Publicerad den

Rätt klimat i känsliga miljöer på konstmuseet

Hallands Konstmuseum

Publicerades 2022-08-11

Rätt klimat i känsliga miljöer på konstmuseet

Hallands Konstmuseum

Hallands Konstmuseum ligger vackert beläget intill Nissan och Norre Katts park i Halmstad. Här kan besökare ta del av utställningar och spännande programpunkter. För några år sedan genomgick museet en omfattande uppfräschning. Huset renoverades och en utbyggnad till kom med entrén är vänd mot staden. I samband med detta arbete investerade museet i mätutrustning för att ha koll på temperatur, fukt, koldioxid och ljus i olika utrymmen.

Det handlar om totalt 20 WiFi-dataloggrar av typen testo 160 som magasinsföreståndare Stefan Kjelberg köpte in för att övervaka inneklimatet på konstmuseet.

Varför vill ni mäta just temperatur, fukt, koldioxid och ljus?
– För att konsten som vi har är känslig mot temperatursvängningar och för att mycket ljus under lång tid skadar måleriet. Om det exempelvis är för torrt så kan träramarna på konsten vrida sig eller krympa vilket i sin tur kan skada tavlan.

Var har ni mätboxarna utplacerade?
– Vi mäter i utställningssalarna och i vårt konstmagasin. Dessutom har jag två stycken testo 160 IAQ i publika utrymmen för att ha koll på CO2-halten i inomhusluften, så att det inte blir för dålig luft för besökarna.

Vad är dina intryck av mätsystemet?
– Jag är mycket nöjd med systemet! Det är skönt med molntjänsten som gör att man får en överblick över alla enheter i huset.

Fungerar molntjänsten bra?
– Ja, den fungerar bra. Ska jag ha något att anmärka på skulle det vara att man inte kan se medelvärden i diagramläget. Det är ju oftast just medelvärdet som vi vill ska ligga stabilt så man inte får för kraftiga svängningar i till exempel luftfuktigheten eller temperaturen. Så vi väljer för det mesta att titta på värdena i tabelläget, där det går att se medelvärden.

Stefan Kejlberg Hallands Konstmuseum

Jag är mycket nöjd med loggersystemet!

Stefan Kejlberg

Magasinsföreståndare

Hur många mätpunkter har ni?
– Vi har 20 mätpunkter där vi har installerat dataloggrar av typen testo 160 TH (°C och %RH), testo 160 THL (°C, %RH, lux och UV) och testo 160 IAQ (CO2, °C, %RH och mbar).

Hur använder du loggersystemet i praktiken?
– Vid installationen registrerades alla dataloggrar i molntjänsten. Därefter räcker det att logga in via webb-gränssnittet för att se aktuella mätdata från alla 20 mätpunkterna.

– Vi har fyra olika ventilationsanläggningar med externa givare runt om i museet. Genom att vi satte upp testo 160-loggrarna vid sidan av dessa givare kan jag följa alla mätvärden i dessa punkter.

– När jag ser att mätvärdena inte är optimala kan jag styra alla fyra anläggningarna via ett särskilt webb-gränssnitt och kyla, värma eller befukta lokalerna. Så jag har full koll på inomhusklimatet!

Innebär övervakningen av inneklimatet några störningar för besökarna?
– Då vi i stort sett har vita väggar överallt i konstsalarna smälter loggrarna in väldigt bra. Vi har även köpt in kåpor till alla loggrar som går att måla, om det skulle behövas.

Har ett temperaturlarm eller något annat spännande inträffat?
– Nej, tyvärr har jag inga spännande larm att berätta om, men vi har ju ett kylt magasin för foto och där inne har jag satt en testo 160 THL. Den har hjälpt oss mycket med att få rätt klimat i det kylda magasinet och i slussen.

Hur övervakade ni inneklimatet tidigare?
– Tidigare hade vi vanliga dataloggrar som man fick gå runt och läsa av manuellt, vilket var mycket tidskrävande. Vi kunde heller inte se några mätvärden i realtid.

– Tack vare molntjänsten från Testo kan vi samla in mätvärden automatiskt när vi vill. Jag har ställt in dem på att mäta en gång i timmen och skicka datan till molnet en gång i timmen, så nu kan man justera temperatur och fuktighet i salarna ganska så omgående om det skulle behövas.

Har ni planer på att utöka systemet?
– Ja, det kan bli aktuellt med fler loggrar. Jag skulle exempelvis vilja sätta loggrar i vårt externmagasin också. Där kan vi dock inte ändra på temperaturen och luftfuktigheten lika bra som på museet. Men jag skulle kunna få en bra bild över hur klimatet är där över tid.

Relaterade kundberättelser

Inomhusklimat

Klimatövervakning i ytterst känsliga miljöer världen över

Ger dig hela bilden och underlättar alla jobb

Mätboxar sparar värdefull tid för Ocab och kunderna

Skadeutredningar med Celsicom

Se alla kundberättelser

Kontaktpersoner

Mats Landin

KUNDSERVICE OCH FÖRSÄLJNING

Mats Landin

Ansvarsområde: Bygg, VVS, Inneklimat

mats.landin@nordtec.se
031-704 10 85
031-704 10 70