Kopia av Fukt-Mät-Rätt - grundkurs

 

Utbildning i samverkan med:

 

 

FastighetsEl

 

Beskrivning

Under dagen går vi igenom olika elinstallationer där energieffektivisering är lönsam att genomföra, som till exempel belysning, hissar, motorvärmare, tak/avisning och markvärme, fläktar och pumpar, styr- och reglermetoder, tvättstuga och elektrisk kontorutrustning. Du får också lära dig mer om hur man mäter till exempel belysningseffekt och andra internlaster.


Mål

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 

Målgrupp

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 

Förkunskaper

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 

Kommande kurser

Nya kursdatum kommer inom kort

--------------------------------------------------

Lediga platser på fullbokade kurser kan uppstå vid avbokningar

 

Innehåll

  • XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
  • XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
  • XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
  • XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
  • XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Tid och Plats

Datum: se kommande kurser
Kursen hålls mellan 08.30 – 16.30 i Nordtecs lokaler i Göteborg.


 

Utbildare
 

Civ. Ingenjör Lars Tobin från Anneling Tobin Consult AB eller Ingenjör Anders Tennerhed från ECiS (Energy Concept in Sweden  AB) .  Både Lars och Anders är specialiserade inom energi- och Innemiljöteknik och har många års erfarenhet som utbildare och konsulter. Detta ger både Lars och Anders en unik kunskap som kombinerar teori med praktiska tillämpningar.

Anmälan

Anmälan till denna kurs görs direkt till

Approvus, Inger Wallenius
Tel. 0768-45 97 00
Mail: inger.wallenius@infoteamvast.se

 

 

 

 

Kursavgift

Heldagskurs 3.950:- inkl. kursmaterial, fika och lunch