Publicerad den

“Mätutrustningen underlättar och gör att jag löser alla kyljobb effektivare”

William Giorgi kylteknik

Publicerades 2024-04-09

“Mätutrustningen underlättar och gör att jag löser alla kyljobb effektivare”

William Giorgi kylteknik

Kyltekniker William Giorgi ser regelbundet över system och tillhörande teknik för att säkerställa rätt klimat i renrum och lager hos medtechföretaget Wellspect HealthCare. En viktig del av jobbet framöver handlar om att skapa hållbara kyllösningar.

William driver sedan fem år Kyl & Industriteknik i Väst AB tillsammans med Johnny Olofsson och två anställda kyltekniker, Josefine och Emil. Kvartetten jobbar med en rad återkommande kunder där de är ”mittpunkten i en fastighet eller process”, som William uttrycker det.

– Vår målsättning är att ha en bred kunskap som gör oss till en långsiktig samarbetspartner. Vi kan alla köldmedier och jobbar med ventilation, styr och reglerteknik samt värmesystem. Det vill säga, allt runt omkring en kylmaskin, säger William Giorgi.

Uppdragen består av allt från att installera och driftsätta nya kylsystem i olika utrymmen till att modernisera och effektivisera befintliga kylanläggningar. En större kund är Wellspect HealthCare i Göteborg som erbjuder egenutvecklade produkter och tjänster inom inkontinensvård. Uppdraget där består av teknisk fastighetsförvaltning med fokus på kyla. William och kollegorna ansvarar för att upprätthålla företagets renrumsvalidering genom att se till det råder rätt temperatur, luftfuktighet och tryck i dessa miljöer.

Kyla för luftbehandling i renrum
– Vårt jobb handlar om att genom kontinuerlig, överskådlig översyn och service av köldmedier, ventilation och befuktning säkerställa optimal kyla till processer för luftbehandling, berättar William.

Kyl & Industriteknik övervakar även klimatet i ett höglager där katetrar förvaras. Mätboxar är utplacerade uppe vid taket och nere vid golvet på flera olika ställen för att upptäcka eventuella temperaturskillnaderna i lagret. Mätboxarna är Celsicom T600 som lagrar alla temperaturvärden i molnet, vilket gör att William när som helst få upp aktuella värden i mobilen och snabbt felsöka samt åtgärda ett eventuellt problemområde.

För majoriteten av övriga arbetsmoment använder sig William av manometerställ, givare, luftflödesmätare, multimeter och andra mätinstrument från Testo. Han uppskattar kvaliteten och enkelheten hos exempelvis manometerstället testo 557s.

Ida Alexandersson NCC

Vi har påbörjat en spännande omställningsresa!

William Giorgi

Kyl & Industriteknik i Väst AB

Tåliga, smarta mätinstrument
– Det funkar problemfritt i alla lägen – även utomhus i riktigt tuffa väderförhållanden. Jag gillar också möjligheterna att kunna ansluta trådlösa SmartProbes-givare till manometerstället. Med andra ord, mätutrustningen underlättar en hel del och gör att jag löser alla kyljobb effektivare. Ytterligare en sak som jag gillar är att Testo kontinuerligt kommer med uppdateringar som förbättrar mätinstrumenten, säger William och tillägger:

– Jag uppskattar även närheten till Nordtec. Är det något tekniskt som jag undrar över så kan jag alltid nå en produktexpert och få ett snabbt få svar. De har koll på grejorna. Emellanåt får jag också testa nya verktyg som kan vara intressanta att skaffa framöver. Som exempelvis den digitala köldmedievågen testo 560i som jag nyligen har testat och som erbjuder en mycket smart lösning för påfyllning av köldmedium.

Det händer mycket på kylområdet, vilket gör att William och kollegorna hela tiden får ha ögonen öppna för såväl nya förordningar som ny kylteknik. En förändrad F-gasförordning som syftar till att fasa ut produkter med fluorerade växthusgaser, däribland många av dagens syntetiska köldmedier, står för dörren. Målsättningen är att konvertera till naturliga köldmedier för att minska på utsläppen av koldioxidekvivalenter, vilket är en beteckning för gaser som bidrar till växthuseffekten och global uppvärmning.

”Spännande omställningsresa”
En betydande del av jobbet hos Wellspect HealthCare är att tillsammans driva på omställningen till miljövänlig kylteknik genom att byta ut kylanläggningen till ammoniak. William tycker så klart att denna omställning är glädjande eftersom den skapar mer arbete för honom och branschkollegorna.

– När vi går över till naturliga köldmedier som exempelvis ammoniak, kolväte och koldioxid så ställer det samtidigt ytterligare krav på säkerheten eftersom vissa av dessa köldmedier är brandfarliga och giftiga, säger William och avslutar med att konstatera:

– Vi har påbörjat en spännande omställningsresa mot mer hållbara kylsystem och miljövänliga köldmedier.


Köldmedievågen testo 560i

Kyl & Industriteknik i Väst AB

Verksamhet: Erbjuder en helhetslösning när det gäller teknisk fastighetsförvaltning med inriktning mot kyla. Jobbar med alla typer av kylsystem och köldmedier för att skapa och övervaka vitt skilda klimatzoner i olika miljöer.

Mätlösning: För jobb med kylsystem och renrum används manometerstället testo 557s, vinghjulsgivaren testo 417, dataloggern testo 175, temperatur- och fuktmätaren testo 635, differenstemperaturmätaren testo 922 samt flera trådlösa SmartProbes-givare som testo 410i, 405i, 510i, 605i för mätning av luftflöde/lufthastighet, differenstryck samt fukt och temperatur. Åtta stycken Celsicom T600 (kompakta mätboxar med interna temperatursensorer) används för fjärrövervakning av klimatet i ett stort höglager.

Relaterade kundberättelser

Damn vilken enkel lösning för att övervaka kyllagret

Se alla kundberättelser

Kontaktpersoner

Thomas Ottosson

KUNDSERVICE OCH FÖRSÄLJNING

Mats Landin

Ansvarsområde: Ventilation, Bygg, Klimat

mats.landin@nordtec.se
031-704 10 85
031-704 10 70

Thomas Ottosson

KUNDSERVICE OCH FÖRSÄLJNING

Pelle Pedersen

Ansvarsområde: Ventilation, Energi, Klimat, Kyla

pelle.pedersen@nordtec.se
031-704 10 79
031-704 10 70