Publicerad den

Celsicom möjliggör perfekt injustering av temperaturer

Ulf Alexandersson Brinova

Publicerades 2022-08-12

Celsicom möjliggör perfekt injustering av temperaturer

Ulf Alexandersson på Brinova

Fastighetsbolaget Brinova använder mätutrustning från Celsicom för injustering av temperaturer i alla typer av fastigheter. Ulf Alexandersson, som är energisamordnare på Brinova, lyfter fram hur mycket enklare och snabbare han kan utföra dessa mätjobb jämfört med tidigare.

Nordtec fick en pratstund med Ulf Alexandersson om hans erfarenheter av mätutrustning från Celsicom.

Hur använder ni Celsicom på Brinova?
– Från början var tanken att kartlägga temperaturnivåer efter klagomål från våra hyresgäster. Men vi insåg snabbt vilka möjligheter systemet gav oss att slippa leverera övertemperaturer, så den primära funktionen är i dag injustering av temperaturer. Det händer att vi även justerar flöden, men primärt temperaturer, berättar Ulf.

Hur går en injustering till och hur lång tid tar det?
– Ju mer varierande utetemperatur, desto bättre och säkrare blir injusteringen. Men tyvärr har temperaturen legat runt nollan det mesta av vintern. Då vi har uppkopplade värmesystem i de flesta av våra fastigheter kan jag även justera kurvan momentant och då ser vi resultat redan efter några timmar på ett konventionellt system (ett dygn om det är golvvärme). För att få en säkerhet i injusteringen loggar vi mellan 2–3 veckor.

Hur många givare behövs det normalt?
– Vi kör med en mätväska per lägenhet eller objekt med tre givare i olika rum, plus en utegivare som referens.

Hur går loggningen till – var placeras givare och basstation?
– Den optimala placeringen av givarna är mitt i rummet cirka en meter från golvet, men man får improvisera lite beroende på hur det ser ut i varje lägenhet. Vi placerar också basen inne i lägenheten för att inte förlora kontakten med givarna. Det går också att logga flera lägenheter på en gång men jag föredrar en åt gången.

Upplever hyresgästerna mätningen som störande?
– Absolut inte, de uppskattar bara att vi månar om deras inneklimat.

Är du nöjd, fungerar systemet som du har tänkt dig?
– Det fungerar över förväntan. Det är väldigt driftsäkert och molntjänsten är kanon då den sparar historisk data, så vi kan följa upp vad som händer kvällar och helger.

Är det något du saknar i utrustningen?
– Tyvärr har vi märkt att vissa hyresgäster flyttar givarna till sin fördel. Så det hade varit bra med någon sorts låsbar hållare. Nu fäster vi dem med dubbelhäftande tejp.

Kan du berätta om någon speciell händelse?
– Inget specifikt, men det är alltid skönt att på ett enkelt och proffsigt sätt kunna visa hyresgästerna att vi håller utlovade temperaturer genom att visa en temperaturkurva utskriven från molntjänsten Celsiview.

Hur många system använder du?
– Vi har tre väskor, men då vårt bestånd är spritt i hela Skåne och vi ständigt växer så kommer vi säkert att skaffa fler.

Vad är vinsten jämfört med hur ni arbetade tidigare?
– Tidsbesparingen är enorm och vi kan justera in kurvorna per omgående. Förut la vi ut vanliga loggrar och hämtade in dem efter en vecka. Sedan gjorde vi förändringar på kurvorna och lade ut loggrarna igen för att följa upp. Blev det inte bra då var det bara att börja om från början.

Systemet är ju enkelt att bygga ut – givare med längre räckvidd, injustering av ventilationssystem, avfuktning, radon, koldioxid och så vidare – har ni funderat på fler applikationer?
– Inte i dagsläget men det händer ju saker dagligen så i en nära framtid kommer det med all säkerhet.

Relaterade kundberättelser

Inomhusklimat

Skadeutredningar med Celsicom

Mätboxar sparar värdefull tid för Ocab och kunderna

Se alla kundberättelser

Kontaktpersoner

Thomas Ottosson

KUNDSERVICE OCH FÖRSÄLJNING

Thomas Ottosson

Ansvarsområde: Industri och stationära
applikationer

thomas.ottosson@nordtec.se
031-704 10 87
031-704 10 70