Celsicom i praktiken

Celsicom i praktiken

Celsicom tar tempen på Skåne

 

Brinova är ett fastighetsbolag med huvudkontor i Helsingborg. Fokus ligger på förvaltning av hyresbostäder och samhällsfastigheter över hela södra Sverige, främst i Eslöv, Landskrona, Kristianstad, Malmö, Karlskrona och Lund. 

 

Ulf Alexandersson på Brinova har sedan ett par år använt fjärrövervakningssystemet Celsicom i sitt arbete som energisamordnare och Nordtec har fått lov att ställa några frågor.

 

Hur använder ni Celsicom på Brinova?

– Från början var tanken att kartlägga temperaturnivåer efter klagomål från våra hyresgäster. Men vi insåg snabbt vilka möjligheter systemet gav oss att slippa leverera övertemperaturer, så den primära funktionen är idag injustering av temperaturer. Det händer att vi även justerar flöden, men primärt temperaturer.

 

Hur går en injustering till i praktiken? Hur lång tid tar det?

– Ju mer varierande utetemperatur desto bättre och säkrare blir injusteringen, men tyvärr har temperaturen legat runt nollan det mesta av vintern. Då vi har uppkopplade värmesystem i de flesta av våra fastigheter kan jag även justera kurvan momentant och då ser vi resultat redan efter några timmar på ett konventionellt system (1 dygn om det är golvvärme). För att få en säkerhet i injusteringen loggar vi mellan 2-3 veckor.

 

Hur många givare behövs det normalt?

– Vi kör med en mätväska per lägenhet eller objekt med 3 givare i olika rum, plus en utegivare som referens.

 

Hur går loggningen till? Var placeras givare och basstation?

– Den optimala placeringen av givarna är mitt i rummet ca 1 meter från golvet, men man får improvisera lite beroende på hur det ser ut i varje lägenhet. Vi placerar också basen inne i lägenheten för att inte förlora kontakten med givarna. Det går också att logga flera lägenheter på en gång men jag föredrar en åt gången.

 

Upplever hyresgästerna mätningen som störande?

– Absolut inte, de uppskattar bara att vi månar om deras inneklimat.

 

Är du nöjd med systemet? Fungerar det som du hade tänkt dig?

– Över förväntan, väldigt driftsäkert och molntjänsten är kanon då den sparar historisk data, så vi kan följa upp vad som händer kvällar och helger.

 

 

 

 

Då vi har uppkopplade värmesystem i de flesta av våra fastigheter kan jag även justera kurvan momentant och då ser vi resultat redan efter några timmar på ett konventionellt system, säger Ulf Alexandersson på Brinova.

 

Är det något som du saknar i utrustningen?

– Tyvärr har vi märkt att vissa hyresgäster flyttar givarna till sin fördel. Så det hade varit bra med någon sorts låsbar hållare, vi fäster dem med dubbelhäftande tejp idag.

 

Kan du berätta om något speciellt fall?

– Inget specifikt men det är alltid skönt att kunna visa hyresgästerna att vi håller utlovade temperaturer, på ett enkelt och proffsigt sätt, med en tempkurva utskriven från molntjänsten Celsiview.

 

Hur många system använder du för tillfället?

– Vi har 3 väskor, men då vårt bestånd är spritt i hela Skåne och vi ständigt växer så kommer vi säkert att skaffa fler.

 

Vad är vinsten jämfört med hur ni arbetade tidigare?

– Tidsbesparingen är enorm och vi kan justera in kurvorna per omgående. Förut la vi ut vanliga loggrar och hämtade in dem efter 1 vecka. Sedan gjorde vi förändringar på kurvorna och lade ut loggrarna igen för att följa upp. Blev det inte bra då var det bara att börja om från början.

 

Systemet är ju enkelt att bygga ut – givare med längre räckvidd, injustering av ventilationssystem, avfuktning, radon, CO2 etc – har ni funderat på fler applikationer?

– Inte i dagsläget men det händer ju saker dagligen så i en nära framtid kommer det med all säkerhet.

 


Läs mer om Celsicom mätset för värmeinjustering: Läs mer