Tryck

Tryckkalibrering
Tryck­kalibrering
Kalibrering av tryckmätare och manometerställ

 

Vi är ackrediterade för över-/undertryck i området -0,95 ... +150 bar, vilket innebär att vi kan erbjuda ackrediterad kalibrering av manometerställ och andra tryckmätande instrument och givare.
Vi kan också utföra den årliga kontrollen av arbetsmanometerställ enligt
SKN (Svensk Kylnorm) samt utföra 
tryckkalibreringar för differenstryck mellan 0 och 1 000 Pa.

 

Om det behövs punkter utanför dessa intervall är vår kalibreringspartner Testo Industrial Services (TIS) sedan många år tillbaka ackrediterade av tyska DAkkS för tryckkalibreringar på hög nivå. De erbjuder ett stort urval av kalibreringspunkter för relativt och absolut tryck på både spårbarhets- och ackrediteringsnivå. 

 

Fakta om mätstorheten tryck hittar du här, bl.a. när det gäller skillnaden mellan undertryck och vakuum:

 LÄS MER

Vill du skicka dina instrument / givare till oss för kalibrering eller service? Gör då så här: Klicka på knappen nedan och fyll i formuläret som öppnas. Följ sedan instruktionerna för att skriva ut din order och bifoga den i paketet som du skickar till oss. REGISTRERA EN KALIBRERINGS- ELLER SERVICEORDER 

 

Färgförklaring

Kalibreringscertifikat Nordtec

Kalibreringscertifikat via partner

 

 

 

Pristabell tryck
Utöver priserna i tabellen tillkommer en startkostnad på 675:- per instrument.
 

Bevis / Certifikat Punkter Artikelnr Pris
Kalibrering - Tryck Fria punkter mellan -1 ... 150 bar 0520 9155 210:-/punkt*
Årlig kontroll av manometerställ enl. SKN 6 punkter i mätområdet 0520 9154 720:-*
Kalibreringscertifikat: kontrollmanometrar 6 punkter i mätområdet 0520 9153 1 820:-*
Standardcertifikat: differenstryck 10 punkter i mätområdet 0 ... 500 Pa 0520 9005 345:-*
Standardcertifikat: differenstryck 10 punkter i mätområdet 0 ... 100 Pa 0520 9015 345:-*
Kalibrering – differenstryck Fria punkter mellan 0 ... 1 000 Pa 0520 9035 210:-/punkt*
Kalibreringscertifikat: differenstryck 5 punkter i mätområdet 0520 1423 På förfrågan
Kalibreringscertifikat: manometerställ 3 punkter i mätområdet 0520 0185 På förfrågan

* Utöver priset tillkommer en startkostnad på 675:- per instrument. Flera givare till ett och samma instrument = en enda startkostnad.

 

Alla bevis / certifikat:

Mångfalden är mycket stor när det gäller kalibrering av tryck. Bland mätparametrarna finns differenstryck, absoluttryck, positivt övertryck, negativt övertryck för att nämna några. Dessutom varierar kalibreringsbevis och certifikat beroende på mätutrustning och mätområden. Vi ber er därför att kontakta oss, så kan vi hjälpa till med att rekommendera bästa bevis eller certifikat med korrekt prisuppgift.