Publicerad den

Smart betongmätning effektiviserar bygget av förlossningshus

HA Bygg kundcase översikt

Publicerades 2024-02-28

Smart betongmätning effektiviserar bygget av förlossningshus

HA Bygg kundcase

HA Bygg lägger bokstavligen grunden till ett nytt förlossningshus på Östra Sjukhuset i Göteborg. En gul, smart betongdator hjälper arbetsledaren Fredrik Daun och hans manskap att ha koll på när gjutningar har uppnått rätt hållfasthet, vilket sparar mycket värdefull tid.

Bygget på Östra Sjukhuset startade efter sommaren 2023 och beräknas att pågå fram till 2028. Då ska ett nytt förlossnings- och neonatalhus stå klart mitt emot Drottning Silvias barnsjukhus. Inte mindre än 12 500 förlossningar ska kunna genomföras per år i det nya huset.

Byggnaden kommer att bestå av totalt elva våningar. Nio våningar ovan mark vigs åt mottagning, förlossning, neonatalvård och traditionell vård samt bland annat jourrum, övernattningsrum och administration.

4 000 kubikmeter betong
Det blir två kulvertplan under mark. Dessa kulvertar och husets bottenplatta gjuts av HA Bygg. Det är ett minst sagt omfattande jobb. Totalt 4 000 kubikmeter betong beräknas gå åt för att gjuta den 120 meter långa och 30 meter breda bottenplattan samt väggar och valv. Ett 40-tal personer från HA Bygg kommer att vara sysselsatta fram till slutet av det här året.

För att när som helst på distans kunna se statusen på gjutningar använder sig HA Bygg sig av betongdatorn Celsicom TC603. Det är en kompakt och robust, uppkopplad och batteridriven betongdator som med två ingjutna termoelementtrådar kontinuerligt mäter betongtemperaturen. Via en intern sensor i mätboxen registreras även omgivande lufttemperatur.

Ida Alexandersson NCC

Detta gör att vi vinner mycket tid!

Fredrik Daun

Arbetsledare

Celsiview räknar ut hållfasthet
Alla mätvärden lagras automatisk i molntjänsten Celsiview. Där finns även betongreceptet som HA Bygg använder sig av inlagt. Med hjälp av all denna information kan Celsiview visa utvecklingen av betongens härdning och dess aktuella hållfasthet. Med andra ord, arbetsledaren Fredrik Daun och hans kollegor behöver inte göra kontrollmätningar eller beräkna betonghållfastheten. Det är bara för Fredrik att logga in på mobilen för att direkt kunna se vilken hållfasthet betongen har i varje mätpunkt.

Ser betongstatus i realtid
– Celsicom-boxen är enkel att använda. Både när det gäller att lägga in recept och att hålla koll på betongen, säger Fredrik Daun och utvecklar:

– Tidigare har vi fått göra mellanmätningar och göra egna beräkningar utifrån erfarenhet av hur betongen utvecklas under vissa temperaturförhållanden. Med hjälp av den här Celsicom-boxen ser vi i realtid hur betongen har betett sig temperaturmässigt och hållbarhetsmässigt. Och jag kan få automatiskt mejl när hållfastheten har uppnått 70 procent, så att vi kan börja riva stämpen och belasta betongen med nästa våningsplan.

Ständiga logistiska utmaningar
Själva gjutningarna är inte särskilt svåra att genomföra. Däremot är det kämpigt med logistiken. Tajming av leveranser är en ständig utmaning. Framför allt på grund att för att det är ont om plats att lägga material innan det ska användas i bygget.

Därför är det skönt för Fredrik och kollegorna att slippa tänka på och ha järnkoll på betongshållfastheten. Det sköter helt enkelt Celsicom TC603 och molntjänsten Celsiview åt dem.

– Det gör att vi vinner mycket tid. I förlängningen innebär det förmodligen att vi kan spara en hel del pengar också, avslutar Fredrik Daun.

Se demofilmen om Celsicom TC603

HA Bygg Faktaruta

HA Bygg

Verksamhet: Företaget har funnits sedan 1986 och har sitt huvudkontor i Göteborg. HA Bygg är verksamma i Västsverige och Stockholmsområdet samt Osloregionen (via norskt dotterbolag). De erbjuder stora som små entreprenader inom bygg och anläggning samt utveckling av exploateringsområden. En betydande del av jobben handlar om platsgjuten betong. HA Bygg har tilldelats utmärkelser som ”Årets betongentreprenör” och ”Helgjutet”.

Mätlösning: Uppkopplade och batteridrivna betongdatorn Celsicom TC603 med automatisk molnlagring av mätvärden. Den används för fjärrövervakning av gjutningar. Celsicom-boxen både mäter omgivande temperatur och beräknar betongens hållfasthet.

Relaterade kundberättelser

Betonggjutning

Gjutning av järnvägsslipers går som på räls

NCC har full koll på gjutningarna av underjordiska station Centralen

Se alla kundberättelser

Kontaktpersoner

Thomas Ottosson

KUNDSERVICE OCH FÖRSÄLJNING

Mats Landin

Ansvarsområde: Bygg, VVS och inneklimat

mats.landin@nordtec.se
031-704 10 85
031-704 10 70