Publicerad den

Smidig klimatövervakning i utspridda kyrkor

Kyrka Celsicom

Publicerades 2024-06-04

Smidig klimatövervakning i utspridda kyrkor

Kyrka generell Celsicom

Svenska kyrkan Örebro pastorat jobbar aktivt med att övervaka inneklimaten i ett stort antal kyrkor och kontorsbyggnader. Som ett led i detta arbete använder fastighetstekniker Johan Asplund sig av Celsicom-loggrar.

Pastoratet har som målsättning att sänka uppvärmningskostnaderna med 15 procent – utan att ge avkall på optimala klimat för människor, inredning och inventarier. Detta innebär att det ska vara +20 C° på kontor, +18 C° i sakristior och +13 C° i kyrkorum.

”Bättre kontroll på mätvärden”
Det är viktigt att dessa temperaturnivåer upprätthålls. Altarbeklädnader och prästdräkter är känsliga för låga temperaturer (och hög luftfuktighet, RH). Detsamma gäller för målningar, träskulpturer och metallföremål.
– Med hjälp av Celsicom-loggrarna kan vi ha bättre kontroll på olika mätvärden, säger Johan Asplund.

Kyrkor värms upp temporärt
För att hålla energikostnaderna nere är några kyrkor inte fullt uppvärmda hela tiden. I stället höjs värmen i samband med gudstjänster och andra ceremonier. Celsicom-loggrarna ger Asplund svar på dels hur lång tid innan värmen behöver skruvas upp för att rätt temperatur ska uppnås i rätt tid, dels hur RH-värdet i kyrkorummet påverkas av tidsbegränsad uppvärmning.

Johan och kollegorna får automatiska larm via sms eller mejl om gränsvärden överskrids.

– Det gör loggrarna extra användbara eftersom kyrkorna är så geografiskt utspridda. Om jag ser att temperaturen är på väg att sjunka mycket i ett utrymme så kan jag åka dit snabbt och kolla om det kanske är fel på strömförsörjningen eller om ett element har slagit ifrån.

Celsicom

Direktuppkopplad fukt- och temperaturövervakning

Modell TH600 har en kompakt, fukttålig kapsling och har interna sensorer för fukt och temperatur. En typisk applikation kan vara fjärrövervakning av byggklimat och byggfukt.

Celsicom TH600

Svenska kyrkan Örebro pastorat

Verksamhet: Består av åtta församlingar med totalt tretton kyrkor samt kapell, församlingshem och kontorsbyggnader.

Mätlösning: Uppkopplade, trådlösa och batteridrivna Celsicom TH600-loggrar för fjärrmätning av temperatur och luftfuktighet.

Relaterade kundberättelser

Inomhusklimat

Klimatövervakning i ytterst känsliga miljöer

Hallands konstmuseum

Celsicom möjliggör perfekt injustering av temperaturer

Skadeutredningar med Celsicom

Se alla kundberättelser

Kontaktpersoner

Thomas Ottosson

KUNDSERVICE OCH FÖRSÄLJNING

Mats Landin

Ansvarsområde: Ventilation, Bygg, Inneklimat

mats.landin@nordtec.se
031-704 10 85
031-704 10 70