Kopia av Inneklimat-Mät-Rätt

 

Utbildning i samverkan med:

 


Termisk komfort
 

Beskrivning

Kursen syftar till att skapa grundläggande förståelse för hur olika faktorer påverkar  vår innemiljö och hur kontrollmätningar kan genomföras. Kursen är indelad i två delar där förmiddagen ägnas  åt grundläggande inneklimatteori och de olika faktorerna som påverkar vår innemiljö. Detta kopplas till de olika krav som ställs i regelverken för nyproduktion och befintlig bebyggelse (BBR, AFS, och FoMFS) samt de olika standarderna som styr hur mätningar skall genomföras. Tyngdpunkten läggs på termisk komfort och ventilationsfrågor.


Mål

Kursdeltagarna skall känna sig trygga i val av lämplig mätmetod för applikationen samt hur en mätning skall utföras och dokumenteras.
 

Målgrupp

Alla som behöver säkerställa att en fullgod innemiljö råder enligt gällande regelverk och standarder.
Exempelvis konsulter, fastighetsförvaltare, drifttekniker m.m.

 

Förkunskaper

Inga särskilda förkunskaper krävs.
 

Kommande kurser

Nya kursdatum kommer inom kort

--------------------------------------------------

Lediga platser på fullbokade kurser kan uppstå vid avbokningar

 

Innehåll

•  Grundläggande innemiljöteori

•  Genomgång av begrepp, regelverk och

   standarden ISO 7730

•  Felkällor vid mätning, noggrannhet och

   kalibrering

•  Praktiska innemiljömätningar med tillhörande

   rapport

 

Tid och Plats

Datum: se kommande kurser
Kursen hålls mellan 08.30 – 16.30 i Nordtecs lokaler i Göteborg

 

Utbildare

Civ. Ingenjör Lars Tobin från Anneling Tobin Consult AB eller Ingenjör Anders Tennerhed från ECiS (Energy Concept in Sweden  AB) .  Både Lars och Anders är specialiserade inom energi- och Innemiljöteknik och har många års erfarenhet som utbildare och konsulter. Detta ger både Lars och Anders en unik kunskap som kombinerar teori med praktiska tillämpningar.

 


Anmälan

Kan göras direkt till.

APPROVUS

Tel. 033-340 16 00

Mail: info@approvus.se

 


Kursavgift

Heldagskurs 3.950:- inkl. kursmaterial, fika och lunch