Publicerad den

Mätboxar sparar värdefull tid för Ocab och kunderna

Ocab Logga

Publicerades 2022-08-11

Mätboxar sparar värdefull tid för Ocab och kunderna

Ocab har funnits sedan 1964 och är ett rikstäckande företag med bred kompetens inom sanering, fukt och byggnadsmiljö. Affärsidén har sedan starten varit att hjälpa kunder att rädda värden vid skador orsakade av framför allt brand och vatten. Ocab undersöker hela tiden ny teknik och nya metoder. Sedan en tid testar man i Stockholmsområdet omkring 100 stycken mätboxar från övervakningssystemet Celsicom Easy Connect.

De möjligheter som kommer med produkten är helt i linje med det strategiska fokus som Ocab har på digitalisering och hållbarhet.

– Vi ser en stor potential i de nya mätarna. De kan bidra till besparingar både vad gäller tid, kostnader och miljö, vilket naturligtvis är mycket intressant för oss och våra beställare, säger Thomas Karhu, produktionschef inom avfuktning på Ocab i Stockholm.

Vilka är de största kunderna och vanligaste uppdragen?
– Försäkringsbolagen är våra största kunder och det är brand- och vattenskador som är vanligast.

Ocabs mission är att “rädda världen”. Vad innebär det?
– I grunden innebär det att vi genom snabba och effektiva åtgärder kan rädda ekonomiska värden och ägodelar med högt personligt värde som inte går att ersätta. Men det finns ytterligare ett perspektiv; att sanera och avfukta istället för att kassera eller riva är att spara på befintliga resurser, vilket är både hållbart och kostnadseffektivt. Att bevara istället för att slänga och riva ligger i allas intresse och vi arbetar aktivt med nya och förbättrade metoder som gör det möjligt i allt större utsträckning. Konkret kan det vara att vi torkar konstruktionen i ett vattenskadat golv till en bråkdel av kostnaden för att riva det.

Thomas Karhu Ocab

Det är som namnet säger. De är superenkla.

Thomas Karhu

Produktionschef inom avfuktning

Vilka är de vanligaste fuktskadorna?
– De vanligaste fuktskadorna i dag uppstår i kök där det oftast finnas flera maskiner installerade än förr i tiden. På företag är det kaffemaskiner och vattenmaskiner som ofta börjar att läcka. I privata bostäder uppkommer vattenskador av diskmaskiner, ismaskiner till frysar och dåligt dragna avloppsrör från diskhon. Även tätskiktsskador i badrum är ett stort problem.

Hur kan man förebygga vattenskador?
– Det handlar framför allt om att följa de lagar som finns. Gör man det blir det färre vattenskador. Konkret så bör man göra diskbänksskåpen vattentäta genom att sätta in en vattentät botten i skåpen. Då ser man direkt om det samlas vatten inne i skåpet och undviker att vattnet rinner under skåpet och skadar konstruktionen. Vidare ska rörkopplingar inte finnas i väggar och golvkonstruktioner utan där ska det bara vara heldragna rör.

Hur ser din bakgrund ut inom fuktskadebranschen?
– Jag har jobbat med det här sedan 1996. Jag är utbildad byggare i grunden och har sedan vidareutbildat mig inom tekniker för fuktmätning i nykonstruktioner och befintliga miljöer.

Vad är det som gör jobbet intressant och spännande?
– Det är ett varierande jobb och det kommer hela tiden något nytt som gör att man utvecklar sig. Det blir aldrig långtråkigt!

Hur är teknikutvecklingen i branschen?
– Den har stått ganska stilla. På senare år har man tänkt lite mer miljömässigt och tillverkat energisnålare avfuktare. När det gäller övervakning av torkprocesser har det funnits teknik för distansmätning som dock har fungerat lite sämre och varit komplicerad att installera.

Vad gjorde att du fick upp ögonen för Celsicom-boxarna?
– Stefan Carlson på Celsicom kom hit och visade en av de nya mätarna, vilket gjorde mig mycket intresserad. Boxarna passar utmärkt för oss och vår bransch. De är samtidigt enkla att installera för våra tekniker. Inga konstigheter alls, precis som det ska vara.

Till vad används de 100 mätboxarna som ni har köpt?
– Vi använder dem uteslutande i samband med avfuktning av vattenskador. Vi har installerat samtliga mätboxar och testar nu detta för fullt. Blir utfallet bra så kommer vi definitivt att fortsätta använda dem.

Vad är det bästa med boxarna från Celsicom Easy Connect?
– Det är precis som namnet säger. De är superenkla. Det var bara att skanna och så hade vi mätboxarna upploggade på servern. Det enda man behöver göra utöver att skanna mätaren är att skriva in skadeadressen för varje mätare.

Hur underlättar mätboxarna ert jobb?
– Under avfuktningen i en vattenskada så behöver vi normalt sett utföra så kallade mellanmätningar för att veta status i torkprocessen. Den resan och tiden kan vi nu spara in då statusen snabbt kontrolleras via mobilen. Kunden får snabbt en återkoppling genom att vi skickar en skärmdump till dem. Vi kan också kontrollera att en avfuktare är igång och fungerar som den ska genom att enkelt följa kurvorna för torkprocessen – direkt i mobilen.

Thomas placerar ut mätbox
Thomas Karhu placerar ut Celsicom Easy Connect-mätboxar för loggning av temperatur och fukt. Ingen gateway eller basstation behövs. Och värdena kan när som helst läsas av på distans i en vanlig mobiltelefon.

Möjliggör Celsicom Easy Connect att ni kan få fler uppdrag?
– Ja, det tror jag absolut. Om vi ser att resultatet av att använda Celsicom-boxarna är det vi önskar, bör det frigöra många timmar för våra fukttekniker, vilket i sin tur innebär att vi då kan ta oss an fler uppdrag på samma antal tekniker.

Till sist, finns det någon teknisk lösning som du önskar dig framöver?
– Att kunna ”bjuda in” kunderna så att de själva kan se statusen på sina objekt vore en bra funktion. Det vore även en fördel att kunna styra och stänga av elen på våra avfuktare via Celsicom Easy Connect.

– En avfuktare som är igång kan ge fel värden när man ska göra en slutmätning och därför bör avfuktaren stängas av tre dagar innan mätningen. Om man kan stänga av den på distans så skulle vi minska transportbehovet ytterligare, vilket i sin tur är en viktig aspekt i vårt hållbarhetsarbete.

Relaterade kundberättelser

Inomhusklimat

Klimatövervakning i ytterst känsliga miljöer

Hallands konstmuseum

Celsicom möjliggör perfekt injustering av temperaturer

Skadeutredningar med Celsicom

Se alla kundberättelser

Kontaktpersoner

Thomas Ottosson

KUNDSERVICE OCH FÖRSÄLJNING

Thomas Ottosson

Ansvarsområde: Industri och stationära
applikationer

thomas.ottosson@nordtec.se
031-704 10 87
031-704 10 70