Publicerad den

”Med Celsicom kan vi säkerställa optimala uttorkningsklimat”

Raksystems overview

Publicerades 2023-03-20

”Med Celsicom kan vi säkerställa optimala uttorkningsklimat”

Intresset för att logga klimatet i olika miljöer ökar allt mer. Det menar Axel Arleij, fuktsakkunnig på Raksystems (tidigare Dry-IT) som hjälper bygg- och fastighetsbolag att bland annat övervaka byggklimat och utreda inneklimat. En stor mängd Celsicom-boxar används för att mäta temperatur och luftfuktighet.

De mobiluppkopplade och molnbaserade mätboxarna har i många år varit värdefulla arbetsverktyg för Raksystems. Celsicom-boxarna bidrar till att förhindra onödiga och kostsamma förseningar på många stora byggen.

– De gör att man på ett enkelt sätt kan övervaka uttorkningsklimatet i byggmiljöer, berättar Axel Arleij och fortsätter:

– Det som många av våra kunder uppskattar med systemet är möjligheten att på till exempel en mobilskärm när som helst kunna se mätvärden i realtid.

Raksystems Dry-IT har i tio års tid loggat temperatur och luftfuktighet i olika innemiljöer. Tidigare använde sig Axel och kollegorna av mätutrustning på byggen som de fick åka till för att tanka över mätvärden till en dator.

Info för att kunna agera direkt
– Vi hade då inte tillgång till mätdata i realtid. I bästa fall laddade man hem ny data en gång i veckan. Det gjorde att man inte kunde jobba proaktivt och säkerställa ett optimalt byggklimat. Med Celsicom är det en helt annan sak. Vi ser direkt om vi behöver agera för att till exempel åtgärda ett stort kallras, berättar Axel.

I takt med att byggplaner blir allt tajtare ökar vikten av att säkerställa optimala uttorkningsklimat, för att hålla deadlines och exempelvis kunna lägga golv på de datum som man tänkt sig.

– Med Celsicom-loggrar kan man enkelt kontrollera att värmen kommer ut i alla hörn av byggnaden för att kunna upprätthålla det som krävs för att betong ska torka ut i tid. Det gör att man undviker förseningar på grund av för låga temperaturer, att värmespridningen inte varit tillräckligt bra eller att provisoriska dörrar kanske stått öppna och släppt ut värme… det är lätt att bli hemmablind under ett bygge.

Enkelt se status på uttorkningen
Inför ett husbygge hjälper ofta Axel Arleij byggherrar med att kravställa vilka kontroller och mätningar som ska ske under bygget. När fastigheten sedan byggs ombesörjer Axel installation av Celsicom-loggrar för att verifiera rätt temperatur och luftfuktighet i alla utrymmen.

– Allt följs upp med jämna mellanrum under ronder på byggena då vi tillsammans med kunden går igenom genomsnittliga värden för att se hur vi ligger till med uttorkningen och vad vi behöver lägga mer fokus på.

– Vi brukar alltid avsluta projekten med att ta fram sammanfattningar och grafer över byggklimatet. Detta är något som entreprenörer kan använda i diskussioner med leverantörer om man exempelvis skulle få problem med vissa fuktbetingade rörelser i material. Det blir helt enkelt ett kvalitetssäkringsbevis för att man hållit sig inom rätt spann för vad olika material klarar av.

Thomas Karhu Ocab

Celsicom gör att vi ser mätdata i realtid på distans och snabbt kan sätta in åtgärder om det behövs.

Alex Arleij

Fuktsakkunnig på Raksystems

Klimatloggning på 100-tal byggen
Axel och hans kollegor får inte heller sällan i uppgift att logga klimatet i fastigheter som är i drift. Det kan bland annat vara i samband med upptäckten av mögelpåväxt på exempelvis råspont på kallvindar. De anlitas också inför stora ombyggnadsprojekt av kulturmärkta projekt så som kyrkor.

– Om man ska göra vissa energibesparingsåtgärder och inte vet hur det kommer att slå, så brukar vi göra en klimatmätning för att se hur det ser ut i dagsläget innan det görs ändringar i konstruktionen. Efterföljande mätningar ger sedan svar på om allt fungerar som det är tänkt eller om det har tillkommit en skadlig mängd fukt.

Raksystems är nu uppe i ett hundratal byggen av kontor, skolor, bostäder och sjukhus bara i Stockholmsområdet där Celsicom-loggrar har använts för klimatövervakning. Bostadskvarteret Proteinet i Hagastaden och Ersta nya sjukhus på Södermalm är två aktuella projekt där ett stort antal loggrar övervakar temperaturer och luftfuktighet på våningsplan och i trapphus.

Bra täckning i alla lägen
Utöver möjligheten att se aktuella mätdata i realtid uppskattar Axel användarvänligheten och driftsäkerheten.
– Celsicom-loggrarna klarar att sända under en väldigt lång tid. Och där det till och med är bristfällig mobiltäckning brukar Celsicom ha bra täckning. Det är vi väldigt nöjda med och det är också något som kunderna uppskattar.

Axel Arleij konstaterar också att man i många byggprojekt är duktiga på att hitta andra synergier med Celsicom-systemet. Genom att ha järnkoll på temperatur och luftfuktighet har man kunnat tidigarelägga spackling och målning, montering av köksstommar – och en rad andra moment.

– Det finns helt enkelt många fördelar med Celsicom-systemet.

Raksystems Faktaruta

Raksystems

Verksamhet: Konsultföretag som hjälper aktörer i bygg- och fastighetsbranschen med tjänster inom hållbarhet, projektledning och besiktningar. Några exempel på tjänster: fuktsakkunnig, fuktkontroll, energieffektivisering, klimatdeklarationer, energisamordning, miljösamordning, läckagesökningar och utredningar. Raksystems finns etablerade med 19 kontor i Sverige och hjälper kunder över hela landet. Fokus är på hållbart byggande och förvaltande av fastigheter.

Mätlösning: Ett stort antal trådlösa, mobiluppkopplade och batteridrivna Celsicom TH600-boxar med interna sensorer för mätning av temperatur och luftfuktighet. Mätboxarna sänder kontinuerligt mätdata till molntjänsten Celsiview, vilket ger Raksystems och deras kunder möjlighet att när som helst se aktuella värden i mobilen, surfplattan eller datorn.

Relaterade kundberättelser

Inomhusklimat

Klimatövervakning i ytterst känsliga miljöer

Hallands konstmuseum

Celsicom möjliggör perfekt injustering av temperaturer

Skadeutredningar med Celsicom

Se alla kundberättelser

Kontaktpersoner

Thomas Ottosson

KUNDSERVICE OCH FÖRSÄLJNING

Thomas Ottosson

Ansvarsområde: Industri och stationära
applikationer

thomas.ottosson@nordtec.se
031-704 10 87
031-704 10 70