Publicerad den

Noggrann fuktmätning är A och O i finsnickeriet

Alexander Wikström

Publicerades 2022-08-17

Noggrann fuktmätning är A och O i finsnickeriet

Alexander Wikström

För möbelsnickare Alexander Wikström är rätt fuktkvot i träet A och O. Innan Alexander börjar förädla trämaterial kontrollerar han att det har uppnått sin målfuktkvot. För att göra det använder möbelsnickaren sig av den smidiga och lättanvända fuktmätaren testo 616.

I egna firman Wikström Interiör & Snickeri bygger Alexander möbler och andra produkter i inte bara MDF och spånskiva utan också i massivt trä. Trä är inte bara ett arbete utan en stor passion för Alexander. Enligt honom blir man aldrig riktigt fullärd. Det finns alltid nya tekniker att lära sig, nya exotiska träslag att bekanta sig med och därigenom utmana sig själv att göra en riktigt avancerad möbel.

Vilka är dina kunder?
– Det är mest privatpersoner som vänder sig till mig, men ett och annat företag hör också av sig och vill exempelvis ha konferensbord och skräddarsydda inredningsdetaljer, berättar Alexander.

Varför är det viktigt att mäta fuktkvoten?
– Det är otroligt viktigt att träet har nått sin målfuktkvot innan man förädlar materialet vidare. Det beror på att trä är ett levande material som strävar efter att nå jämvikt med rådande luftfuktighet varje dag. Vid cirka 40 % relativ luftfuktighet når träet normalt den önskade jämvikten man eftersträvar i möbelvirke, vilket är mellan 7–8 %.

– Om man börjar bearbeta materialet för tidigt kan det vrida eller kupa sig och spricka då det krymper. Det vore synd om man lägger så många timmar på en produkt som efter några veckor spricker eller släpper i en fog. Då är det bättre att man redan från start vet att material är helt torrt. Trä rör sig sällan över 30 % men så fort det går neråt i fuktkvot så börjar det hända grejer, speciellt ifrån 13–17 %, då det förändras som allra mest.

Alexander Wikström

Det är otroligt viktigt att träet har nått sin målfuktkvot.

Alexander Wikström

Möbelsnickare och sågverksägare

Hur gör du för att få trä att torka?
– Jag använder mig av en torkmetod som heter ångtork. Det betyder att man egentligen basar träet och att ångan får tränga in igenom träet och trycka ut vatten som sitter på djupet. Detta är en relativt billig torkmetod. Önskvärt vore egentligen att kunna vakuumtorka, som ger ett helt perfekt torkresultat. Men det är en otroligt dyr installation för en småskalig träförädlare som mig.

I vilken fas tar du fram fuktmätaren?
– Jag mäter mitt material innan jag stoppar in det i min virkestork. Det är framför allt viktigt då det gäller ek som innehåller mycket garvsyra. Det vill jag helst inte introducera kring utrustningen i torken, så normalt lufttorkar jag ekplankor i 1,5 år utomhus. Därefter har mycket av garvsyran och fukten i träet försvunnit och jag kan torka dem vidare i min virkestork.

– Även under torkprocessen mäter jag med jämna mellanrum virket så att det inte torkar för snabbt. För snabb torkning kan orsaka sprickor och träet kan börja bete sig olämpligt.

Hur går en mätning till?
– Med testo 616 är mätningen mycket simpel då man enbart väljer att mäta hårt lövträ och trycker apparaten längs med fibrerna på träet. testo 616 visar direkt mätresultatet på LCD-skärmen.

Vilka fuktnivåer är lämpliga?
– Normalt inom möbelsnickeri strävar man efter att ligga kring en fuktkvot på 7–8 % i träet.

Vad händer om fuktkvoten är för hög eller för låg?
– Är fukthalten för hög får materialet torka vidare. Det är inte heller bra om det torkar för mycket, man kan då få mycket interna sprickor i träet och fibrer som släpper.

Träskiva
Alexander Wikström bygger möbler och andra träprodukter i MDF, spånskiva – och även massivt trä. För att kontrollera att fuktkvoten i trä använder han en testo 616 som klarar att mäta fuktkvoten 30–50 mm i materialet med hjälp av ett dielektriskt fält.

Du mäter fuktkvoten med en testo 616 – är du nöjd med den?
– Jag är mycket nöjd med testo 616. Den är tillförlitlig och stämmer bra överens med jämnviktskvoten som träet bör ligga på när jag jämför med luftfuktigheten i min verkstad.

– Eftersom jag sågar väldigt tjocka plankor så är det jätteskönt att kunna mäta så pass djupt (50 mm) utan att behöva göra förstörande ingrepp på materialet. Ofta behöver man mäta långt in på träet för att hitta det “sämsta värdet” och då vill man absolut inte behöva borra eller slå in mätstift djupt in i träet.

Någon funktion du saknar i instrumentet?
– Det hade varit bra att kunna ställa in mätningen för specifika träslag.

Hur är testo 616 jämfört med andra mätinstrument som du har testat?
– Vissa apparater har ju inställningar för specifika träslag som alla har olika densitet, annars tycker jag den är helt klockren till ett mycket bra pris. Jag är extra nöjd med att slippa göra hål i träet. Ett instrument både för hobbybruk och professionell användning!

Fler kundberättelser

Se alla kundberättelser

Kontaktpersoner

Mats Landin

KUNDSERVICE OCH FÖRSÄLJNING

Mats Landin

Ansvarsområde: Bygg, VVS, Inneklimat

mats.landin@nordtec.se
031-704 10 85
031-704 10 70