreringspartner Testo Industrial Services (TIS) sedan många år tillbaka ackrediterade av tyska DAkkS för tryckkalibreringar på hög nivå. De erbjuder ett stort urval av kalibreringspunkter för relativt och absolut tryck på både spårbarhets- och ackrediteringsnivå. 

 

Fakta om mätstorheten tryck hittar du här, bl.a. när det gäller skillnaden mellan undertryck och vakuum:

 LÄS MER

Vill du skicka dina instrument / givare till oss för kalibrering eller service? Gör då så här: Klicka på knappen nedan och fyll i formuläret som öppnas. Följ sedan instruktionerna för att skriva ut din order och bifoga den i paketet som du skickar till oss. REGISTRERA EN KALIBRERINGS- ELLER SERVICEORDER 

 

Färgförklaring

Ackrediterat kalibreringsbevis Nordtec

Ackrediterat kalibreringsbevis via partner

Kalibreringscertifikat Nordtec

Kalibreringscertifikat via partner

 

 

 

Pristabell tryck
Utöver priserna i tabellen tillkommer en startkostnad på 750:- per instrument.
 

Bevis / Certifikat Punkter Artikelnr Pris
Årlig kontroll av manometerställ enl. SKN 6 punkter i mätområdet 0520 9154 995:-*
Kalibreringscertifikat: kontrollmanometrar 6 punkter i mätområdet 0520 9153 2 025:-*
Kalibrering – differenstryck Fria punkter mellan -1 000 ... 1 000 Pa 0520 9035 230:-/punkt*
Kalibrering – tryck Fria punkter mellan -0,9 ... 150 bar 0520 9155 385:-/punkt*
Standardbevis: differenstryck 10 punkter i mätområdet 0 ... 500 Pa 0520 9005 385:-*
Standardbevis: differenstryck 10 punkter i mätområdet 0 ... 100 Pa 0520 9015 385:-*
Kontroll av vakummätare Lägsta möjliga punkt 0520 9105 170:-*
Kalibreringscertifikat: atmosfärstryck På förfrågan 0520 8202 På förfrågan

* Utöver priset tillkommer en startkostnad på 750:- per instrument (artikelnr 0521 9101). Flera givare till ett och samma instrument = en enda startkostnad.

 

Alla bevis / certifikat:

Mångfalden är mycket stor när det gäller kalibrering av tryck. Bland mätparametrarna finns differenstryck, absoluttryck, positivt övertryck, negativt övertryck för att nämna några. Dessutom varierar kalibreringsbevis och certifikat beroende på mätutrustning och mätområden. Vi ber er därför att kontakta oss, så kan vi hjälpa till med att rekommendera bästa bevis eller certifikat med korrekt prisuppgift.