Publicerad den

Mätteknik viktig pusselbit i Vitrolifes expansion

Vitrolife, Fertilisation

Publicerades 2024-05-14

Mätteknik viktig pusselbit i Vitrolifes expansion

Vitrolife, kultur

Det råder en ökad efterfrågan på IVF-behandlingar världen över. Det gör att medtechföretaget Vitrolifes tillväxtresa fortsätter. En viktig förutsättning för fortsatt expansion är kontinuerlig, säker och noggrann klimatövervakning i ett stort antal miljöer.

Vitrolife har sedan starten 1994 i Göteborg utvecklats till ett internationellt företag som utvecklar och tillverkar produkter som används för fertilitetsbehandlingar (IVF), det som i dagligt tal kallas för provrörsbefruktningar. 2011 förvärvade Vitrolife Igenomix, en ledare inom reproduktionsgenetiska tester främst för IVF-kliniker. Tillsammans är de nu Vitrolife Group, en global ledare inom reproduktiv hälsa. I dag har företaget tillverkningsenheter och labbverksamheter i Europa, USA och Asien. Koncernen sysselsätter 1 100 medarbetare och finns på närmare 130 marknader runt om i världen.

Koncernledning samt betydande utvecklingsarbete och tillverkning finns alltjämt i Göteborg. Där tillverkas medier, det vill säga näringslösningar som ger embryon optimala miljöer under IVF-behandlingar. Andra stora produkter är pipetter och aspirationsnålar i olika dimensioner som används för hantering av ägg och embryon.

”Vi mäter ganska brett”
– Våra produkter behöver testas och förvaras på ett säkert sätt, vilket gör att vi måste ha noggrann koll på framför allt temperaturer, berättar Mattias Uddén, teknikchef på Vitrolife.

Det handlar om omfattande mätningar av temperaturer i olika kyl- och frysmiljöer. Vidare övervakas värmeförhållanden och luftfuktighet i många inkubatorer samt temperaturnivåer i renrum och lagerutrymmen.

– Med andra ord, vi mäter ganska brett, konstaterar Mattias Uddén.

För att hela tiden ha koll på alla klimat i kritiska miljöer använder Uddén och kollegorna sig av mätsystemet testo Saveris 1. Det skräddarsydda systemet hos Vitrolife består av ett 80-tal utplacerade dataloggrar som kontinuerligt levererar data från över hundra mätpunkter.

Sven Jacobsson

Att ha ett validerat mätsystem känns tryggt.

Mattias Uddén

Teknikchef på Vitrolife

Enkelt och användarvänligt
Vitrolife valde i höstas att uppgradera mätsystemet. Stora delar av den befintliga mätutrustningen (som är från 2014) behölls och kompletterades med den allra senaste mättekniken från Testo. Såväl ekonomiskt som ur ett hållbarhetsperspektiv kändes det bra att kunna kombinera gamla och nya givare, menar Mattias Uddén.

– Det som jag gillar med Saveris-systemet är att det är enkelt att förstå och är användarvänligt, säger han och fortsätter:

– Vi klarar av att själva kalibrera utrustning samt byta ut givare och komplettera med nya givare tämligen smärtfritt.

I samband med uppdateringen av mätsystemet anlitades Nordtec för att göra en validering. Det vill säga, en omfattande översyn av systemet ner i minsta detalj. Att ha ett validerat mätsystem känns tryggt, tycker Mattias Uddén.

Validering gav ökad kunskap
– Efter många års användning med flytt av givare och dokumentation som inte riktigt hängt med, så var det skönt att få hela systemet validerat. För att på så vis säkerställa att mätningar, lagring av data och tillhörande funktioner fungerar som det ska, säger Mattias och fortsätter:

– Nu har vi översiktliga kartor över var alla givare finns samtidigt som alla mina tekniker har fått ökad kunskap om systemet. Det är inte låst på att några få kan kolla upp saker utan hela gruppen kan göra det.

En av anledningar till att Vitrolife valt att satsa på testo Saveris 1 är möjligheten att få automatiska larm via sms och larm vid angivna gränsvärden. Stabila kyl-, frys- och värmeklimat är A och O för medtechföretaget. Minsta lilla höjning eller sänkning av temperatur och luftfuktighet är förödande för kvaliteten på IVF-produkterna.

– Under kontorstid är det vi tekniker som håller koll. Efter klockan 18 har vi en beredskapsgrupp som får eventuella gränsvärdeslarm. När det gäller kylrummen behöver vi kunna agera direkt. Därför har vi valt att anlita en extern firma som har jour och kan rycka ut snabbt om det behövs, berättar Mattias Uddén.

Ökat mätbehov för nya processer
Även om Vitrolife har haft en imponerande tillväxt de senaste åren, så planerar man inte att slå av på takten. Tvärtom, det kommer att hända mycket de närmaste åren. Bland annat kommer stora delar av nålavdelningen automatiseras och produktionsvolymen öka rejält.

Det innebär i sin tur ett ökat mätbehov för att säkerställa optimala klimat för nya processer och miljöer. Med testo Saveris 1 är Vitrolife rustade för framtiden. Det är ett system som är lätt att skala upp. Testo utvecklar också kontinuerligt alla delar av systemet, för att möta föränderliga krav på marknaden.

Och om Mattias Uddén behöver teknisk backup vet han att Nordtecs support bara är ett samtal bort.

– Jag upplever att mina tekniker får snabb hjälp och att man ”pratar på bönders vis”, så att alla förstår. Allt går otroligt smidigt!


Vitrolife testo Saveris-system

Vitrolife

Verksamhet: Del av Vitrolife Group som utvecklar och tillverkar medier (näringslösningar), aspirationsnålar, pipetter, inkubatorer, provrör och labbskålar som används i samband med IVF-behandlingar. Vitrolife Group är en internationell koncern och global ledare inom reproduktiv hälsa vars huvudkontor ligger i Göteborg. Utveckling av produkter och tjänster samt tillverkning sker runt om i världen. Vitrolife Group finns på närmare 130 marknader.

Mätlösning: Senaste versionen av mätsystemet testo Saveris 1 och ett 80-tal dataloggrar som mäter temperatur och fukt i kylar och frysar samt rumstempererade och varma miljöer.

Relaterade kundberättelser

Läkemedel

I fjärrövervakade miljöer förvaras framtidens läkemedel

Så uppfyller Fujirebio stränga krav på temperaturkoll

Se alla kundberättelser

Kontaktpersoner

Ove Södergren

KUNDSERVICE OCH FÖRSÄLJNING

Ove Södergren

Ansvarsområde: Industri, Livsmedel, Life science

ove.sodergren@nordtec.se
031-704 10 76
031-704 10 70