Ventilationsmätteknik – Fördjupad

Utbildning i samverkan med:

 


 

Ventilationsmätteknik – fördjupad

 

Beskrivning

Att mäta luftmängder används i en mängd olika sammanhang och ligger ofta till grund för framtida åtgärder och investeringar. Eftersom det är svårt att mäta rätt kan en felaktig utförd mätning innebära stora kostnader. Mätningar utförs bland annat vid OVK-besiktningar där mätningen kan vara utslagsgivande för om en anläggning är godkänd eller inte. Det är av stor vikt att mätningarna utförs rätt då de ligger till grund för vilka åtgärder som behöver göras. Vid injusteringar av ventilationssystem ställs höga krav på rätt utförda mätningar då resultaten påverkar hur flödena ställs in.


Mål

Kursdeltagarna skall känna sig trygga i val av
lämplig mätmetod för applikationen samt hur en mätning skall utföras och dokumenteras.

 

Målgrupp

Utbildningen är till för dig som håller på med OVK-besiktningar, energideklarationer, injustering, utredningar och analyser av olika slag inom energi och inneklimat. Vi vänder oss till fastighetstekniker, fastighetsingenjörer, VVS-projektörer, tekniska projektledare, byggnadsingenjörer, injusteringspersonal, funktionskontrollanter och energiexperter.

 

Förkunskaper

Du bör ha arbetat med ventilation i någon form. Det krävs också goda kunskaper i matematik (gymnasienivå).


 

Kommande kurser

Nya kursdatum kommer inom kort

--------------------------------------------------

Lediga platser på fullbokade kurser kan uppstå vid avbokningar

 

Innehåll

• Genomgång av standardiserade

   mätmetoder
• Mätmetod för täthetsprovning av kanaler

   och aggregat
• Mätteknik inom spårgasteknik omfattande

   såväl teori som praktiska mätövningar
• Mätning av specifikt uteluftsflöde enligt

   SS021556 med spårgasteknik
• Mätning av spårgas i ventilationsaggregat,

   totalluftflöde, läckage och kortslutning
 

 

Tid och Plats

Datum: se kommande kurser
Kursen hålls mellan 08.30 – 16.30 i Nordtecs lokaler i Göteborg

 

Utbildare

Ingenjör Anders Tennerhed från ECiS (Energy Concept in Sweden  AB).  Anders är specialiserad inom energi och ventilationsteknik och har många års erfarenhet av ventilationsmätteknik både som OVK-besiktningsman, certifierad energideklarerare, utbildare och konsult. Detta ger Anders en unik kunskap som kombinerar teori med praktiska tillämpningar.


Anmälan

Anmälan till denna kurs görs direkt till

APPROVUS

Tel. 033-340 16 00

Mail: info@approvus.se


Kursavgift

Heldagskurs 3.950:- inkl. kursmaterial, fika och lunch.