Arkivklimat

Arkiv
Arkivklimat

 

Följer du Riksarkivets föreskrifter i dina lagerlokaler?

 

Utdrag ur Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om arkivlokaler (RA-FS 2013:4)
8 kap. Skydd mot skadlig klimat- och miljöpåverkan i arkivlokalen

 

1 § Arkivlokalen ska avseende temperatur, relativ luftfuktighet, luftens renhet och övriga miljöfaktorer, vara anpassad till de handlingar som förvaras där. I arkivlokalen och dess byggnadskonstruktioner, ytskikt och inredning får det endast användas material som inte påverkar handlingarna negativt. Handlingarna får inte utsättas för annat ljus än det som krävs för deras vård och åtkomst. Handlingar som kan påverka varandra negativt ska förvaras åtskilda.

 

2 § Arkivlokalen får inte stå i direkt kontakt med utomhusmiljön. Infart och gång- eller transportväg till arkivlokalen ska vara försedd med luftsluss. Luftsluss behöver inte finnas för nödutrymningsväg i yttervägg i arkivlokalen om nödutrymningsvägen endast är avsedd för utrymning vid nödsituation.

 

3 § Lufttemperaturen och den relativa luftfuktigheten i arkivlokalen ska hållas stabil och kontrolleras fortlöpande. Kontrollerna och eventuella åtgärder ska dokumenteras.

 

Allmänna råd: Generellt innebär en lägre förvaringstemperatur att livslängden hos handlingarna ökar under förutsättning att luftfuktigheten kan hållas vid en lämplig och konstant nivå. Dygnsvariation för lufttemperatur bör inte vara större än ± 2 °C. För den relativa luftfuktigheten bör dygnsvariationen inte vara större än ± 5 %. Vid långtidsförvaring av handlingar bör arkivlokalens lufttemperatur och relativa luftfuktighet ha följande värden.

 

Material Lufttemperatur Relativ luftfuktighet
Papper ≤ 18 °C 35%
Magnetiska databärare ≤ 15 °C 30%
Optiska databärare  ≤ 18 °C 35%
Film- och bildmaterial i svart/vitt ≤ 18 °C 30%
Film- och bildmaterial i färg ≤ -5 °C 30%
Nitratfilm och negativ  ≤ 2 °C 30%
Acetatfilm  ≤ 2 °C 30%
Mikrofilm (säkerhetsexemplar) ≤ 12 °C 30%

 

 

Nordtec hjälper dig att dokumentera klimatet i arkivet

Nedan finns två exempel på produktserier som passar bra i arkiv. Slå oss en signal på 031-704 10 70 om du behöver mer info eller om du behöver en mer skräddarsydd lösning. Det går också bra att skicka frågor via vårt formulär

 

testo 160-serien
 

 

Våra WiFi-dataloggerserie testo 160 övervakar automatiskt bl.a. luftfuktighet, temperatur och ljusförhållanden i dina lagerlokaler. Larm skickas om exempelvis luftfuktigheten blir för hög. Rapporter skickas automatiskt med önskat intervall till en mottagarlista via e-post.

 

WiFi-datalogger testo 160 TH för temp och fukt: 2 175:-

WiFi-datalogger testo 160 THL för temp, fukt, ljus och UV: 5 450:-

Molntjänst: 170 kr/år

 

testo 160 TH testo 160 THL
testo 174-serien
 

 

Vi har även vanliga dataloggrar som löpande registrerar arkivlokalens luftfuktighet och temperatur. I efterhand är det möjligt att läsa ut loggerns minne och skriva ut rapporter.

 

Datalogger testo 174-H (startmätset): 1 795:-

Efterföljande enheter: 1 095:- /st.

PC-programvara: gratis att ladda ner.

 

testo 174 H – Startmätset